Aktualności

 • PROBLEMY, JAKIE NAPOTYKAJĄ ROLNICY W SWOJEJ PRACY ZE STRONY MIESZKAŃCÓW WSI NIE BĘDĄCYCH ROLNIKAMI

W związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemów, jakie napotykają rolnicy w swojej pracy ze strony mieszkańców wsi nie będących rolnikami, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał MRiRW swoje propozycje.

Samorząd rolniczy ucieszył fakt, że resort rolnictwa docenił wagę tego problemu oraz wyraził nadzieję, że Rząd podejmie skuteczne działania w tym kierunku. Niemniej jednak, samorząd rolniczy przekazał pod rozwagę propozycje, które mogłyby wpłynąć na unormowanie tej sytuacji.

Po pierwsze, samorząd rolniczy uważa, że konieczne jest przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej na terenie całego kraju, która wytłumaczyłaby specyfikę produkcji rolnej. Większa świadomość na temat konieczności wykonywania pewnych zabiegów przez rolników w określonych porach, zapewne wpłynęłaby na zrozumienie, że działania te (np. wieczorne opryski, praca w weekend) nie są kaprysem, tylko normalnością na wsi.

Co do mieszkańców miast sprowadzających się na tereny wiejskie, być może należałoby rozważyć wprowadzenie obowiązku dostarczenia do urzędu gminy oświadczenia, że znane są tej osobie warunki i specyfika warunków życia na terenach związanych  z produkcją rolną i w związku z tym nie będzie występował z jakimikolwiek roszczeniami.

Jednocześnie samorząd rolniczy wniósł o przekazanie propozycji resortu rolnictwa dotyczących tej trudnej materii i ze swojej strony zadeklarował, że będzie mocno wspierał resort w tych działaniach.

Źródło: Newsletter Krajowej Rady Izb Rolniczych 

                          27.07 – 02.08.2018

 • ZDROWY STYL ŻYCIA WEDŁUG POLAKÓW? JEMY ZA MAŁO WARZYW I OWOCÓW, NIE UPRAWIAMY SPORTU

Ponad połowa Polaków uważa, że spożywanie większej ilości warzyw i owoców każdego dnia wpłynęłoby na poprawę ich samopoczucia. Jednak kilka razy dziennie sięga po warzywa zaledwie 12% respondentów, a po owoce - tylko 14% z nich! Tak wynika z badania zrealizowanego na potrzeby kampanii „Warzywa i owoce - na szczęście!”. Polacy wciąż nie mają dostatecznej wiedzy na temat znaczenia warzyw i owoców w codziennej diecie oraz ich wpływu na nasze zdrowie i ogólny dobrostan. Wciąż też, jak pokazują wyniki sondażu, za mało się ruszają.

Według badania (badanie zostało zrealizowane przez agencję badawczą Danae w 2017 roku, metodą wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo, na próbie N=1045), wśród Polaków od 15. roku życia, głównym czynnikiem, decydującym o zdrowym stylu życia, jest (27% tak uważa) unikanie stresu. Spożywanie kilku porcji warzyw i owoców dziennie, wskazane przez ponad 15% ankietowanych, zajmuje w tym zestawieniu dopiero 10. miejsce. I choć respondenci nieco częściej wymieniali uprawianie sportu bądź ćwiczeń, tylko 1/5 z nich uznaje je za element zdrowego stylu życia. W praktyce sytuacja wygląda znacznie gorzej - uprawia sport lub ćwiczy wyłącznie 15% osób, a jedynie dla 12% ankietowanych aktywności te są sposobem na odczuwanie szczęścia i zadowolenie z życia.

Tymczasem aktywność fizyczna znajduje się na pierwszej pozycji w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia. Według jego ekspertów codzienny ruch oraz spożywanie zalecanych produktów spożywczych w odpowiednich ilościach i proporcjach, w tym kilku porcji warzyw i owoców dziennie, są kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia.

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Warzywa i owoce - na szczęście!” sfinansowana jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Organizatorem kampanii jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Źródło: www.warzywaiowocenaszczescie.pl

 • BARSZCZ SOSNOWSKIEGO OD LAT ZARASTA POLSKĘ…

Barszcz Sosnowskiego od lat zarasta Polskę, szkodzi ludziom, a prawo nie nakazuje nawet jego usuwania. To niebezpieczna roślina, która może poparzyć nawet na odległość, bo w wysokich temperaturach wydziela opary, które mogą porazić układ oddechowy. Szczególnie szkodliwa jest latem. Występuje praktycznie w całej Polsce - również w miastach. W 2015 r. znaleziono go nawet w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

O skali problemu świadczy fakt, że w Polsce barszcz Sosnowskiego porasta łącznie ok. 3 tys. ha powierzchni. Trafił do naszego kraju w latach 70., jako roślina idealna na paszę dla zwierząt. Nieznana wcześniej roślina była bardzo zasobna w składniki pokarmowe, zwłaszcza białko i węglowodany. Mleko krów karmionych barszczem charakteryzowało się wysoką zawartością tłuszczu. Jeszcze przed wprowadzeniem go do upraw naukowcy z ośrodków uniwersyteckich, które badały jego właściwości, zwracali uwagę, że kontakt z barszczem powoduje silne poparzenia.

Zwalczanie barszczu należy do obowiązków gmin. Mogą wnioskować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie tej nierównej walki - bo barszcz raz usunięty może zacząć zwyczajnie odrastać. I tak latami. Zdaniem ekspertów, gminy dotknięte problemem powinny współpracować, bo walka z barszczem musi być zakrojona nawet na 20 lat. Samo wykoszenie nie wystarczy, niekiedy trzeba likwidować wszystkie pojedyncze korzenie.

Eksperci zgromadzeni wokół strony barszcz.edu.pl zbierają informacje na temat występowania ognisk tej rośliny w całej Polsce. Na tej podstawie tworzą interaktywna mapę, która jest chyba najlepszym źródłem informacji o tym, jak duża jest skala zagrożeń w poszczególnych regionach. Niestety, dane nie obejmują wszystkich województw. Z aktualizowanych na bieżąco danych wynika, że najwięcej ognisk znajduje się w Małopolsce (ponad 500).

Źródło: www.money.pl

 • RANKING ODMIAN RZEPAKU OZIMEGO. KTÓRĄ ODMIANĘ WYBRAĆ?

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju przygotowało ranking odmian rzepaku ozimego. Ma on ułatwić rolnikom podjęcie decyzji o wyborze odmiany do siewu. PSPO porównało 88 odmian, w tym 20 odmian populacyjnych i 68 mieszańcowych, spośród znajdujących się aktualnie w Krajowym Rejestrze Odmian lub w katalogu wspólnotowym UE. W ocenie uwzględniono 8 cech rzepaku o różnym ich wpływie na ocenę łączną odmiany. Dla poszczególnych cech przyjęto wagi następująco:

 • plon nasion - 50 proc.,
 • zimotrwałość oraz zawartość tłuszczu w nasionach - po 16 proc.,
 • odporność na zgniliznę twardzikową i zgniliznę kapustowatych - po 5 proc.,
 • odporność na choroby podstawy łodyg i czerń krzyżowych - po 3 proc.,
 • odporność na pochylenie łanu - 2 proc.

Czołowe pozycje na liście rankingowej zajmują odmiany mieszańcowe, których zasadniczą zaletą jest lepsze plonowanie niż odmian populacyjnych. Które odmiany wypadły najlepiej?

Wśród odmian mieszańcowych najlepsze lokaty zajęły:

 • Architect F1 - hodowla Limagrain
 • Kuga F1 - hodowla Rapool
 • Anniston F1 - hodowla Limagrain
 • Atora F1 - hodowla Rapool
 • InV1165 F1- hodowla Bayer
 • DK Expiro - hodowla Dekalb.

Natomiast wśród odmian populacyjnych najlepsze okazały się:

 • Adriana - hodowla Limagrain
 • SY Ilona - hodowla Syngenta
 • Aixer - hodowla Bayer
 • ES Valegro - hodowla Euralis
 • Sherlock - hodowla KWS Polska
 • SY Rokas - hodowla Syngenta.

Źródło: www.agronews.com.pl

 • GWAŁTOWNY WZROST PRODUKCJI INDYKÓW

Polska wyprzedziła Francję w produkcji mięsa indyków. Z danych o ubojach przemysłowych publikowanych przez Eurostat wynika, że w Unii Europejskiej więcej indyczego mięsa niż nasz kraj produkują już tylko Niemcy. Jeszcze w 2015 roku, w europejskim rankingu produkcji mięsa indyków, od Polski lepsze były trzy kraje: Niemcy, Francja oraz Włochy. Dwa lata temu, po raz pierwszy, nasz kraj trafił do pierwszej trójki unijnych producentów. W 2016 roku wyprodukowano u nas ponad 342 tys. ton indyczego mięsa. To o ponad 10 tys. ton więcej niż we Włoszech. W zeszłym roku, na skutek grypy ptaków, produkcja indyków w Polsce nieco spadła. Choroba miała jednak jeszcze bardziej gwałtowny przebieg we Francji.

Po pierwszych czterech miesiącach tego roku, Niemcy są największym producentem mięsa indyków w Unii Europejskiej z produkcją (po kwietniu 2018) na poziomie 162 tys. ton. Drugie miejsce zajmuje Polska (128 tys. ton). Dalej jest Francja (113 tys. ton), Włochy (97 tys. ton), Hiszpania (76 tys. ton) oraz Wielka Brytania (57 tys. ton).

Dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz twierdzi, że jeżeli dynamika wzrostu będzie u nas cały czas tak wysoka jak w ostatnich latach, to już w roku 2020 możemy być największym producentem mięsa indyków w Europie, wyprzedzając Niemców.

Źródło: www.agronews.com.pl

 • USTAWA O PRZEWADZE KONTRAKTOWEJ

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji  Ustawy o przewadze kontraktowej ze zmianami. Nowe przepisy mają lepiej chronić rolników przed podmiotami wykorzystującymi przewagę kontraktową. Zyskają przede wszystkim prowadzący mniejsze gospodarstwa.

Ustawa o przewadze kontraktowej weszła w życie 12 lipca 2017 r. Po roku jej obowiązywania Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostrzegł potrzebę nowelizacji niektórych przepisów, żeby jeszcze skuteczniej chronić interesy polskich rolników.

W tej chwili urząd może interweniować jedynie w sytuacji, kiedy wartość obrotów pomiędzy dostawcą a nabywcą wynosiła w jednym z ostatnich lat co najmniej 50 tys. zł., a obrót silniejszej strony lub jej grupy kapitałowej to 100 mln zł w roku poprzedzającym. Nowelizacja nie przewiduje tych progów. Pozwoli to na ochronę małych i średnich podmiotów, w tym rolników, a także zajęcie się przez urząd większą liczbą spraw. Zmiany dają również każdemu możliwość zawiadomienia o nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej i gwarantują jego anonimowość. Kolejną istotną zmianą ma być nadanie decyzji urzędu rygoru natychmiastowej wykonalności, co oznacza nakaz natychmiastowego zaprzestania praktyki godzącej w słabszą stronę kontraktu, np. rolnika.

Źródło: www.agronews.com.pl

 • STOSOWANIE NAWOZÓW – PROGRAM DLA CAŁEJ POLSKI

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. Zmienione lub uchylone zostały przepisy dotyczące szczegółowego zakresu stosowania nawozów zawierających azot, odchodów zwierzęcych, pozostałości z gospodarstw rybackich oraz osadów ściekowych, w celu ochrony wód, które to wymagania reguluje obecnie program azotanowy. Pełna treść rozporządzenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1438) dostępna jest: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1438.

Źródło: www.farmer.pl

 •  KE: ZBIORY ZBÓŻ W UE MNIEJSZE NIŻ W 2018 R.

Według najnowszych szacunków Komisja Europejska spodziewa się, że zbiory zbóż w UE wyniosą 293,5 mln ton w 2018 r., czyli o 4,4 proc. mniej niż w poprzednim roku i znacznie poniżej wcześniejszych szczytowych zbiorów w UE. W sezonie 2014/2015 wyniosły one około 330 mln ton.

Źródło: www.farmer.pl

 • SUSZA - FORMY POMOCY

Producenci rolni, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, mogą ubiegać się o pomoc w formie:

 • kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej,
 • poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą,
 • udzielania przez Prezesa KRUS, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek,
 • zastosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody,
 • udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy powstałe  na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 % danej uprawy,
 • dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości 300 zł/ha,
 • spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków, w których producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania stosowanymi przez tą Agencję, pełnego oprocentowania przez okres nie dłuższy niż 2 lata - w przypadku zawieszenia przez banki spłaty kapitału tych kredytów  w takim samym okresie,
 • udzielania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Źródło: www.gov.pl

 • PLAN DLA WSI

Polskie rolnictwo, polska wieś mają szansę nie tylko być dobrze rozwinięte, ale mają szansę być lokomotywą rozwoju - powiedział 18 lipca w Głogowie premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając jednocześnie kompleksowy program dla rolników „Plan Dla Wsi”, który zakłada:

 1. Większe dofinasowanie do paliwa rolniczego.
 2. Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego.
 3. Większą sprzedaż bezpośrednią i rolniczy handel detaliczny. Zapewnienie rolnikom, bezpośredniego udziału w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.
 4. Zwiększenie pomocy w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, szczególnie ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzenie oznakowania produktów wolnych od GMO.
 5. Wsparcie rolnictwa na terenach górskich.
 6. Wdrożenie programu poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania, oraz zwiększona zostanie retencja wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie.
 7. Zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz wsparcie ochrony gleb, białko paszowe z zagranicy będzie sukcesywnie zastępowane białkiem z produkcji krajowej.
 8. Podjęcie działań mające na celu wsparcie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle oraz nastąpi rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie, które są przyjazne środowisku i akceptowane społecznie.

Źródło: www.gov.pl

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter