Dobre wieści dla Polski

DOBRE WIEŚCI DLA POLSKI -

handel zagraniczny artykułów rolno-spożywczych na plusie

 

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 roku wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych wyniosła 24 182 mln euro (€), co oznacza wzrost o 1,2%, w stosunku do poprzedniego roku. W strukturze tego eksportu udział państw Unii Europejskiej, w porównaniu do 2015 roku, spadł z 82,3% do 81,3%.

 

Eksport

 

W 2016 roku tradycyjnie, najwięcej artykułów rolno-spożywczych Polska sprzedała do Niemiec (22,6% wartości). Przede wszystkim były to: ryby wędzone (9%), mięso drobiowe (8%), wyroby piekarnicze i cukiernicze, czekolady i wyroby zawierające kakao, ryby przetworzone i zakonserwowane, papierosy, soki z owoców (głównie soku jabłkowego), filety rybne, mrożone owoce (m.in. truskawki i maliny).

Na drugim miejscu wśród odbiorców polskich produktów rolno-spożywczych znalazła się Wielka Brytania (9%). W 2016 roku sprzedano na ten rynek towary o wartości 2 149 mln €, a wzrost w porównaniu z rokiem 2015 był znaczny i wyniósł 5,6%. Eksportowaliśmy głównie wyroby zawierające kakao i czekoladę (13%), mięso drobiowe (11%), wyroby piekarnicze i cukiernicze oraz mięso przetworzone i solone (6,5%).

Trzecim, najważniejszym odbiorcą była Republika Czeska (6,7%), gdzie sprzedano najwięcej: oleju rzepakowego (14%), mięsa drobiowego (8,4%), papierosów (7,3%), kawy (7,1%), a także czekoladę i wyroby zawierające kakao. Odnotowano m.in. wzrost wartości eksportu karmy dla zwierząt - o 35%, papierosów - o 34% oraz syropów cukrowych - o 31%.

Na czwartym miejscu wśród największych odbiorców polskich towarów rolno-spożywczych znalazła się Holandia (5,6%). Kolejne miejsca zajęły: Włochy - 1 327 mln €, Francja - 1 237 mln €, Słowacja - 707 mln € oraz Węgry - 621 mln €.

 

Wśród pozostałych, ważnych partnerów handlowych, największy, bo prawie dwukrotny, wzrost wartości eksportu w porównaniu z 2015 rokiem, odnotowano w handlu z Gruzją do wartości 25,8 mln €, Mozambikiem do 23,3 mln € oraz Chile do 21,2 mln €.

 • Do Gruzji sprzedano znacznie więcej niż rok wcześniej cukru, do Mozambiku wzrósł eksport pszenicy, a do Chile mięsa wieprzowego.
 • Większa sprzedaż puchu do Tajwanu przyczyniła się do wzrostu wartości eksportu do tego kraju o 83%, tj. do poziomu 26 mln €.
 • Jeśli chodzi o Australię, to za sprawą większego eksportu papierosów, odnotowano wzrost sprzedaży z 38 mln do 69 mln €, czyli o około 80%.
 • Sprzedaż dużej partii pszenicy przyczyniła się do wzrostu wartości polskiego eksportu m.in. do Nigerii, RPA i Arabii Saudyjskiej. W efekcie, łączna wartość sprzedanych towarów rolno-spożywczych do Nigerii wzrosła o 67% i wyniosła 52 mln €, do RPA wzrosła o 62% osiągając wartość 71 mln €, zaś do Arabii Saudyjskiej wzrosła o 43%, tj. do ponad 350 mln €.
 • Na uwagę zasługuje również wzrost wartości eksportu jabłek na Białoruś, który przyniósł wzrost wartości sprzedaży na ten rynek o 43% do poziomu 334 mln €.
 • Zwiększona sprzedaż mięsa wieprzowego, drobiowego i podrobów jadalnych do Hongkongu znacząco wpłynęła na wzrost wartości eksportu do tego kraju o 48% do poziomu 188 mln €.

Poza wyżej wymienionymi państwami, odnotowano również znaczący wzrost wartości sprzedaży polskich towarów rolno-spożywczych m.in. do Senegalu (o 54%), Japonii (o 34%), Izraela (o 23%), Austrii (o 15%) oraz Belgii (o 14%). Wartość eksportu spadła m.in. do Maroka (o 70%), Kenii (o 58%), Jordanii (o 30%), Meksyku (o 25%), Kazachstanu (o 24%), Chin (o 19%), Francji (o 17%) oraz do Włoch (o 6%).

 

Import

 

W 2016 roku zostały sprowadzone do Polski artykuły rolno-spożywcze na ogólną kwotę 17 060 mln €, co oznaczało wzrost o 6,2%, w porównaniu do 2015 roku. Udział przywozu z państw Unii stanowił 69,2% ogólnej wartości importu towarów rolno-spożywczych do Polski, rok wcześniej było to 68,4%.

Artykuły rolno-spożywcze, które importowano do Polski, tak jak w przypadku eksportu pochodziły głównie z Niemiec (20%), a ich wartość w 2016 roku wyniosła 3 463 mln €. Najwięcej pod względem wartości sprowadzono z Niemiec: mięsa wieprzowego, czekolady i wyrobów zawierających kakao, kawy, karmy dla zwierząt, wyrobów piekarniczych i ciastkarskich (w tym m.in. pieczywa herbatników i wafli), syropów cukrowych, oleju palmowego oraz serów. Import:

 • z Holandii osiągnął wartość 1 415 mln € (sprowadzano przede wszystkim mięso wieprzowe, rośliny żywe i kwiaty cięte),
 • z Hiszpanii - 956 mln € (owoce cytrusowe oraz mięso wieprzowe),
 • z Norwegii - 904 mln € (ryby świeże (gł. łosoś), mrożone oraz filety rybne),
 • z Danii - 784 mln € (świnie i mięso wieprzowe),
 • z Włoch - 731 mln € (czekolada, wyroby zawierające kakao, winogrona, syropy cukrowe, wino, sery oraz makarony),
 • zaś z Argentyny - 5 639 mln € (makuch sojowy).

 

Saldo

 

Saldo w obrotach artykułami rolno-spożywczymi było dodatnie i w 2016 roku osiągnęło poziom 7 122 mln €, spadło jednak o 8,9% w porównaniu z 2015 rokiem (+7 818 mln €). Saldo w obrotach z państwami UE również było dodatnie i wyniosło 7 869 mln €, w porównaniu do 2015 roku odnotowano spadek o 9,1%, wówczas wyniosło plus 8 660 mln €. Najwyższe dodatnie saldo uzyskała Polska w obrotach z Niemcami (+2 003 mln €), Wielką Brytanią (+1 630 mln €), Republiką Czeską (+1 059 mln €), Francją (+663 mln €) i z Włochami (+596 mln €). Natomiast zdecydowanie większy import od eksportu, a tym samym ujemne saldo miało miejsce w handlu m.in. z Norwegią (-783 mln €), Argentyną (-637 mln €), Hiszpanią (-363 mln €), Danią (-272 mln €) i z Brazylią (-242 mln €).

 

Prognoza na I połowę 2017 r.

 

W pierwszej połowie 2017 r. na sytuację w polskim handlu zagranicznym w największym stopniu będą wpływały następujące czynniki:

 • niewielka poprawa sytuacji gospodarczej w UE,
 • niekorzystna koniunktura w Rosji,
 • niska dynamika wzrostu gospodarczego w Chinach,
 • restrykcje w handlu (m.in. embargo rosyjskie),
 • zmiany kursów walut,
 • wzrost nadwyżek produktów roślinnych i zwierzęcych w Europie Zachodniej i na większości światowych rynków,
 • niskie ceny surowców rolnych na światowych rynkach,
 • mały wzrost lub zmniejszenie nadwyżek na krajowych produktów roślinnych po zbiorach 2016 r.,
 • wzrost presji podaży na rynku trzody chlewnej, mniejsze nadwyżki na rynku wołowiny,
 • kurs wymiany złotego do euro i dolara USA,
 • konkurencyjność polskich produktów na rynkach docelowych powodowana przez przewagi cenowo - kosztowe.

 

Przewiduje się, że wartość eksportu produktów rolno-spożywczych ogółem w I połowie 2017 r. może osiągnąć około 12,0 mld € i być o ponad 4% większa od wartości z pierwszej połowy 2016 r. Wydatki na import zmaleją o ponad 1% do 8,0 mld €. Nadwyżka obrotów może ukształtować się w granicach 4,0 mld €, wobec 3,4 mld € w analogicznym okresie 2016 r.

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródła:

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

2017 rokiem zmian w przepisach

2017

ROKIEM ZMIAN W USTAWODAWSTWIE ROLNICZYM

W bieżącym roku szykują się liczne zmiany w ustawodawstwie rolniczym. Dzięki nowym przepisom wsparcia mogą się spodziewać producenci owoców i warzyw poszkodowani przez rosyjskie embargo oraz właściciele gospodarstw położonych na obszarach Natura 2000.

Zaakceptowano trzy projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego oraz w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego.

Ogłoszone zostało również znowelizowane rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin, które rozszerza wykaz upraw małoobszarowych o 77 nowych pozycji.

W związku ze zmniejszoną częstotliwością występowania ognisk i wystąpień grypy ptaków podtyp H5N8, ustawodawca przygotował projekt uchylający restrykcyjne środki bioasekuracji, jakie obowiązywały do tej pory. W myśl nowego rozporządzenia hodowcy drobiu będą musieli stosować ogólne środki bioasekuracji, w celu zabezpieczenia wrażliwego inwentarza przed wystąpieniem grypy ptaków.

Zmieniają się także zasady ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W tym roku rząd przeznaczył na ten cel 917 mln zł, czyli 4 razy większą kwotę w porównaniu do roku 2016.

Od lutego przedsiębiorcy/dostawcy produktów rolnych, którzy nabędą produkty na skutek wadliwej pisemnej umowy będą ukarani karą pieniężną. W myśl nowych przepisów obowiązek zawierania umów na dostawę produktów rolnych dąży do wzmocnienia współpracy w łańcuchu dostaw żywności.

 

Wsparcie dla producentów owoców i warzyw

 

W marcu Komisja Europejska przedstawiła projekt w sprawie wsparcia dla producentów owoców i warzyw. KE proponuje rolnikom poszkodowanym przez rosyjskie embargo większe wsparcie finansowe dla zrzeszonych w organizacjach producentów owoców i warzyw, prostsze zasady i mniej obciążeń administracyjnych – podaje na stronie www.europa.eu Komisja Europejska

Nowe przepisy przewidują:

 • zwiększenie dostępnego wsparcia dla sektora owoców i warzyw w przypadkach wycofania z obrotu w przypadku gdy produkty trzeba wycofać z rynku z powodu nieprzewidzianych okoliczności,
 • zwiększenie atrakcyjności organizacji producentów skupiających rolników produkujących owoce i warzywa,
 • uproszczenie i wyjaśnienie przepisów prawnych w zakresie dotyczącym międzynarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń,
 • ustanowienie 25% progu produkcji, którą rolnicy mogą sprzedawać poza organizacją producencką.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

 

W resorcie rolnictwa został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020 w ramach instrumentu wsparcia „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” mogą być realizowane operacje związane z rolniczym wykorzystania łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, w zakresie zwierząt trawożernych. Pomoc w ramach tego typu operacji skierowana jest do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 i ma ułatwić producentom rolnym prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo obszarach.

 

Materiał siewny gryki

 

W marcu kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało trzy projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia ministra rolnictwa.


Projekty rozporządzeń:

 1. w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania,
 2. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin,
 3. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego.

Zmiana rozporządzeń związana jest z potrzebą określenia przepisów dla materiału siewnego gryki, której dwie odmiany Kora i Panda Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. zostały wpisane do krajowego rejestru jako odmiany gatunku tradycyjnie uprawianego w Polsce.

Możliwość rejestracji odmian i wytwarzania materiału siewnego gryki została wprowadzona przy ostatniej zmianie ustawy o nasiennictwie. Dzięki przyjętym rozwiązaniom rolnicy będą mogli nabyć kwalifikowany materiał siewny gryki o sprawdzonej jakości.

 

 

Małe uprawy − środki ochrony roślin

 

W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało znowelizowane rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin. Rozporządzenie rozszerza wykaz upraw małoobszarowych o 77 nowych pozycji.

W Polsce do zastosowań małoobszarowych zalicza się rośliny, których powierzchnia uprawy zajmuje mniej niż 1% powierzchni użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. Tym samym zastosowania małoobszarowe obejmują te zastosowania środków ochrony roślin, w których rejestracja nie jest opłacalna z perspektywy producentów tych preparatów, ale jednocześnie niezmiernie ważna dla producentów rolnych. W większości dotyczą one istotnych gospodarczo upraw specjalistycznych m.in. owoców i warzyw, roślin ozdobnych, szkółek (roślin przeznaczonych do sadzenia) i roślin zielarskich.

Kwalifikacja uprawy do grupy upraw małoobszarowych umożliwia rozszerzania zakresów stosowania środków ochrony roślin o ochronę tych upraw w uproszczonym trybie, określonym w art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009. Tym samym pozwoli to na zwiększenia puli środków ochrony roślin dostępnych do stosowania w tych uprawach. Przełoży się to również na możliwość zapewnienia minimalnego poziomu ochrony nowych upraw zakwalifikowanych jako uprawy małoobszarowe.

 

Grypa ptaków − będą uchylone restrykcyjne środki bioasekuracji

 

W związku ze zmniejszoną częstotliwością występowania ognisk i wystąpień grypy ptaków podtyp H5N8, wyższą temperaturą oraz nasłonecznieniem, na co wrażliwy jest wirus grypy ptaków przygotowany został projekt rozporządzenia ministra rolnictwa uchylający rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. „w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków” (Dz. U. poz. 209 i), które nałożyło restrykcyjne środki na hodowców drobiu, w tym zwłaszcza konieczność utrzymywania drobiu w odpowiednim zamknięciu.

Projekt nowego rozporządzenia przewiduje ogólne środki bioasekuracji, które mają być stosowane przez hodowców drobiu, w celu zabezpieczenia wrażliwego inwentarza przed wystąpieniem grypy ptaków. Drób ma być utrzymywany w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami (nie oznacza to zamknięcia drobiu) oraz wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Zagrożenie związane z grypą ptaków nie ustąpiło całkowicie i posiadacze drobiu powinni w odpowiedzialny sposób postępować w swoich gospodarstwach.

Nowe przepisy mówią przede wszystkim o ograniczeniu dostępu drobiu do otwartych zbiorników wodnych. Zgodnie z przewidywaniami nowe rozporządzenie ma wejść w życie w pierwszej połowie kwietnia br.

 

Zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych

 

Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Mają one zmniejszyć ryzyko utraty przez producentów rolnych przychodów na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Na dopłaty do ubezpieczeń rząd przekazał w tym sezonie 917 milionów złotych, co stanowi ponad 4 razy większą kwotę w porównaniu do roku ubiegłego.

W myśl nowych przepisów, rolnicy będą mogli ubezpieczyć swoje uprawy od jednego lub kilku rodzajów ryzyka, uzyskując dotację w wysokości 65 proc. składki, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe nie przekroczą odpowiednio: 9, 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia.  Obecnie na rynku 5 towarzystw ubezpieczeniowych oferuje polisy obejmujące ubezpieczenie od 10 różnych rodzajów zagrożeń pogodowych (m. in.: susza, przymrozki, skutki przezimowani). Za brak wykupionej polisy ubezpieczeniowej na połowę upraw na producentów rolnych nakładana jest opłata karna 2 euro za hektar.

 

Kary za zakup produktów rolnych bez umowy

 

Od 11 lutego 2017 r. dyrektor Agencji Rynku Rolnego będzie mógł nałożyć kary pieniężne za produkty nabyte na skutek wadliwej umowy lub bez pisemnej umowy na dostawę produktów rolnych. Nowe przepisy o obowiązku zawierania umów na dostawę produktów rolnych dążą do wzmocnienia współpracy w łańcuchu dostaw żywności. 

W myśl nowych przepisów umowę na dostawę produktów rolnych należy sporządzać w formie pisemnej przed ich dostawą. W umowie powinny znaleźć się informacje dotyczące ceny, ilości i parametrów jakościowych dostarczanych produktów rolnych, jak również termin realizacji dostaw. Umowa może być sporządzona zarówno na czas ograniczony, jak i nieograniczony i powinna obejmować również klauzule dotyczące rozwiązania umowy. W ramach zawieranej umowy należy również podać informacje dotyczące terminów i procedur płatności oraz szczegóły związane z odbiorem i dostawą produktów rolnych. Wszystkie elementy umów na dostawę produktów rolnych mogą być swobodnie negocjowane pomiędzy stronami.

Nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców nowych przepisów będzie skutkowało nałożeniem przez Agencję Rynku Rolnego sankcji w formie kary pieniężnej w wysokości 10% wartości produktów zakupionych na skutek wadliwej umowy. 

 

Warto jeszcze dodać, że od początku 2017 r.

 • Rząd przyjął projekt ustawy o spółdzielniach rolnikó Nowe przepisy mają kompleksowo regulować zasady i sposób funkcjonowania spółdzielni rolników.
 • Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia przyznający Polsce nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny, przeznaczone na łagodzenie skutków ekonomicznych restrykcji weterynaryjnych wprowadzonych w związku z wystąpieniem w Polsce ASF.
 • Podjęto decyzję, że od września 2017 r. Agencja Nieruchomości Rolnych i Agencja Rynku Rolnego zostaną przekształcone w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 • Przyjęto nowelizację ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, dzięki której właściciele prywatnych posesji mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy, jeżeli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Zmianie uległy również opłaty za zgodę na wycinkę.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródło:

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter