Skarby w zbiorach CBR

Praktyczne budownictwo wiejskie […]

Aleksander Zabierzowski (1818–1870)

Warszawa 1858

Praktyczne budownictwo wiejskie: zbiór planów na budowle wiejskie w rozmaitych rozmiarach a mianowicie: domy mieszkalne tak zwane dwory, ozdoby architektoniczne ogrodów, jako też: altany, ogrodzenia, mostki i t.p. oficyny dla służby, domy włościańskie, zabudowania dla kolonistów, gorzelnie, karczmy, spichrze, stodoły, obory, owczarnie, kościoły, kaplice i t.p. Aleksandra Zabierzowskiego to zbiór 12 zeszytów ukazujących się cyklicznie od lipca 1856 do 1858 roku. Każdy z nich poświęcony jest jednemu rodzajowi budowli, a cała seria zawiera kompleksowy opis zabudowy wiejskiej i dworskiej. W każdej części omówiono treść tablic informacyjnych i zamieszczono wykaz niezbędnych materiałów budowlanych. W niektórych przypadkach autor objaśnia też rozkład pomieszczeń wewnętrznych. Część tekstową kończy rozdział poświęcony danym technicznym. Uzupełnieniem zeszytów są szczegółowe tablice przedstawiające zewnętrzny wygląd budynku, jego przekrój i plany poszczególnych pomieszczeń.

 

Chów koni, poprzedzony wykładem ogólnych zasad hodowli zwierząt gospodarskich

Antoni Barański (1850–1915)

Lwów 1883

 

W literaturze hippicznej końca XIX wieku brakowało kompletnego opracowania na temat chowu koni, które mogłoby pełnić funkcję przewodnika dla gospodarzy i miłośników tych zwierząt. Zadania przygotowania go podjął się dopiero Antoni Barański – opierając się na badaniach naukowych zwięźle i szczegółowo przedstawił wiadomości dotyczące tej dziedziny. Dzieło poprzedzone jest wykładem poświęconym ogólnym zasadom hodowli zwierząt gospodarskich. Treść uzupełniają ryciny krajowych ras koni autorstwa Juliusza Kossaka.

 

Wielki atlas do zoologii, botaniki i mineralogii

Gustaw Hayek (1836–1911)

Warszawa 1887

Polskie wydanie atlasu do zoologii, botaniki i mineralogii Gustawa Hayeka pojawiło się z powodu braku w krajowej literaturze przyrodniczej dzieł o podobnym profilu. Książka składa się z trzech części, a każda z nich została poświęcona odrębnej dziedzinie biologii. Dopełnieniem całości są piękne, kolorowe tablice z wizerunkami roślin, zwierząt i minerałów.

 

 

 

 

Systematyka roślin

Emil Godlewski (1847–1930)

Dublany 1891

 

Profesor Emil Godlewski należał do grona najwybitniejszych polskich naukowców. Był twórcą polskiej szkoły fizjologii roślin. Wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, Lwowskim oraz w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach. Cieszył się ogromnym uznaniem studentów tłumnie przybywających na jego wykłady. Centralna Biblioteka Rolnicza może poszczycić się rękopiśmiennym opracowaniem jednego z nich, poświęconego systematyce roślin i spisanego przez Jakóba Tomalskiego. To z pewnością bardzo cenna pozycja w księgozbiorze biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik gospodarstwa wiejskiego                                           

Stanisław Chełchowski [i in.]            

Warszawa 1903

www.delta.cbr.edu.pl/dlibra

Podręcznik gospodarstwa wiejskiego opracowany na podstawie najwybitniejszych źródeł przez Stanisława Chełchowskiego i jego współpracowników to kompendium wiedzy rolniczej z początku XX wieku. W bogato ilustrowanej publikacji znajdują się m.in. wzory tabel, które były wykorzystywane do prowadzenia rejestrów gospodarskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętniki włościanina

Jan Słomka (1842–1932)

Warszawa 1929

 

Pamiętnik Jana Słomki rozpoczyna się wspomnieniami z okresu powstania chłopskiego w Galicji w 1846 roku. Przewijają się tu także obrazy powstania styczniowego i pierwszej wojny światowej. Oprócz wątków historyczno-politycznych publikacja zawiera informacje na temat życia i obyczajów ludzi żyjących na wsi. Na podstawie losów jednego człowieka i jednej osady zostały tu przedstawione zmiany, jakie dokonały się na wsi w ciągu prawie 70 lat. Autor, który uczęszczał do szkoły zaledwie przez dwie zimy, prowadzi narrację w bardzo prosty i przystępny sposób. Dzięki znakomitej pamięci szczegółowo opisał swoje życie od czasów dzieciństwa po objęcie stanowiska wójta. Centralna Biblioteka Rolnicza dysponuje pierwszym i trzecim wydaniem tej publikacji (z lat 1912 i 1983).

 

 

 

 

 

 

Mendelizm

Reginald Crundall Punnett (1867–1967)

Warszawa 1913

Przetłumaczona na język polski praca angielskiego genetyka będąca pierwszą pozycją książkową na temat teorii dziedziczenia sformułowanej przez Gregora Mendla. Tekst publikacji uzupełniają kolorowe tablice obrazujące zagadnienia dziedziczenia dotyczące świata roślinnego i zwierzęcego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chata kurpiowska

Adam Chętnik (1885–1967)                                                                                    

Warszawa 1915

www.delta.cbr.edu.pl/dlibra

 

Jedna z pierwszych polskich monografii poświęconych budownictwu ludowemu. Etnograf, muzealnik i działacz społeczny Adam Chętnik z doskonałą znajomością terenu i tematu stworzył pracę docenianą i nagradzaną przez środowisko naukowe. W publikacji zostały zamieszczone fotografie, plany i rysunki wykonane przez autora. W zbiorach Biblioteki znajduje się kilkanaście innych pozycji książkowych autorstwa Adama Chętnika, a także czasopismo „Drużyna” (1912–1926), którego był redaktorem i wydawcą.

 

Oprac. Aleksandra Szymańska, Joanna Szymańska-Radziewicz, Ewa Mioduszewska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter