Skarby w zbiorach CBR

Tradycya budownictwa ludowego w architekturze polskiej

Stefan Szyller (1857–1933)                                                                         

Warszawa 1917

Publikacja autorstwa jednego z najwybitniejszych i najbardziej wziętych architektów polskich na przełomie XIX i XX wieku. Stefan Szyller niemal we wszystkich projektowanych przez siebie budowlach wprowadzał motywy polskiego odrodzenia i baroku. Książka zawiera liczne rysunki przedstawiające różne przykłady architektury polskiej, uporządkowane według regionów i miast. W zbiorach Biblioteki znajduje się również publikacja z reprintami sześciu prac autora wydanych w latach 1909–1917.

„Wieś Ilustrowana”

Kazimierz Laskowski i in.

Warszawa 1910–1914

Miesięcznik „Wieś Ilustrowana” był skierowany do ziemiaństwa i powstał z inicjatywy poety Edwarda Słońskiego. Czasopismo ukazywało się w latach 1910–1914. Jego tematyka obejmowała kwestie własności ziemskiej na terenach wszystkich trzech zaborów, zagadnienia gospodarskie, z zakresu łowiectwa, dotyczące ludności wiejskiej, związane z modą, historią i literaturą. Bogato ilustrowany periodyk zawierał ponadto liczne fotografie i relacje z wydarzeń towarzyskich, a także artykuły poświęcone działalności Stowarzyszenia Ziemianek. Centralna Biblioteka Rolnicza ma w swoich zbiorach komplet numerów „Wsi Ilustrowanej”.

 

„Wieś i Dwór”

Kazimierz Laskowski i in.

Warszawa 1912–1937

Założycielami „Wsi i Dworu” byli piastujący stanowisko redaktora Kazimierz Laskowski oraz pełniący funkcję wydawcy Bolesław Schoen. Pierwszy numer pisma ukazał się w Warszawie z datą 1 października 1912 roku, a ostatni w 1937 roku. W publikowanych artykułach kultywowano tradycję, propagując m.in. architekturę polskiego dworu. Na łamach periodyku poruszano problemy społeczne mieszkańców polskiej wsi, kwestie oświaty i kształcenia, zagadnienia narodowościowe i dotyczące turystyki krajowej. Dwutygodnik uzupełniał dodatek „Sport i Hodowla" wydawany od początku istnienia pisma. W zbiorach Centralnej Biblioteki Rolniczej znajdują się numery „Wsi i Dworu” z lat 1912–1917 i z 1919 roku.

 

Złota Księga ziemiaństwa polskiego […]

Stanisław Sas-Lityński (red.)

Poznań 1929

Złota Księga ziemiaństwa polskiego poświęcona kulturze i wytwórczości rolnej. Wielkopolska przedstawia obraz najświetniejszych wartości w obrębie życia gospodarczego kraju. Została opracowana przede wszystkim w celu upowszechnienia polskiego rolnictwa i ukazania jego nowoczesności. Miała też być antidotum na propagandowe poczynania Niemiec, ze słynnym „polnische Wirtschaft" (czyli „polskie gospodarzenie” – określenie oznaczające skrajną niegospodarność, brak planowania i manier oraz brud) na czele. W nadziei, że książka odniesie sukces również za granicą, przetłumaczono ją na języki francuski i angielski. Zrąb główny publikacji stanowi „Wykaz Wzorowych Majętności Ziemskich w Wielkopolsce” wraz z 500 ilustracjami dworów.

 

Księga Pamiątkowa na 75-lecie „Gazety Rolniczej” 1861–1935 T. 1–2

Warszawa 1938

Księga Pamiątkowa na 75-lecie „Gazety Rolniczej” 1861–1935 T. 1–2 ukazuje obraz stosunków rolniczych początku XX wieku, kultury wiejskiej, stan wiedzy rolniczej oraz sytuację ekonomiczną i polityczną Polski.

Pierwszy zeszyt „Gazety Rolniczej” ukazał się w 1861 roku pod redakcją Adama Mieczyńskiego. W swojej przedmowie redakcyjnej określił on zasadniczy kierunek pisma, jego programowy drogowskaz. Pisał wówczas: Gazeta Rolnicza stać się może organem obywatelskim, bo u nas rolnictwo a obywatelstwo jedno mają znaczenie. Misję tę prowadzono przez cały okres wydawania tygodnika.

 

Dwór Polski

Stanisław Markowski (ur. 1949)

Warszawa 1996

Dwór Polski to dziesiąty album znanego artysty fotografika Stanisława Markowskiego, dla którego fotografowanie jest nie tylko zawodem, lecz także częścią życia. Dwór polski, będący nieodzowną częścią rodzimej kultury, jest dla niego źródłem inspiracji i choć – jak sam mówi – nie było mu dane w nim żyć, zapragnął przyjrzeć mu się bliżej i uwiecznić go na fotograficznej kliszy. W prezentowanej publikacji znalazły się prace ukazujące kilkadziesiąt najpiękniejszych dworów polskich – Nowa Wieś, Turowa Wola, Koszuty to tylko niektóre z nich.

 

Pamiętnik sadownika

Szczepan A. Pieniążek (1913–2008)

Warszawa 1997

Autor Pamiętnika sadownika to znakomity naukowiec, biolog i sadownik, wysoko ceniony we wszystkich światowych ośrodkach nauki sadowniczej, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, twórca i wieloletni dyrektor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, wychowawca wielu pokoleń sadowników i naukowców tego Instytutu, inspirator idei nowoczesnego sadownictwa w Polsce. Książka stanowi cenne źródło informacji nie tylko o samym autorze, lecz także o wielu osobach z jego otoczenia. Jest napisana w typowym dla profesora, nieco powściągliwym stylu. Na jej kartach przedstawia on swoje życie prywatne i zawodowe – wspomina dzieciństwo, czasy studenckie, wyjazdy zagraniczne, pracę w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach oraz przejście na emeryturę w 1984 roku.

 

Ocalić od zapomnienia

Warszawa 2004

Ocalić od zapomnienia to cykl kilkunastu publikacji poświęconych szeroko rozumianej tradycji i kulturze ludowej. Celem poszczególnych pozycji jest popularyzacja dziedzin bezpowrotnie znikających z życia polskiej wsi. Dotychczas ukazały się takie tytuły, jak: Medycyna tradycyjna, Budownictwo ludowe, Polska sztuka ludowa, Ginące zawody, Stroje ludowe, Obrzędy i zwyczaje doroczne, Hafty i koronki, Biżuteria ludowa, Lampy naftowe, Tradycje polskiego stołu, Tradycje i obyczaje rodzinne, Wyposażenie domu wiejskiego oraz Kapliczki i krzyże przydrożne. W zbiorach Centralnej Biblioteki Rolniczej znajduje się większość pozycji z tej serii.

 

oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter