Jeśli odpoczynek - to tylko na polskiej wsi!

W Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat nastąpił gwałtowny rozwój zarówno gospodarczy jak i cywilizacyjny, a mimo to nasz kraj cały czas zachowuje swoją niepowtarzalną odrębność i kultywuje tradycje, co najbardziej cenią turyści nas odwiedzający. Piękną przyrodę oraz bogate tradycje najłatwiej zaobserwować na wsi, która turystom oferuje coraz więcej…

Polska wieś jest ekologiczna, naturalna, tradycyjna, smaczna, aktywna, zdrowa i „edukacyjna”, a współczesnym turystom właśnie to odpowiada.

Polskie rolnictwo uważane jest za najbardziej ekologiczne w Europie, tak jak powstająca z niego żywność. Coraz częściej odchodzi się od sztucznego nawożenia i opryskiwania, co dotyczy między innymi jabłek – naszego hitu eksportowego. Ekologicznie uprawia się też śliwki, truskawki, maliny, zboża, kapustę, cebulę czy kalafiory. Dziś, kiedy moda na ekologię i zdrowe odżywianie wzrasta, polskie produkty zyskują na wartości. Turyści cenią sobie zdrową i smaczną kuchnię opartą o ekologiczne produkty, a na polskiej wsi mogą to znaleźć.

Polska może się poszczycić największą powierzchnią naturalnych krajobrazów i ich niezwykłą różnorodnością. Wiele obiektów agroturystycznych znajduje się o krok od gęstych lasów, bagiennych rozlewisk, rzek czy jezior. Turystyka na obszarach wiejskich stanowi doskonały pomysł dla osób ceniących sobie bliski kontakt z przyrodą, często zupełnie dziką. Dla bardziej aktywnych gospodarstwa agroturystyczne oferują wędrówki po lesie, jazdę konną, żeglowanie, spływy kajakowe, kuligi i wiele innych atrakcji.

Na polskiej wsi wielką wagę przywiązuje się do zachowania dawnych tradycji, które są wciąż żywe. Polską tradycję cechuje niezwykła różnorodność, każdy region odznacza się odrębnymi zwyczajami, wierzeniami i obrzędami, ma swoją kuchnię, architekturę, gwarę, czy strój ludowy. Wszystko to ma odzwierciedlenie w życiu codziennym i w święta, zarówno w te kościelne jak i państwowe. Polskie obyczaje i obrzędy są tak bogate, że na tym tle tradycje innych państw wypadają gorzej. Można się o tym przekonać udając się do kościoła w Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało czy Niedzielę Palmową, lub spędzić te święta w jednym z gospodarstw agroturystycznych kultywujących tradycje.

Kolejnym atutem agroturystyki w Polsce jest tradycyjna domowa kuchnia, którą charakteryzuje ogromne zróżnicowanie regionalne. Mimo iż, coraz częściej używa się w niej półproduktów, to wciąż w wielu domach kultywowane są tradycje wypieku chleba, ciat, produkcji wędlin czy robienia konfitur. Północne tereny kraju, pełne czystych jezior i rzek wyspecjalizowały się w daniach z ryb, na Suwalszczyźnie i Podlasiu królują potrawy z ziemniaków przyrządzane na wiele sposobów, Śląsk to kluski śląskie, rolada z mięsa i modra kapusta, symbolami Wielkopolski są: pyry oraz  rogale świętomarcińskie, zaś na Podhalu można zjeść kwaśnicę i oscypki, które zostały wpisane do Systemu Oznaczeń Geograficznych Unii Europejskiej. W czasie pobytu na polskiej wsi można więc odkryć bogactwo smaków oraz wziąć czynny udział w ich powstawaniu.

Turyści zainteresowani poznaniem polskiej wsi mają do wyboru ponad 200 zagród edukacyjnych oferujących szkolenia i warsztaty przybliżające pracę rolnika i wiejską kulturę. Te przedsięwzięcia prowadzone są przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:

 • edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
 • edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
 • edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
 • edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
 • edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

Idea utworzenia oraz początki funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych były możliwe dzięki projektowi „Utworzenie Sieci Agroturystycznych Gospodarstw Edukacyjnych”, realizowanego w 2011 roku przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w  Krakowie we współpracy z wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt miał na celu opracowanie i upowszechnienie koncepcji funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego oraz zasad uczestnictwa gospodarstw edukacyjnych w ogólnopolskiej sieci.

Zajęcia edukacyjne w gospodarstwach rolnych przynoszą wymierne korzyści dla dwóch sektorów: rolnictwa i szkolnictwa. Szkolnictwo zyskuje urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształcenia, programy nauczania zorientowane na praktyczne działanie, ćwiczenia warsztatowe z różnych przedmiotów, alternatywne miejsca edukacji, oraz poznanie wiejskiej kultury. Dla sektora rolnego istotne jest spotkanie z przyszłymi konsumentami i wzrost zrozumienia dla sytuacji i potrzeb gospodarki wiejskiej. Jest to także odmiana i wzbogacenie codziennego życia rolnika, radość pracy z dziećmi i nauczycielami, twórczy rozwój rodzin rolniczych oraz dodatkowy dochód.

Polska może się też poszczycić wielowiekową tradycją uzdrowiskową. Obecnie, na mapie kraju znajduje się 45 uzdrowisk i ok. 70 miejscowości o walorach potencjalnie uzdrowiskowych oraz bogate lecznicze zasoby naturalne a także czyste, wolne od zanieczyszczeń, powietrze. To jest dużym atutem polskiej turystyki i agroturystyki.

Polska wieś może poszczycić się naprawdę wieloma walorami, jednak największym jej dobrodziejstwem jest relaks wśród przyrody, szansa na zagubienie się w czasie pośród leśnych ścieżek i odpoczynek od wielkomiejskiego pędu. Warto przekonać się samemu, jak pięknie łączy się tam tradycja i nowoczesność, spokój i energia, piękno natury i oryginalność stylów. Wszystko to zadziwi zarówno mieszkańca Polski, jak i cudzoziemca, pragnącego poznać specyfikę i wyjątkowość naszego kraju.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródło:

 • Dylewski, Hity turystyki wiejskiej, Warszawa 2017
 • Kamińska, Turystyka wiejska i agroturystyka :nowe paradygmaty dla XXI wieku, Warszawa 2015
 • Pisarek, J. Lechowska, Nowoczesne formy turystyki szansą zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia, [w:] „Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie”, 2014, t. 14 z. 4
 • Sołtyk, Odpoczywaj na polskiej, wsi, [Warszawa 2017]
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

eWniosekPlus - wnioski o dopłaty za pośrednictwem Internetu

Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej we wszystkich państwach członkowskich od 2018 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie oraz o dotacje obszarowe z PROW muszą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem specjalnie przygotowanych aplikacji.

Zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 wymagane jest, aby od 2018 roku wszystkie wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy obszarowej oraz wnioski o płatność w ramach środków wsparcia obszarowego były składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku (GSAA). W związku z tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała specjalną aplikację eWniosekPlus, która jest dostępna na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl umożliwiającą realizację tych wymogów. Od 12 lutego 2018 roku wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać się z jej wersją demonstracyjną, sprawdzić, jak program działa i jak z niego korzystać. Pełna wersja programu zostanie uruchomiona  15 marca 2018 roku, czyli w dniu rozpoczęcia tegorocznej kampanii przyjmowana wniosków o przyznanie płatności.

Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe

W 2018 roku ma obowiązywać przepis przejściowy, zgodnie z którym zamiast wniosku o przyznanie płatności rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie, potwierdzające brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Termin składania takich oświadczeń wyznaczono na okres od 15 lutego do 14 marca 2018 roku. Ponadto, do 2020 roku ARiMR będzie przesyłać beneficjentom, tzw. wniosek spersonalizowany wraz z załącznikami w wersji papierowej. Trzeba jednak pamiętać, że dokument ten pełni tylko i wyłącznie funkcję informacyjną.

Użytkownicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek (pierwsza wersja programu), mogą z niego skorzystać i w tym roku. W innych przypadkach koniczne jest utworzenie nowego profilu za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej na stronie internetowej Agencji. Aby założyć konto należy podać:

 • numer identyfikacyjny producenta - "numer gospodarstwa",
 • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017, osiem ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku
 • wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Po poprawnej weryfikacji danych system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu. Do czasu uruchomienia aplikacji eWniosekPlus w marcu 2018 roku konta mogą być tworzone w aplikacji eWniosek. ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków w roku 2018.

Aplikacja eWniosekPlus udostępnia rolnikom dane wygenerowane na podstawie informacji z poprzedniego roku. Na podstawie wyrysowanych geometrii działek rolnych zostaną utworzone geometrie upraw, które dodatkowo będą ograniczone automatycznie do granic maksymalnego kwalifikowanego obszaru – MKO. Pojawi się również informacja, czy dany beneficjent uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw.

Aplikacja eWniosekPlus pozwala na wypełnienie wniosku w trybie uproszczonym oraz trybie pełnym.

Wniosek w trybie uproszczonym umożliwia przegląd wprowadzonych danych i złożenie wniosku bez konieczności ich edycji. Jest przeznaczony dla rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw oraz beneficjentów, dla których powierzchnia gruntów ornych zgodnie z bazą referencyjną ARiMR na działkach referencyjnych zadeklarowanych w roku 2017 wynosiła poniżej 10 ha, pod warunkiem, że nie ubiegają się oni o płatności rolnośrodowiskowe, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne i/lub zalesieniowe. Po zatwierdzeniu zgodności danych w zakresie rodzaju wnioskowanych płatności, jak również powierzchni i położenia konkretnych grup upraw oraz akceptacji oświadczeń rolnik ma możliwość bezpośredniego złożenia wniosku do ARiMR za pośrednictwem Internetu.

W ramach trybu uproszczonego dopuszczalne są jedynie modyfikacje w zakresie wnioskowania o płatności do zwierząt W przypadkach, gdy konieczna jest edycja danych powierzchniowych poprzez np. dodanie lub usunięcie płatności lub działki referencyjnej, zmianę powierzchni zgłaszanej do płatności, trzeba skorzystać z pełnej wersji programu.

Wypełnienie wniosku z trybie pełnym umożliwia edycję danych. Dostępne są tutaj trzy zakładki: Wniosek (wybór wnioskowanych płatności, dodawanie wymaganych załączników, deklaracja dotycząca zwierząt do płatności), Mapa (dodawanie i usuwanie działek referencyjnych, określanie poszczególnych upraw, deklaracja w zakresie obszarów proekologicznych - EFA [tylko na działkach referencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa]) i Podsumowanie. Na bieżąco prezentowane są podpowiedzi i komunikaty dla użytkownika o stwierdzonych brakach lub błędach. Na podstawie wprowadzonych danych aplikacja eWniosekPlus umożliwia wydruk formularza wniosku  w wersji papierowej.

Wśród korzyści wypływających z zastosowania nowej aplikacji eWnisekPlus wymienia się:

 • brak konieczności wypełniania części alfanumerycznej wniosku. Deklaracja będzie powstawała w oparciu o część graficzną poprzez wyrysowywanie poszczególnych upraw;
 • możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikacji danych, w przypadku, gdy powierzchnie deklarowane do płatności nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku (uproszczony tryb złożenia wniosku);
 • wskazówki w zakresie uzupełniania pół, dołączania wymaganych załączników, a także komunikatów o stwierdzonych brakach lub błędach na każdym etapie wypełniania wniosku;
 • kontrole wstępne w zakresie przekroczenia maksymalnego kwalifikowanego obszaru do płatności oraz kontrole krzyżowe umożliwiające korygowanie danych w okresie składania wniosków bez ryzyka zmniejszeń i kar w zakresie płatności;
 • prawidłowo wypełnione wnioski nie będą wymagały składania dodatkowych wyjaśnień, co w konsekwencji przyspieszy ich obsługę oraz pozwoli na wcześniejszą wypłatę należności;
 • brak konieczności wielokrotnego rysowania tych samych powierzchni w ramach działek rolnych głównych i podrzędnych, działki rolne generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności;
 • dostęp do aktualnych danych referencyjnych, które prezentowane są w ramach przeglądu danych dla działek referencyjnych oraz wykorzystywane podczas kontroli wstępnych;
 • wyświetlany na bieżąco przegląd w zakresie danych do płatności za zazielenienie;
 • możliwość złożenia wniosku oraz mobilny dostęp do konta przy użyciu tabletu lub smartfonu.

Biorąc pod uwagę fakt, że nowa forma składania wniosków o dofinansowanie dla wielu rolników może być dość kłopotliwa, ARiMR planuje uruchomienie szeregu działań szkoleniowych oraz informacyjno-promocyjnych. W biurach powiatowych Agencji przez cały okres naboru wniosków będą przygotowane specjalne stanowiska komputerowe dla beneficjentów, a pracownicy tych biur będą służyć fachową pomocą i udzielą wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie. Również ośrodki doradztwa rolniczego oraz izby rolnicze w całym kraju włączą się w upowszechnianie informacji dotyczącej sposobu składania wniosków o przyznanie płatności w formie elektronicznej.

Dodatkowo, na stronie internetowej ARiMR udostępnione będą filmy instruktażowe oraz szczegółowe wskazówki dotyczące każdego etapu składania wniosku, począwszy od  założenia konta w aplikacji eWniosekPlus, poprzez wprowadzanie poszczególnych danych, a na wysłaniu kompletnego wniosku skończywszy.

Oprac. Joanna Radziewicz

Literatura:

 1. Od 2018 wnioski o dopłaty elektronicznie lub na oświadczenie. Farmer (online) z dnia 07.11.2017.r.
 2. ARiMR: Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet. Farmer (online) z dnia 01.2018 r.
 3. eWniosekplus – czy to może się udać? Farmer (online) z dnia 18.12.2017 r.
 4. Mikos P.: ARiMR: eWniosekPlus ma ułatwić rolnikom składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie przez Internet. Tygodnik Poradnik Rolniczy (online) z dnia 11.01.2018 r.
 5. arimr.gov.pl
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter