Jerzyk – wielki miłośnik miast

Jerzyk – wielki miłośnik miast

Jerzyk zwyczajny (Apus apus) to niewielki ptak, wyglądem przypominający jaskółkę. Jego ciało jest pokryte czarnymi, a na podgardlu białoszarymi piórami. Wyróżnia się dość charakterystyczną sylwetką - bardzo długimi sierpowato wygiętymi skrzydłami o rozpiętości ponad 40 cm, przy długości ciała wynoszącej zaledwie 18 cm. Ogon tych ptaków jest rozwidlony, natomiast głowa masywna z bardzo krótkim dziobem. Jerzyki są doskonałymi lotnikami, i w zasadzie unikają siadania w miejscu. Robią to tylko na czas składania i wysiadywania jaj, oraz karmienia potomstwa.

Wygląd, siedlisko, pożywienie 

Jerzyki to ptaki wędrowne występujące na terenie całej Europy, w Azji i w północnej  Afryce. Zimują w południowej Afryce i na Madagaskarze. W Polsce można je spotkać przede wszystkim w miastach. Gniazdują w lasach wschodniej Polski (Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska), skalistych partiach Tatr, Gór Bystrzyckich i Karkonoszy. Zajmują również teren Ojcowskiego Parku Narodowego. Jednak ulubionym miejscem zakładania gniazd przez te ptaki są stare kamienice, zabytkowe budowle i bloki z wielkiej płyty.

Długość ciała jerzyków wynosi 18-21 centymetrów, przy  rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 40 cm. Zdrowy, dorosły osobnik waży 40-50 gramów. Charakterystyczną cechą tych ptaków, wyróżniającą je na tle innych jest budowa nóg. Wszystkie ich palce są skierowane do przodu, przez co nie mogą one chodzić, a jedynie pełzać po ziemi. Posiadają za to zdolność przywierania do pionowych ścian i utrzymywania się na nich nawet podczas niekorzystnych zjawisk pogodowych.

Jerzyki są często mylone z jaskółkami, z którymi wcale nie są spokrewnione. W przeciwieństwie do nich, mają jednolicie czarne ubarwienie (jasne podgardle nie jest widoczne z oddali), w locie często szybują i szybko, głęboko uderzają skrzydłami, nie zginając ich. Jaskółki natomiast mają jasne fragmenty upierzenia, a w locie szybko trzepoczą skrzydłami.

Ptaki zdobywają pokarm w locie, szeroko otwierając dziób. Ich pożywienie stanowią błonkoskrzydłe, drobne chrząszcze, muchówki i małe motyle. Często polują gromadnie, zwykle na dużych wysokościach. Przed deszczem, podobnie jak jaskółki, mogą zniżać lot. Zachowują się tak również w momencie przelotu nad zbiornikami wodnymi, gdy chcą zaspokoić pragnienie. Zbierając pokarm dla piskląt, rodzice gromadzą w podgardlu zbite w bryłkę owady. W przypadku niedostatku pokarmu potrafią pokonać setki kilometrów, aby je zdobyć.

Rozmnażanie i lęgi        

Jerzyki to ptaki monogamiczne. Łączą się w pary na całe życie. W momencie straty partnera, osobnik który przetrwał, szuka następnego, po czym razem z nim zakłada nową rodzinę. Niekiedy zdarza się, że poza gniazdem i okresem lęgowym ptaki te w ogóle nie mają ze sobą kontaktu.  Dobrane pary zawsze wracają na to samo lęgowisko, więc mogą eksploatować ten sam otwór w dachu lub skrzynkę lęgową nawet przez 15 lat. Kopulują podczas lotu. Dojrzałość płciową osiągają w wieku około trzech lat.     

Jerzyki pierwotnie gniazdowały w szczelinach skalnych oraz w dziuplach wysokich drzew. Obecnie, praktycznie cała populacja zamieszkuje osiedla ludzkie, gdzie zakłada gniazda w szczelinach budynków. W niektórych rejonach, jak na przykład w Białowieskim Parku Narodowym, jerzyki składają jaja w dziuplach wysokich drzew, natomiast w Tatrach – w szczelinach skalnych. Zasiedlają też skrzynki lęgowe.

Okres lęgowy u tych ptaków trwa od marca do czerwca. Samica składa 2-3 jaja w około dwudniowych odstępach. Są one wysiadywane są przez okres 19–20 dni przez oboje rodziców. Pisklęta klują się nagie. Niedługo potem pokrywają się szarym puchem. W 2. tygodniu życia otwierają oczy, a po upływie 10 dni na ich skrzydłach i głowie pojawiają się kilkumilimetrowe mieszki piór. Młode opuszczają gniazdo po około 42–45 dniach (w razie niedostatku pokarmu – do 56 dni po wykluciu). Niekiedy z powodu złych warunków atmosferycznych rodzice muszą na jakiś czas opuścić teren gniazdowania. Pozostawione pisklęta potrafią wówczas hibernować. Zdolność tę posiadają również starsze osobniki. W  stanie hibernacji mogą trwać bardzo długo - w warunkach laboratoryjnych nawet 7 tygodni. Niestety proces ten spowalnia ich rozwój. Często zdarza się, że młode nie zdążą rozwinąć się na tyle, aby móc podjąć podróż do swoich zimowisk. Zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego powodują, że nie są w stanie w stanie skoordynować ruchów skrzydeł, a zarazem tak manewrować lotem, aby ominąć różnego rodzaju przeszkody.

W Polsce jerzyki spotykane są od końca kwietnia do połowy października, jednak przeważnie przylatują w maju i odlatują już w sierpniu. Najdłuższa odnotowana długość życia u zaobrączkowanego osobnika to 21 lat.

Wspaniali lotnicy

Jerzyki większą część życia spędzają w locie. W powietrzu zbierają pożywienie, materiał na gniazdo, piją, kopulują i śpią. Mogą pozostawać w locie bez przerwy przez 2 do 3 lat. Lądują przede wszystkim podczas okresu lęgowego, budując gniazdo i karmiąc pisklęta. Odpoczywają, chwytając się pazurkami pionowej ściany skały lub budynku.

Charakterystyczny jest również ich sposób latania. Jerzyki nie zginają skrzydeł, lecz poruszają bardzo szybko ich całą długością, mogą także przelatywać bardzo długie odcinki lotem szybującym. Obliczono, że dziennie pokonują około 1000 km, z prędkością dochodzącą do 200 km/h, w locie nurkującym.

Zagrożenie i ochrona

Według danych IUCN (status LC – least concern) gatunek ten nie jest zagrożony  wyginięciem. Powołując się na dane szacunkowe BirdLife International, europejska populacja liczy 19,1–32,5 mln par lęgowych.

W Polsce jerzyki są objęte ochroną gatunkową ścisłą. Od lat 90. XX wieku obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczebności tych ptaków w miastach. Wśród przyczyn wymienia się tu przede wszystkim remonty i prace termomodernizacyjne oraz zastępowanie starych budynków nowymi. Powoduje to utratę ich miejsc lęgowych.

Ochrona jerzyków może polegać na:

 • zaniechaniu prowadzenia prac budowlanych i remontowych w sezonie lęgowym, czyli od początku marca do końca sierpnia. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zniszczenia gniazd i płoszenia piskląt;
 • uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rozpoczęcie modernizacji budynków, w których znajdują się siedliska ptaków, w tym jerzyków. Organ ten, po zasięgnięciu opinii eksperta ornitologa, określa termin i warunki wykonywania prac. Ewentualne zniszczenie miejsc gniazdowych skutkuje wprowadzeniem kompensaty przyrodniczej w postaci określonej ilości budek lęgowych;
 • rezygnacji ze stosowania i usuwanie niebezpiecznych dla jerzyków materiałów izolacyjnych używanych w stropodachach. Zwłaszcza sypkich i luźnych granulatów.
 • zabezpieczaniu w czasie prac termoizolacyjnych budynków dostępu do miejsc gniazdowania;
 • rozwieszaniu skrzynek lęgowych o specjalnej konstrukcji (wymiary: 34 × 18 x 20 cm, z owalnym wlotem 6,5 × 3,5 cm umieszczonym na środku wysokości ścianki).

Obowiązkiem każdego świadka łamania powyższych norm jest zgłoszenie zdarzenia w urzędzie miasta lub gminy oraz powiadomienie policji z wnioskiem o ściganie sprawcy zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt e ustawy o ochronie przyrody.

Literatura:

 1. Jerzyk – najszybszy ptak świata? Dokument dostępny w Word Wide Web: http://dinoanimals.pl/zwierzeta/jerzyk-najszybszy-ptak-swiata/
 2. Kowalczyk K.: Jerzyk - opis, występowanie. Dokument dostępny w Word Wide Web: ekologia.pl
 3. Kruszewicz A.: Ptaki Polski. Warszawa: MULTICO, 2005.
 4. Radziszewski M.: Ptaki. Encyklopedia ilustrowana. Olsztyn: Carta Blanca, 2010.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

EKO MOTO

EKO MOTO

W branży motoryzacyjnej z roku na rok coraz więcej inwestuje się w ekologię: technologię-e-busów, recykling samochodów i opon, poszukuje się nowych możliwości zasilania pojazdów, zwraca uwagę na ekonomiczność eksploatacji, oraz redukcję emisji zanieczyszczeń. Jednak świadomość znaczenia tych działań wśród firm sektora wciąż jest niewielka.

Autobusy. Smog w Polsce zabija rocznie nawet 45 tys. osób i jest to już dziś problem cywilizacyjny. Niewielu z nas wie, że do zniwelowania jego skutków wystarczy inwestycja w technologię e-busów. W ostatnim czasie wiele się mówi o technologii autobusów hybrydowych oraz elektrycznych. Napęd hybrydowy to połączenie silnika spalinowego i elektrycznego (w najpopularniejszej wersji). Oznacza to jednak, że pomimo mniejszej ingerencji w środowisko naturalne taki pojazd wciąż emituje szkodliwe substancje do atmosfery. Jeśli zaś chodzi o autobusy elektryczne to są one napędzane energią elektryczną z akumulatorów lub wytwarzaną przez ogniwa paliwowe. Niektóre modele nowoczesnej konstrukcji mogą być zasilane silnikami umieszczonymi w piastach kół. Silnik elektryczny ułatwia ruszanie pojazdu i pozwala na odzysk i ponowne wykorzystanie energii hamowania.

Ile spalin emitują autobusy?

Autobus z silnikiem diesla

100% emisji

Autobus hybrydowy

80% emisji

Autobus elektryczny

0% emisji

Hybryda emituje hałas i generuje drgania, zaś e-bus pracuje dużo ciszej. Podobnie jest jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Autobus hybrydowy ma średnio 20-procentowo niższe spalanie oleju napędowego, niż pojazd z silnikiem diesla, emituje jednak do atmosfery wiele zanieczyszczeń m.in. tlenki węgla, tlenki azotu czy węglowodory HC. Autobus elektryczny nie emituje żadnych spalin. Nie dziwi więc fakt, że rynek e-busów przeżywa nagły wzrost.

W 2012 r. światowa roczna sprzedaż autobusów hybrydowych i elektrycznych wyniosła prawie 10 tys. sztuk. Przewiduje się, że do 2020 roku sprzedaż wzrośnie do 41 tysięcy pojazdów. Ta tendencja jest już dostrzegalna, a e-busy zmierzają ku temu, by stać się technologią dominującą. Biorąc pod uwagę, że w naszym kraju każdego roku wymienia się prawie 1000 autobusów miejskich, to może być to wielka szansa na to, aby zrewolucjonizować ulice polskich miast. Tym samym e-bus może się okazać użytecznym narzędziem w walce ze smogiem.

Samochody. W ostatnich latach europejscy producenci pojazdów wnieśli znaczący wkład w proces redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Na przestrzeni ostatnich 25 lat poziom tlenku azotu, jak również emisja cząstek stałych zostały obniżone o 90 proc. Poprzez nowe technologie 20 współczesnych samochodów emituje taką samą ilość substancji szkodliwych, jak jeden 30 lat temu. Potężne inwestycje w innowacje sprawiają, że przemysł motoryzacyjny wyznacza trendy wśród branż przyjaznych środowisku naturalnemu. Pomimo znacznego wzrostu liczby aut poruszających się po drogach Unii Europejskiej (ponad 250 mln pojazdów) udział emitowanego przez nie CO₂ utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie.

Dzięki postępowi technologicznemu, jaki dokonuje się w branży systematycznie, ograniczany jest niekorzystny wpływ pojazdów na środowisko. Koncerny wprowadzają technologicznie zaawansowane układy paliwowe, dzięki którym pojazdy zużywają coraz mniej paliwa, nowoczesne systemy zarządzania pracą silnika i skrzyni biegów. Często nowsze modele dużych silników (np. 2,2 l) emitują mniej substancji szkodliwych niż mniejsze (2,0 l) modele z poprzedniej serii.

Polski rząd dotychczas nie wprowadził żadnych zachęt do zakupu i używania pojazdów niskoemisyjnych przyjaznych środowisku.

Recykling aut. W 2015 r. wyprodukowano na świecie ponad 90 mln samochodów, w tym prawie 540 tys. w Polsce. Jednocześnie w tym samym roku ponad 430 tys. aut w naszym kraju zostało wyrejestrowanych. Tak duża liczba pojazdów to źródło wielu wartościowych materiałów, które mogą żyć w nowych produktach. Pozwala to oszczędzić surowce naturalne oraz energię.

Wiele elementów samochodu ma wartość surowcową, dlatego ważne jest efektywne odzyskiwanie materiałów.  Dyrektywa PE i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji zakłada, że od 1 stycznia 2015 r. poziom odzysku materiałów z wycofanych z użycia samochodów powinien wynosić co najmniej 95%, natomiast recyklingu 85%.

Otrzymane podczas recyklingu samochodu materiały zostają posegregowane na grupy, które mogą zostać ponownie wykorzystane lub przetworzone. Odzyskane materiały trafiają do odpowiednich podmiotów, które wykorzystują je w produkcji nowych produktów. Z samochodów uzyskiwanych jest obecnie 30 różnych rodzajów materiałów.

Aktualnie na świecie opracowuje się technologie, które umożliwiają jak największy odzysk materiałów oraz części z pojazdów wycofanych z eksploatacji, np. akumulatorów litowo-jonowychJest to jeden z najdynamiczniej rozwijanych obszarów, ze względu na nieznaczne zasoby litu dostępne w środowisku naturalnym, jak również wzrost liczby samochodów wykorzystujących technologię hybrydową. Powstające obecnie nowoczesne zakłady recyklingowe wykorzystujące innowacyjne rozwiązania dają możliwość zwiększenia efektywności recyklingu pojazdów.

W temacie recyklingu istotne jest również rozwiązywanie problemu zużytych opon, poprzez organizowanie ich odbioru od punktów wymiany i warsztatów samochodowych, stacji demontażu pojazdów, przedsiębiorstw komunalnych, itp. oraz poddanie ich procesom odzysku i recyklingu. Firmy, które zajmują się tym procederem realizują, w imieniu akcjonariuszy i klientów, obowiązki wynikające z postanowień ustawy z dn. 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Problem ze spalinami dotyczy całego kraju, choć najbardziej palący jest w dużych miastach. Jak pokazują badania, spaliny emitowane przez samochody i autobusy są dużo bardziej szkodliwe dla ludzi niż zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu. Zanieczyszczenia motoryzacyjne rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na niskich wysokościach w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, a same pojazdy samochodowe są największym źródłem skażenia środowiska, obciążając go ponad 15 tysiącami związków chemicznych.

Zdaniem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, stopniowe wprowadzanie rozwiązań promujących pojazdy ekologiczne w Polsce jest niezbędne i korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródła:

 • Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, Warszawa 2015
 • Żywanowski, B. Pilarczyk, A. Rogala, Innowacje produktowe w branży motoryzacyjnej w Polsce - wyniki badań, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 875, „Problemy zarządzania, finansów i marketingu” 2015 nr 41, t. 2
 • Samochód źródłem cennych materiałów, tekst dostępny w Internecie: ekonews.com.pl
 • Technologia e-busów pomoże w walce ze smogiem, tekst dostępny w Internecie: ekonews.com.pl
 • Motoryzacja w awangardzie branż przyjaznych środowisku, [w:] „Przyjazna motoryzacja” 2011 nr 6, http://www.przyjaznamotoryzacja.pl
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter