Aktualności II kw 2017

 • ZBIORY WSZYSTKICH OWOCÓW NIŻSZE NIŻ W POPRZEDNICH DWÓCH LATACH

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowatych ocenia, że tegoroczne zbiory wszystkich gatunków owoców będą niższe niż w poprzednich dwóch latach, co będzie skutkowało wyższymi cenami skupu i detalicznymi. W nocy z 9 na 10 maja, w kraju temperatury wahały się od -1 do -8 stopni C, a kwiaty drzew owocowych ulegają bardzo mocnemu uszkodzeniu przy temperaturach -3 do -4 stopni C. Bardzo duże uszkodzenia w większości województw Polski będą miały wielki wpływ na poziom zbioru owoców.

Źródło: www.farmer.pl

 • ROLNIK SZUKA SZKOŁY

 

Ruszyła akcja „Rolnik szuka szkoły” zachęcająca absolwentów gimnazjów do podjęcia nauki w szkołach rolniczych. Jest ich w całym kraju 47 i cieszą się dobrą renomą. Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest o tyle ważne, że jest ono wymagane przy korzystaniu z wielu programów unijnych.

Szkoły rolnicze nadzorowane przez resort rolnictwa mają status szkół zawodowych oraz techników. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki mechanizacji i agrotroniki oraz specjalności weterynaryjne. W sumie, w szkołach jest 127 różnych kierunków kształcenia. Obecnie kształci się w nich 10 tys. młodzieży.

Źródła: Agroserwis 2017 nr 10

 • PARLAMENT EUROPEJSKI ZA OGRANICZENIEM ILOŚCI MARNOWANEGO JEDZENIA

 

Posłowie proponują działania, które mają doprowadzić, w 2030 roku, do zmniejszenia o połowę ilości rokrocznie marnowanego jedzenia w krajach Unii Europejskiej. Pomóc w tym mają przepisy ułatwiające przekazywanie darowizn jedzenia, a także rozwiązania weryfikujące wątpliwości oznaczenia „należy spożyć do” oraz „daty minimalnej trwałości”. Rezolucję w tej sprawie przyjęto w głosowaniu 16 maja 2017 r.

Posłowie wzywają państwa Unii do przyjęcia środków umożliwiających zmniejszenie ilości marnowanego jedzenia o 30% do 2025 r. i o 50% do 2030 r., jest to cel wprowadzony przez Parlament do przepisów dotyczących odpadów, przyjętych w marcu 2017 r.

Warto dodać, że ilość jedzenia marnowanego każdego roku w UE oceniono na 88 milionów ton, co wynosi 173 kg rocznie na osobę. Produkcja wyrzucanego jedzenia oraz jego utylizacja prowadzi do emisji CO2 w wysokości 170 milionów ton oraz do zużycia 26 milionów ton zasobów.

Źródło: www.farmer.pl

 • MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O WYPŁATĘ REKOMPENSAT ZA NIEUTRZYMYWANIE ŚWIŃ

            Od 15 maja do 30 września można składać wnioski o wypłatę kolejnej transzy odszkodowań za nieprzerwane nieutrzymywanie świń, w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy, którzy przystąpili do programu wypłat rekompensat mogą złożyć wnioski o:

 • wypłatę II transzy rekompensaty - jeżeli przystąpili do programu w 2016 r.
 • wypłatę III transzy rekompensaty - jeżeli przystąpili do programu w 2015 r.

Przypomnijmy: program rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń dotyczy rolników ze stref ASF, którzy nie są w stanie dostosować swoich gospodarstw do wymogów bioasekuracji. W 2015 roku z pomocy skorzystało blisko 240 rolników.

Źródło: www.farmer.pl

 

 • MODYFIKACJA WSPARCIA W SEKTORZE ROŚLIN WYSOKOBIAŁKOWYCH

 

W związku z obserwowanym wzrostem powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych i ryzykiem nałożenia przez KE na Polskę sankcji finansowych, konieczne będzie zmniejszenie kwoty przeznaczonej na wsparcie płatności do tych roślin.

W programie wsparcia związanego z produkcją notyfikowanym w sierpniu 2016 r., zakładano przeznaczenie na wsparcie sektora roślin wysokobiałkowych kwoty równej 2% całkowitej koperty finansowej przeznaczonej na płatności bezpośrednie (łącznie dla roślin strączkowych uprawianych na ziarno oraz pastewnych roślin wysokobiałkowych). Dzięki temu możliwe było przeznaczenie na pozostałe płatności związane z produkcją kwoty równej 13% koperty krajowej.

W wyniku uwag zgłoszonych przez KE, konieczne jest zmniejszenie planowanej kwoty wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych, a w konsekwencji również kilkuprocentowe zmniejszenie kopert finansowych w innych sektorach wspieranych w formie płatności związanych.

Zmniejszenie wsparcia związanego z produkcją nie wpłynie na całkowitą kwotę płatności bezpośrednich przeznaczoną dla rolników. Środki finansowe, pochodzące z obniżenia wsparcia związanego, zasilą kopertę przeznaczoną na wypłatę jednolitej płatności obszarowej lub płatności dodatkowej.

Ostateczne stawki poszczególnych płatności, tak jak co roku, zostaną określone w stosownych rozporządzeniach wydanych po ogłoszeniu kursu wymiany PLN/EUR na początku października 2017 r.

Źródło: www.minrol.gov.pl

 • SZKODY W ROLNICTWIE – DANE Z POŁOWY MAJA 2017

Łączna wartość oszacowanych do połowy maja szkód w uprawach wynosi ponad 4 mln 367 tys. zł. To dane z 14 komisji szacujących straty. W całym kraju powołanych zostało 2,5 tysiąca takich komisji, które pracują  w 199 gminach.

Przymrozki, ulewy i grad, jakie nawiedziły tej wiosny niemal wszystkie rejony Polski, dały się we znaki szczególnie rolnikom. Zalane uprawy, przemarznięte sady, zniszczone tunele - taki widok można było zastać na wielu wsiach.

Niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi dotkniętych zostało około 13 tys. ha, w tym ponad 1421 ha wynosi powierzchnia działek, na których szkody przekroczyły 70% i 8400 m kw. powierzchni szklarni i tuneli foliowych, gdzie powstały szkody na powierzchni co najmniej 70% upraw.

Komisje mają dwa miesiące na oszacowanie strat liczone od momentu zgłoszenia wystąpienia szkody przez rolnika. Na podstawie protokołu start gospodarz może ubiegać się o kredyt klęskowy lub inne wsparcie ze strony państwa.

Źródło: www.agronews.com.pl

 • UŁATWIENIA W MIĘDZYNARODOWYM HANDLU POLSKIMI ZIEMNIAKAMI

 

Począwszy od sezonu uprawowego 2017 r. - w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms), - zmianie uległy zasady wysyłki ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wykorzystując fakt, że w ostatnich latach w istotny sposób udało się ograniczyć występowanie bakterii Cms w naszym kraju, MRiRW wystąpiło z inicjatywą rewizji dotychczasowych zasad wysyłki ziemniaków z Polski na rynki innych państw członkowskich. Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, osiągnięto akceptację dla szeregu uproszczeń dotychczasowych zasad wysyłki polskich ziemniaków do krajów unijnych.

W związku z powyższym, wskazane wyżej rozporządzenie wprowadza następujące ułatwienia w wysyłce ziemniaków:

 • możliwość wysyłania bulw ziemniaków bez konieczności ich badania, jeżeli pochodzą one z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za miejsce produkcji wolne od bakterii Cms;
 • w przypadku wysyłki ziemniaków do innych państw członkowskich na dotychczasowych zasadach, pobieranie do badań na obecność bakterii Cms prób o wielkości 200, a nie jak do tej pory 400 bulw z każdych 25 t, co dwukrotnie ograniczy koszty takich badań;
 • odstąpienie od obowiązku plombowania środka transportu, którym wysyłane są ziemniaki z Polski.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy 2017 nr 21

 • ROLNIKU – UWAŻAJ NA KLESZCZE! SPRAWDŹ ZAGROŻENIE W SWOIM REGIONIE

Ponad 1500 osób - tyle ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich dziesięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy). Łagodne zimy powodują korzystne warunki do rozwoju tych pajęczaków, co skutkuje ich wiosennym wysypem obserwowanym obecnie na terenie niemal całej Polski. Obszary, gdzie odnotowano najwięcej zachorowań na choroby zakaźne oznaczono kolorem pomarańczowym.

Największa aktywność tych pajęczaków, a zarazem największe ryzyko bycia przez kleszcza ukąszonym, przypada na okres wiosenno-letni. Aby uchronić się przed skutkami ukąszenia należy po powrocie do domu dokładnie sprawdzić, czy na ciele nie ma nieproszonego gościa. Jest to bardzo ważne, ponieważ ślina kleszcza zawiera substancje znieczulające, co utrudnia odnalezienie miejsca ukąszenia. Należy pamiętać, że borelioza wywołuje czasami objawy podobne do grypy, np.: stan podgorączkowy, bóle mięśniowo-stawowe, bóle głowy, osłabienie, nudności. Jeśli po ukąszeniu przez kleszcza wystąpią takie niepokojące objawy, bezwzględnie trzeba zgłosić się do lekarza w celu wykluczenia boreliozy bądź poddania się leczeniu, w razie potwierdzenia choroby. Nieleczona borelioza może prowadzić do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego.

Źródło: www.agronews.com.pl

 • POLSKA STAWIA NA ELEKTROMOBILNOŚĆ

 

W połowie lutego Rada Ministrów przyjęła program „Elektromobilność”, który został wpisany w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Według zapowiedzi naszych władz, do 2025 roku po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych.

Pierwszym celem strategicznym programu będzie zaprojektowanie, skonstruowanie i produkcja małego elektrycznego samochodu miejskiego. Drugim to upowszechnienie w publicznym transporcie miejskim autobusów elektrycznych.

W wielu krajach moda na ekologię, dbałość o czyste środowisko i lepszą jakość powietrza sprawiają, że auta napędzane prądem stają się coraz bardziej popularne, to kierunek, który jest przyszłością motoryzacji także w Polsce. Według prognoz, w 2040 r. po drogach całego świata będzie się poruszać aż 500 mln samochodów elektrycznych (na ogółem 2 mld pojazdów). Obecnie sprzedaje się rocznie ok. 500 tys. samochodów elektrycznych, ale w 2040 r. będzie to nawet 41 mln sztuk.

Źródło: Eko i My 2017 nr 5

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter