Aktualności

 • RUSZA CENTRUM WIEDZY NA TEMAT FAŁSZOWANIA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

W odpowiedzi na obawy konsumentów, co do jakości żywności i nadużyć dotyczących żywności, Komisja Europejska dokonała inauguracji centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności – prowadzonego przez Wspólne Centrum Badawcze.

Centrum wiedzy – sieć składająca się z ekspertów zarówno z Komisji, jak i spoza niej – będzie wspierać decydentów UE i władze krajowe, udostępniając i rozpowszechniając aktualne informacje naukowe na temat fałszowania żywności i kwestii związanych z jakością żywności.

Centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności będzie:

 • koordynować działania w zakresie nadzoru rynku, np. w odniesieniu do składu i właściwości organoleptycznych żywności oferowanej w tym samym opakowaniu i pod tą samą marką na kilku rynkach w Unii;
 • prowadzić system wczesnego ostrzegania i informowania o przypadkach fałszowania żywności, np. poprzez monitorowanie mediów i przekazywanie tych informacji ogółowi społeczeństwa;
 • łączyć systemy informowania państw członkowskich i Komisji, np. bazy danych opisujące skład niektórych produktów rolno-spożywczych wysokiej wartości, takich jak wino lub oliwa z oliwek;
 • stanowić źródło wiedzy o sytuacji w poszczególnych państwach, np. poprzez dopasowywanie kompetencji i infrastruktury laboratoryjnej w państwach członkowskich;
 • Centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności będzie wydawać biuletyny, tworzyć bazy danych i mapy interaktywne oraz publikować regularne sprawozdania, a także udostępniać te informacje społeczeństwu.;
 • Centrum wiedzy będzie w pełni finansowane przez Komisję Europejską;
 • Centrum wiedzy uzupełni unijną sieć na rzecz przeciwdziałania fałszowaniu żywności dzięki stworzeniu płaszczyzny współpracy między nauką a działaniami politycznymi.

 Źródło: www.agronews.com.pl

 • PROJEKT O PRZECIWDZIAŁANIU MARNOWANIU ŻYWNOŚCI

Kary dla sprzedawców żywności za jej marnowanie i nałożenie na duże sklepy obowiązku bezpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne - to niektóre z założeń senackiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Projekt zakłada, że za każdy kilogram zmarnowanej żywności sprzedawcy byliby zobowiązani do wniesienia 10 gr opłaty. Opłaty mają być przekazywane do organizacji pozarządowych, które będą mogły przeznaczyć je na zadania związane m.in. z pomocą społeczną, wspieraniem i działalnością charytatywną. W przypadku nieprzekazania opłaty lub przekazania jej w niepełnej wysokości, sprzedawca podlegałby karze od 500 zł do 10 tys. zł. W przypadku gdy opłata nie przekroczy 200 zł, nie trzeba będzie jej wnosić.

Projekt przewiduje, że sklepy o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych - w których przychody ze sprzedaży środków spożywczych stanowią co najmniej 50 proc. przychodów ze wszystkich towarów - będą miały obowiązek zawarcia z organizacją pozarządową umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne. W przypadku niezawarcia takiej umowy, na sprzedawcę nakładana będzie kara w wysokości 5 tys. zł.

W ciągu dwóch lat od ogłoszenia ustawy jej przepisy miałyby zastosowanie do sprzedawców żywności w sklepach o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.

Projekt przewiduje obowiązek prowadzenia przez sprzedawców żywności kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności. Kampanie te mają być prowadzone wspólnie z organizacją, z którą sprzedawca zawarł umowę dot. nieodpłatnego przekazywania żywności. Na jej prowadzenie będzie można przeznaczyć nie więcej niż 20 proc. środków pochodzących z opłaty.

W uzasadnieniu wskazano, że w chwili obecnej w Polsce brak jest regulacji w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Źródło: www.farmer.pl

 • DZIERŻAWA GRUNTÓW

W 2017 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wydzierżawił 52,5 tys. ha gruntów na podstawie ponad 5,9 tys. zawartych umów. To kolejny rok, w którym wydzierżawiono rolnikom ponad 50 tys. ha. Z tej powierzchni w trybie przetargowym wydzierżawiono 52,3 tys. ha gruntów, natomiast w trybie bezprzetargowym 186 ha. Największy areał wydzierżawionych gruntów znajduje się w województwach: zachodniopomorskim – 208,5 tys. ha, wielkopolskim – 160,9 tys. ha, dolnośląskim 146,5 tys. ha i warmińsko-mazurskim – 121,6 tys. ha. Najmniej w woj. świętokrzyskim – 5,3 tys. ha i małopolskim 7,8 tys. ha.

Źródło: Agro Serwis 2018 nr 5

 • JAJA Z CHOWU KLATKOWEGO

Ze względu na oczekiwania klientów, pragnących kupować produkty pochodzące z odpowiedzialnych źródeł, spółka Żabka Polska ogłosiła, że podejmie wszystkie niezbędne kroki, by do 2025 roku wycofać jajka klatkowe ze wszystkich sklepów Żabka i Freshmarket.

Źródło: Agro Serwis 2018 nr 5

 • OBOWIĄZKOWE CHIPOWANIE PSÓW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje nowe przepisy dotyczące rejestracji zwierząt domowych. Chodzi o możliwość identyfikacji zwierząt i ograniczanie ich bezdomności. Opieka nad porzuconymi psami stwarza coraz więcej problemów, zarówno w miastach jak i na wsiach. Ministerstwo planuje utworzyć centralną bazę danych zwierząt domowych. Właściciele będą mieli dwa lata na zachipowanie swojego czworonoga od wprowadzenia przepisów.

Nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać od 2019 r.

Źródło: Warzywa i Owoce Miękkie 2018 nr 2

 • PSZENICA BEZ GLUTENU

W ostatnich latach można było zaobserwować bardzo silny trend spożywania żywności bezglutenowej. Dotyczy to szczególnie osób cierpiących na nietolerancję glutenu, czyli tzw. celiakię. Hiszpańscy naukowcy są bliscy wyhodowania odmiany pszenicy bezglutenowej. Dzięki metodom inżynierii genetycznej udało się wyłączyć 35 z 45 białek gliadynowych, które są odpowiedzialne za wywoływanie nietolerancji na gluten. Na tym etapie jednak mąka uzyskana z takiej pszenicy nie nadaje się w pełni do spożycia dla chorujących na celiakię, czy też do wypieku białych produktów mącznych. Naukowcy jednak widzą w tych badaniach potencjał do wyhodowania odmiany pszenicy bezglutenowej. Z badań przeprowadzonych w USA wynika, że w latach 2011-2015 rynek produktów bezglutenowych podwoił się do wartości 23 mld dolarów.

Źródło: Top Agrar Polska 2018 nr 2

 • SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW

W lutym 2018 roku zarejestrowano 525 nowych ciągników rolniczych. Oznacza to 54 proc. wzrostu w stosunku do stycznia. Udało się również przebić zeszłoroczny wynik o 1 proc., gdyż w lutym 2017 roku zarejestrowano 524 ciągniki.

Na czele lutowego zestawienia uplasował się New Holland, z liczbą 105 rejestracji. Włoska marka odnotowała 44 proc. wzrostu, w ujęciu miesięcznym oraz 25 proc., w ujęciu rocznym. Na drugim szczeblu podium znalazła się Kubota. Japoński producent zamknął luty 2018 r. sprzedażą 76 nowych ciągników – wynik ten był wyższy o 25 proc. od styczniowego. Marka osiągnęła również 36 proc. wzrostu, w stosunku do lutego 2017 roku. Czołówkę zamknął Zetor. Zarejestrowano 69 maszyn z linii produkcyjnej czeskiej marki, co przekłada się na 60 proc. wzrostu, w porównaniu z poprzednim miesiącem. Taki wynik oznacza również 5 proc. spadku, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Najczęściej rejestrowanym ciągnikiem w lutym była kompaktowa Kubota L5040. Na zakup tej maszyny zdecydowało się 19 osób – dwukrotnie więcej niż w styczniu. Drugim pod względem popularności modelem był New Holland TD 5.85, który został zarejestrowany 17 razy. Na trzecim miejscu uplasował się Ursus C380, najchętniej wybierany w styczniu. W lutym odnotowano rejestrację 16 ciągników o tym oznaczeniu.

Podobnie jak w poprzednim miesiącu, w lutym najwięcej rejestracji odnotowano w województwie mazowieckim. Na jego terenie pojawiło się 117 nowych ciągników rolniczych, o 89 proc. więcej niż w styczniu. Sprzedaż była wyższa również w ujęciu rocznym – o 23 proc. Drugą lokatę, z wynikiem 46 rejestracji, osiągnęło województwo lubelskie. Sprzedaż na takim poziomie oznacza 28 proc. wzrostu, w stosunku do stycznia oraz 21 proc. wzrostu, w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. Trzecia pozycja przypadła ex aequo województwom podlaskiemu i łódzkiemu. W każdym z tych regionów w lutym tablice rejestracyjne otrzymały 42 nowe ciągniki. Dla Podlasia oznacza to 121 proc. wzrostu w ujęciu miesięcznym i 12 proc. spadku w ujęciu rocznym. W przypadku województwa łódzkiego wynik okazał się o 45 proc. wyższy od styczniowego i o 33 proc. niższy od tego z lutego 2017 roku.

Źródło: www.agronews.com.pl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter