Skarby w zbiorach CBR

Mikołaj Kopernik – album wydany w 540 rocznicę urodzin i 470 rocznicę jego śmierci

Seria: Wielcy Polacy ; 1

Proszówki 2013

Podstawę albumu stanowią przede wszystkim zbiory Biblioteki  Jagiellońskiej. Obejmuje on ponad 200 stron barwnych ilustracji, na które składają się:

  • wizerunki Mikołaja Kopernika w malarstwie, grafice i rzeźbie,
  • wizerunki miejsc związanych z astronomem,
  • ilustracje dotyczące teorii geocentrycznej i heliocentrycznej,
  • kartografię, pisma i dokumenty,
  • pomniki Mikołaja Kopernika i zdjęcia instytucji nazwanych jego imieniem,
  • zbiory filatelistyczne poświęcone astronomowi.
 

Album Jana Matejki

Jan Matejko 1838-1893

Reprint wydania z 1876 r., własność, nakład i druk S. Lewentala, Warszawa

Seria: Skarby Kultury i Literatury Polskiej ; 4

Bochnia 2009 

O „Albumie“ tym Lewental napisał w nocie „Od wydawcy“: Trzy lata upłynęły od pierwszego ogłoszenia o zamiarze wydania albumu Jana Matejki, a ledwie dziś ten zamiar zdołałem pożądanym skutkiem uwieńczyć [..] Wydawnictwo tego rodzaju, to już nie druk książki zwyczajnej: wykonanie każdego z takich drzeworytów, jak np. Stefan Batory, Sejm w Lublinie i t.p. wymagało po sześć miesięcy czasu, [..] W skład albumu weszły najcelniejsze obrazy mistrza, wykonane w czasach ostatnich; z wyjątkiem reprodukcyj Rejtana, Iwana Groźnego oraz Wieszczby Lirnika, odtworzonych najwierniej przez Panów Maszyńskiego i Witkiewicza, podług fotografij zdjętych z oryginałów, wszystkie inne utwory były przez samego Matejkę rysowane na drzewie.

 

Wojciech Kossak (1856-1942)

Reprodukcja książki Wojciecha Kossaka „Wspomnienia” (Warszawa 1913 r.) ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

Seria: Skarby Kultury i Literatury Polskiej ; 19

Warszawa 2013

W pierwszej części albumu zaprezentowano mało znaną wersję oryginalną „Wspomnień” Wojciecha Kossaka (1913). W drugiej przedstawiono wybór obrazów Wojciecha Kossaka zgromadzony przez kuratorów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Rozdział „Obrazy olejne” w dużej części oparty jest na dziełach prezentowanych w pięknym dworku Wincentego Krasińskiego na wystawie „Kossakowie. Trzy pokolenia malarzy”, w 2010 roku. Cykle malarskie reprodukowane dalej stanowią interesującą część zbiorów zgromadzonych w Bibliotece Jagiellońskiej: „Duch pruski”, oraz „Legiony polskie roku 1914”. Podstawę niniejszego wydania stanowi egzemplarz Gebethnera i Wolfa przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej.

 

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Seria: Skarby Kultury i Literatury Polskiej ; 9

Proszówki 2010

W albumie znalazły się reprodukcje pochodzące z XIX w. i przedstawiające widoki współczesne Chopinowi. Reprodukcje pochodzą ze zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy.

 

Andriolli (1836-1893) w sztuce i życiu społecznym

Przez Henryka Piątkowskiego i Henryka Dobrzyckiego

Reprint wydania z 1904 r., Warszawa

Józefów 2011

Jak podają autorzy publikacji, księga zawiera 278 rysunków w tekście - polskiego rysownika, ilustratora i malarza Michała Elwiro Andriolliego - oraz 25 poza tekstem, w tem 28 utworów dotąd niereprodukowanych.

 

Józef Chełmoński

Chełmoński, Józef (1849-1914)

Skarby Kultury i Literatury Polskiej ; 25

Warszawa 2016

W albumie zaprezentowano większość znanych prac Józefa Chełmońskiego, zarówno z muzeów jak i kolekcji prywatnych. W pałacu w Radziejowicach można zobaczyć największą wystawę stałą dzieł artysty. Jest to równocześnie największa stała wystawa monograficzna w Polsce.

Publikacja jest reprodukcją książki Antoniego Piotrowskiego „Wspomnienie” z 1918 r. ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

 

Złote myśli ludzi wielkiego umysły, talentu i serca : twórcy wizerunku Polski. Księga 2004 – sentencje, aforyzmy, dewizy życiowe

Warszawa 2006

Księga zawiera ponad 3000 sentencji, dewiz życiowych, przemyśleń i aforyzmów. Współautorami są ludzie świata nauki, kultury i sztuki, przedsiębiorcy i społecznicy kształtujący polską rzeczywistość przełomu tysiącleci. Ilustrowana reprodukcjami obrazów mistrzów malarstwa polskiego i młodych adeptów sztuki malarskiej. 

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter