Aktualności III kw 2017 r.

 • WIĘCEJ SOI W EUROPIE

Zwiększenie upraw soi oraz innych roślin strączkowych na potrzeby produkcji żywności i pasz to główny cel Wspólnej Deklaracji Austrii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Luksemburga, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii podpisanej 17 lipca w trakcie posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE.

Zwiększenie upraw soi jest zgodne z Agendą 2030 ONZ oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju UE. Jest to działanie ukierunkowane na stworzenie bardziej zrównoważonych i odpornych systemów rolniczych w Europie.

Kraje, które podpisały Deklarację będą wspierać dalszy rozwój rynku soi uprawianej w sposób zrównoważony i niezmodyfikowanej genetycznie, a także jej produktów, oraz ustanowią transparentne systemy etykietowania takich produktów.

Resort rolnictwa informuje, że Polska prowadzi intensywne prace w celu zwiększenia udziału rodzimych roślin strączkowych w produkcji białka paszowego z wykorzystaniem rodzimych roślin strączkowych, takich jak np. groch, łubiny, bobik oraz soja. Każdego roku odnotowuje się w badaniach urzędowych wzrost liczby odmian roślin strączkowych, a nowe ulepszone odmiany, wpisywane są corocznie do Krajowego Rejestru. W Krajowym Rejestrze znajdują się łącznie 93 odmiany roślin strączkowych, z czego w 2017 r. zostało wpisanych 6 odmian soi.

Źródło: www.wrp.pl

 • MLEKO DROŻEJE

W  maju  wyraźnie zmniejszyła się niekorzystna dla producentów różnica ceny mleka surowego w skupie w Polsce i w UE do zaledwie 5,8%. Według Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHB i PM) w Polsce  obecnie mleko jest już najdroższe od lipca 2014 r.

W maju mleko najbardziej podrożało w Czechach - o 1,8%, do 30,42 euro/100 kg; w Niemczech - o 1,0%, do 33,83 euro/100 kg; i w Polsce - o 0,9%, do 30,95 euro/100 kg. Cena mleka najmocniej spadła w Rumunii - o 6,6%, do 26,90 euro/100 kg; we Francji - o 3,5%, do 32,43 euro/100 kg; i na Litwie - o 3,4%, do 26,79 euro/100 kg.

Według wstępnych danych w czerwcu cena mleka w skupie w UE-28 podniosła się o 0,6% i wyniosła 33,05 euro/100 kg, natomiast w Polsce wzrosła o 0,5%, do 31,12 euro – informuje PFHB i PM.

Źródło: www.wrp.pl

 • WYPŁATY DOPŁAT

Do 17 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 14,598 mld zł, czyli 99,93 proc. szacowanej do wypłaty puli środków na płatności bezpośrednie za 2016. Zgodnie z unijnym prawem, aby uniknąć konsekwencji finansowych 95 proc. dopłat bezpośrednich za 2016 rok musiało zostać wypłacone do 30 czerwca 2017 roku. I ARiMR wywiązała się z tego obowiązku, bowiem do 30 czerwca przekazała rolnikom 14,533 mld zł, czyli 99,49 proc. szacowanej do wypłaty puli środków na płatności bezpośrednie za 2016 r. Nie ma zatem żadnego niebezpieczeństwa, że Komisja Europejska nałoży na Polskę karę finansową za niezrealizowanie tych płatności w terminie.

Źródło: www.arimr.gov.pl

 • PROGNOZA TEGOROCZNYCH ZBIORÓW ZBÓŻ

Resort rolnictwa prognozuje, że zbiory zbóż w tym roku, łącznie z kukurydzą, prosem i gryką mogą wynieść ponad 30 mln ton wobec 29,8 mln ton w 2016 roku. Plony zbóż mogą być zbliżone do ubiegłorocznych i wynieść około 4 t/ha. Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych: pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies oraz z mieszankami wynosi w Polsce około 7 mln ha. Jest to o 3 proc. więcej niż przed rokiem.

 Ze względu na małe zapasy zbóż i przewidywany niewielki wzrost krajowych zbiorów oraz duże zasoby ziarna w krajach WNP eksport zbóż z Polski w sezonie 2017/2018 może być znacząco mniejszy niż w poprzednim sezonie, w którym wolumen eksportu prawdopodobnie był rekordowy.

W okresie od lipca 2016 r. do maja 2017 r. wyeksportowano 6,2 mln ton ziarna, o 23% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

Import zbóż utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. W okresie lipiec 2016 - maj 2017 zaimportowano 1,3 mln ton ziarna zbóż.

W wyniku dużego eksportu zbóż z Polski w sezonie 2016/2017 i niskiego poziomu krajowych zapasów, ceny pszenicy oraz żyta rosły od zakończenia żniw. W końcu sezonu tj. w czerwcu 2017 r. były o 12% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły dla pszenicy 710 zł/t i żyta 609 zł/t.

Źródło: www.farmer.pl

 • ROŚNIE PODUKCJA KURCZAKÓW

Analitycy Agencji Rynku Rolnego przewidują, że w tym roku kurczaki będą taniały, gdyż ich produkcja stale rośnie, a możliwości ich sprzedaży za granicę są ograniczone. Niska cena będzie zachęcała do większego spożycia drobiu.

Spożycie drobiu w Polsce rośnie od lat. Według szacunku Instytutu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce w 2016 r. wyniosła 29,5 kg na mieszkańca i była o 2,4 kg (o 9 proc.) większa niż w roku 2015. Eksperci przewidują, że w całym 2017 r. na skutek dalszego obniżania cen detalicznych drobiu, jego spożycie może wzrosnąć do 30,5 kg na mieszkańca.

Jak informuje ARR w swojej kwartalnej prognozie, ceny skupu kurcząt brojlerów od początku roku utrzymują się na niskim poziomie. Produkcja drobiu ogółem w Polsce w 2016 r. osiągnęła 3,2 mln ton, czyli w ciągu roku wzrosła o 13 proc. Produkcja kurcząt brojlerów wyniosła 2,7 mln ton, o 19 proc. więcej, a indyków - 460 tys. ton, o 2 proc. więcej.

Źródło: www.portalspozywczy.pl

 • RYNEK SOKÓW PRZEŻYWA DRUGĄ MŁODOŚĆ

Konsumpcja soków owocowych w Polsce rośnie. Jak pokazuje raport AIJN, Polacy wypili w 2016 roku 543 miliony litrów soków owocowych - czyli równowartość pojemności 217 basenów olimpijskich. Mimo stosunkowo małej konsumpcji, pozostajemy liderem spożycia tych produktów wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2016 roku w prawie całej Unii Europejskiej odnotowano spadek spożycia 100% soków owocowych o 1,6%. Mimo to w Polsce spożycie tych produktów w 2016 roku wzrosło o blisko 40 mln litrów w stosunku do 2015 roku (7,9%). Według danych GUS, konsumpcja 100% soków w Polsce w 2015 r. wobec roku wcześniejszego wzrosła o 6,8% (tj. do 11,28 litra/osobę), a w 2016 r. w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 6,4% (do 12,0 litrów/osobę). Oznacza to systematyczny i realny wzrost spożycia soków na osobę. W 2016 roku przeciętny Polak wypił prawie litr soku w ciągu miesiąca, co daje tylko niewiele ponad 33 ml soku dziennie i o dwa mililitry więcej niż rok wcześniej. To nadal sporo mniej niż zalecane przez ekspertów 250 ml dziennie.

Źródło: www.portalspozywczy.pl

 

 • STRATY W ROLNICTWIE

Resort rolnictwa poinformował, że straty w rolnictwie spowodowane przez klęski żywiołowe oszacowano dotychczas na prawie 900 mln zł. Według najnowszych danych 437 komisji zakończyło już swoje prace. Komisje działały lub działają w 1035 gminach.
Szkody poniosło ponad 26 tys. gospodarstw, a powierzchnia upraw dotkniętych klęską wyniosła 122 882,39 ha. Powierzchnia działek, na których szkody wynosiły powyżej 70% wynosi  64 099,10 ha oraz 61 405 m2  tuneli foliowych i szklarni.

Tegoroczna wiosenna aura dokuczała szczególnie rolnikom. Pierwsza fala mrozu, która pojawiła się 17 kwietnia zdziesiątkowała sady i uprawy polowe. Kolejne mroźne nocne (przede wszystkim między 9 a 11 maja) wyrządziły jeszcze większe szkody. W tym sezonie sadownicy zebrali dużo mniej truskawek. Mniejsze będą także zbiory czereśni, wiśni, porzeczki, śliw, moreli i brzoskwiń, a także jabłek.

Źródło: www.agonews.pl

 • PE PRZEGŁOSOWAŁ KONCESJE NA UKRAIŃSKI EKSPORT - POLSKA MOŻE STRACIĆ

Parlament Europejski 4 lipca przegłosował porozumienie ws. przyznania Ukrainie kolejnych koncesji handlowych, które mają wesprzeć tamtejszą kulejącą gospodarkę. Porozumienie w sprawie kształtu rozporządzenia przewiduje zwiększenie bezcłowej sprzedaży określonych ukraińskich produktów rolnych oraz zniesienie ceł dla określonych produktów przemysłowych. Chodzi przede wszystkim o pszenicę, kukurydzę, jęczmień, przetwory z pomidorów, miód oraz mocznik. Polscy rolnicy oraz niektórzy europosłowie są zdania, że propozycja KE o przyznaniu Ukrainie dodatkowych bezcłowych kontyngentów może negatywnie wpłynąć na ceny tych produktów w krajach sąsiadujących z Ukrainą, w tym w szczególności w Polsce.

Unia jest największym partnerem handlowym Ukrainy, podczas gdy handel z Ukrainą to zaledwie 0,8% obrotów handlowych UE. Eksport ukraiński do UE wyniósł 12,7 mld euro w 2015 r., a eksport z UE na Ukrainę wyniósł 13,9 mld euro. Głównym ukraińskim towarem eksportowym są surowce, produkty chemiczne i maszyny; UE eksportuje na Ukrainę przede wszystkim maszyny, sprzęt transportowy, chemikalia i wyroby przemysłowe.

Źródła: Trzoda Chlewna 2017 nr 7

 • PONAD MILIARD ZŁOTYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA

W dniu 30 czerwca 2017 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do budżetu państwa miliard 111,7 mln zł. Jest to suma wpłat: z tytułu rozliczenia rocznego zobowiązania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wobec budżetu za 2016 r. w wysokości 1083,2 mln zł oraz nadwyżki Agencji Nieruchomości Rolnych za 2016 r. w wysokości 28,5 mln zł. Kwota wpłat Agencji do budżetu państwa w okresie od 2005 r. do końca czerwca 2017 r. wyniosła ponad 16,2 mld zł. Agencja wpłaca również środki finansowe na rzecz Funduszu Rekompensacyjnego, z którego wypłacane są rekompensaty dla Zabużan. W okresie od 2006 r. do końca czerwca br. Agencja zasiliła Fundusz Rekompensacyjny kwotą ponad 4,7 mld zł. Łącznie od 2005 r. ANR przekazała już do państwowej kasy prawie 21 mld złotych.

Źródła: Trzoda Chlewna 2017 nr 7

 • WALKA Z ASF - KOSZTY

Minister rolnictwa ocenił, że dotychczasowe koszty zwalczania afrykańskiego pomoru świń wyniosły ok. 50 mln zł. Podkreślił, że dziki są jednym ze źródeł przenoszenia choroby, a Polski Związek Łowiecki nie chce współpracować w tym zakresie. Resort przygotował działania bardziej restrykcyjne, które mają doprowadzić do tego, że problem zostanie wyeliminowany w najbliższym czasie. Do 6 czerwca w naszym kraju wystąpiło 386 przypadków ASF u dzików oraz 49 ognisk - u świń. Wszystkie na obszarze trzech województw: podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Z dotychczasowych analiz wynika, że główną przyczyną rozprzestrzeniania się choroby jest w dalszym ciągu zbyt duża populacja dzików. Minister polecił opracowanie rozwiązań ustawowych, które pozwolą na podjęcie skutecznych działań w tym zakresie.

Źródła: Trzoda Chlewna 2017 nr 7

 • LUBELSKIE: NOWE OGNISKO ASF

Pod koniec czerwca 2017 Główny Inspektorat Weterynaryjny poinformował o pojawieniu się trzech ognisk ASF w gminie Terespol. Zaś w połowie lipca stwierdzono czwarte ognisko tej choroby. Tak jak w większości poprzednich przypadków, choroba pojawiła się w gospodarstwie utrzymujących niewielką liczbę zwierząt. W obiektach inwentarskich znajdowało się 28 świń. Na terenie gospodarstwa wdrożono procedury mające na celu likwidację ogniska choroby.

W tym roku na terenie województwa podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego potwierdzono już 30 ognisk afrykańskiego pomoru świń. Większość z nich wystąpiła w stadach liczących od kilku do kilkudziesięciu sztuk świń, pomór potwierdzono jednak także w dużej fermie, utrzymujących ponad 1000 świń.

Źródło: www.farmer.pl

 • PROJEKT USTAWY MA UŁATWIĆ ZWALCZANIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

18 lipca komisja rolnictwa skierowała do drugiego czytania w Sejmie projekt nowelizacji ustawy, mającej ułatwić zwalczanie afrykańskiego pomoru świń. Nowe przepisy mają usprawnić działania prowadzone w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności ASF. Analiza aktualnej sytuacji epizootycznej, tj. wystąpienie nowych ognisk oraz przypadków ASF we wschodnich regionach Polski, wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach.

Projektowana ustawa proponuje, by w wyjątkowych sytuacjach powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda mogli zakazać na danym obszarze utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych (świń). Wprowadzenie tego ograniczenia miałoby miejsce wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, dotyczących szybko szerzących się lub powodujących znaczące straty szczególnie groźnych epizootii (masowe występowanie na określonym terenie i w określonym czasie zachorowań zwierząt na chorobę zakaźną) o dużym znaczeniu dla gospodarki krajowej.

Źródło: www.farmer.pl

 • JADOWITA RYBA W BAŁTYKU!

W polskim Bałtyku coraz częściej pojawia się ostrosz - najbardziej jadowita ryba występująca w europejskich wodach. Toksyny zawarte w jej jadzie mogą być groźne nie tylko dla zdrowia, ale nawet dla życia człowieka. Gruczoły jadowe znajdują się u nasady kolców pierwszej płetwy grzbietowej oraz kolców pokryw skrzelowych. Na kontakt z rybą narażeni są głównie rybacy i wędkarze, bowiem ryba występuje w wodach o głębokości kilkunastu metrów. W polskiej strefie ekonomicznej ostatnie doniesienie o połowie ostrosza pochodzi z sierpnia 2016 r. 

Źródło: Eko i My 2017 nr 7-8

 • AGENCJA RESTRUKTURYZACJI ZAJMIE SIĘ SPRAWAMI GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH

Od września wszystkie formalności będzie można załatwić już w jednej instytucji. Agencja Restrukturyzacji przejmie zadania związane z rejestracją oraz obsługą dokumentów od grup producentów rolnych. Wnioski o przyznanie wsparcia od nowo powstałych organizacji będą przyjmowane w październiku. Wsparcie dla nowopowstałych grup producentów rolnych przysługuje na 5 lat. Zanim się o nie wystąpi trzeba najpierw uzyskać status uznania w Agencji Rynku Rolnego. Takie zmiany to wynik powołania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który powstanie z połączenie ARR i ANR.

Źródło: www.bukaciarnia.pl

 • NOWELIZACJA USTAWY O AGENCJI RYNKU ROLNEGO PODPISANA

Znowelizowana ustawa o Agencji Rynku Rolnego, którą podpisał prezydent RP zakłada - wdrożenie nowego programu dostarczania do szkół mleka, warzyw i owoców oraz zmianę przepisów dotyczących zawierania umów między rolnikami a odbiorcami produktów rolnych

Potrzeba nowelizacji ustawy wynikała m.in. z likwidacji od 1 września br. Agencji Rynku Rolnego, odpowiadającej za program dostarczania mleka oraz warzyw i owoców do szkół. Ponadto, te dwa dotychczas odrębne unijne programy zostały połączone i od roku szklonego 2017/2018 będą realizowane jako jeden program.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r.

Źródło: www.bukaciarnia.pl

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter