Aktualności

 • PROJEKTOWANE STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2018 R.

28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 euro. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych. W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

 • Jednolita płatność obszarowa 459,19 zł/ha
 • Płatność za zazielenienie 308,18 zł/ha
 • Płatność dla młodego rolnika 175,62 zł/ha
 • Płatność dodatkowa 178,01 zł/ha
 • Płatność do bydła 293,04 zł/szt.
 • Płatność do krów 373,70 zł/szt.
 • Płatność do owiec 101,39 zł/szt.
 • Płatność do kóz 54,78 zł/szt.
 • Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 721,04 zł/ha
 • Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 360,52 zł/ha
 • Płatność do roślin pastewnych 438,71zł/ha
 • Płatność do chmielu 2129,87 zł/ha
 • Płatność do ziemniaków skrobiowych 1065,89 zł/ha
 • Płatność do buraków cukrowych 1495,63 zł/ha
 • Płatność do pomidorów 3320,78 zł/ha
 • Płatność do truskawek 1054,35 zł/ha
 • Płatność do lnu 486,12 zł/ha
 • Płatność do konopi włóknistych 235,26 zł/ha
 • Płatność do tytoniu – Virginia 3,50 zł/kg
 • Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,46 zł/kg.

Źródło: www.gov.pl/rolnictwo/projektowane-stawki-platnosci-bezposrednich-za-2018-r

 • PRÓBUJĄ WYŁUDZIĆ PIENIĄDZE OD ROLNIKÓW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przestrzega rolników, szczególnie tych prowadzących gospodarstwa ekologiczne, przed próbą wyłudzenia od nich pieniędzy. Resort podał, że w ostatnim czasie rozpowszechniana jest informacja o powstaniu tzw. Europejskiego Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych oraz domniemanym nakazie wpisania się do tego rejestru przez wszystkie gospodarstwa ekologiczne. Taki wpis wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 380 zł, co jest próbą wyłudzenia pieniędzy i danych kontaktowych gospodarstw.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy 2018 nr 39

 • Z EUROPY TYLKO POLSKA MOŻE EKSPORTOWAĆ DRÓB DO CHIN

Generalna Administracja Celnej Chińskiej Republiki Ludowej (GACC) poinformowała o przywróceniu prawa do eksportu pięciu polskim zakładom mięsa drobiowego oraz jednej chłodni. Do Chin może być wysyłane jedynie polskie mięso drobiowe, wyprodukowane wyłącznie po 19 lipca 2018 r. Wysyłce mięsa drobiowego musi towarzyszyć wzajemnie uzgodnione świadectwo zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych przeznaczonych do eksportu do Chin. Wzór świadectwa oraz chińskie wymagania importowe zostały określone w Protokole zwartym pomiędzy MRiRW i GACC w sprawie Inspekcji, Kwarantanny i Weterynaryjnych Wymogów Sanitarnych dla Mrożonego Mięsa Drobiowego Eksportowanego z Polski do Chin.  Szczegółowe informacje i wzory dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/chiny . Możliwość eksportu drobiu do Chin ma oprócz Polski obecnie tylko pięć krajów świata. Polska jest jedynym krajem europejskim dopuszczonym do tego eksportu.

Źródło: https://www.gov.pl/rolnictwo/z-europy-tylko-polska-moze-eksportowac-drob-do-chin

 • PROJEKT USTAWY DOT. UŁATWIEŃ DLA MAŁYCH PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI - DO II CZYTANIA

Projekt ustawy, który ma ułatwić produkowanie żywności na małą skalę, został skierowany do drugiego czytania. Przewiduje on m.in. zniesienie obowiązku przygotowania i zatwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii projektu technologicznego zakładu. Celem tego projektu jest wprowadzenie ułatwień dotyczących procedury rejestracji działalności podmiotów, zamierzających prowadzić produkcję na małą skalę i jej sprzedaż. Chodzi o tzw. MOL-e czyli działalność marginalną, lokalną i ograniczoną.

Źródło: www. farmer.pl

 • SATELITY PODPOWIEDZĄ, JAK NAWADNIAĆ UPRAWY

Na Uniwersytecie Warszawskim opracowano metodę szacowania przestrzennego zróżnicowania wilgotności gleb pól uprawnych oraz stresu wodnego roślin. Metoda łączy dane meteorologiczne z informacjami płynącymi z niekomercyjnych satelitów Sentinel stworzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną. Dzięki trwającym obecnie pracom i testom terenowym w przyszłym roku powstanie aplikacja dla rolników pozwalająca optymalizować nawadnianie w gospodarstwach rolnych.

Źródło: agronews.com.pl

 • KRUS: NOWE ZASADY KWOTY PRZYCHODU DECYDUJĄCE O ŚWIADCZENIACH EMERYTALNO-RENTOWYCH

KRUS informuje, że od 1 września br. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty te wynoszą:

 • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3,164 zł 80 gr.
 • 130 proc. tego wynagrodzenia, tj. 5,877 zł 40 gr.

Nowe kwoty ogłosił komunikatem z dnia 20 sierpnia prezes KRUS, w związku z ogłoszeniem przez prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2018 r. (4,521 zł 08 gr).

Źródło: Farmer 2018 nr 10

 • COPA-COGECA PROGNOZUJĄ ZBIORY NASION OLEISTYCH W KRAJACH UE-28 W 2018 R.
 • Rzepak. Powierzchnia uprawy 6,807 mln ha (2017 r. 6,772 mln ha), produkcja 19,375 mln ton (2017 r. 21,676 mln ton);
 • Słonecznik. Powierzchnia uprawy 4,176 mln ha (2017 r. 4,296 mln ha), produkcja 8,643 mln ton (2017 r. 9,022 mln ton);
 • Soja. Powierzchnia uprawy 950 tys. ha (2017 r. 948  tys. ha), produkcja 2,546 mln  ton (2017 r. 2,606  mln ton);

Razem nasiona roślin oleistych. Powierzchnia uprawy 11,994 mln ha (2017 r. 12,088  mln ha). produkcja 30,706 mln  ton  (2017 r. 33,452 mln ton).

Źródło: www.farmer.pl

 • ROSJA OBNIŻYŁA PROGNOZĘ EKSPORTU ZBÓŻ

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa ma nową mniejszą prognozę eksportu zbóż w sezonie gospodarczym 2018/2019.  Wynosi ona od 35 do 37 mln ton, z czego ponad 30 mln ton to pszenica.

Poprzednie szacunki wynosiły od 40 do 45 mln ton w tym 35 mln ton pszenicy. Jednak do 13 września wyeksportowano już około 12,1 mln ton zbóż, czyli o 32,9 proc. więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku.

Ocenia się, że jeszcze 9 mln ton ziarna może być wyeksportowane z Rosji do końca 2018 roku, a rzecznik ministerstwa potwierdził, że na razie eksport nie będzie ograniczany.

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa oczekuje w 2018 roku zbiorów zboża w wysokości około 105 mln ton w porównaniu do 135,4 mln ton w ubiegłym roku.

Źródło: www.farmer.pl

 • KOLEJNY KRAJ WSTRZYMUJE IMPORT POLSKIEJ WIEPRZOWINY

Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że władze Malezji zdecydowały (7 września) o wstrzymaniu importu polskiej wieprzowiny. Wiąże się to z występowaniem w naszym kraju afrykańskiego pomoru świń. Dotyczy ona wszystkich 9 zakładów posiadających dotychczas uprawnienia do sprzedaży wieprzowiny na tamtejszy rynek.

Co ciekawe, eksport wieprzowiny do Malezji wznowiony został zaledwie półtora roku temu, czyli w momencie, gdy ASF był już w naszym kraju poważnym problemem. Niestety brak jest obecnie precyzyjnych danych dotyczących wielkości eksportu krajowej wieprzowiny na rynek malezyjski. Trudno zatem oszacować w jaki sposób ostatnie decyzje mogą wpłynąć na opłacalność chowu trzody w Polsce.

Źródło: www.farmer.pl

 • ARIMR URUCHOMIŁA NOWY PORTAL DO REJESTRACJI ZWIERZĄT

Ruszył portal IRZplus, który jest przeznaczony dla posiadaczy bydła, owiec, kóz i świń. IRZplus zastąpił dotychczasową aplikację CK IRZ. Nowy portal umożliwia:

 • wgląd do danych siedziby stada,
 • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
 • zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie,
 • przegląd zgłoszonych zdarzeń,
 • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
 • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
 • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.

Rolnik, który chce skorzystać z Portalu IRZplus, uzyska do niego dostęp rejestrując się w aplikacji e-WniosekPlus w celu utworzenia nowego konta.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy 2018 nr 36

 • KRD: ZADŁUŻENIE ROLNIKÓW PRZEKRACZA 412 MLN ZŁ

Z raportu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, wynika, że zadłużenie w sektorze rolniczym sięga 412,5 mln zł. Średni dług rolnika wynosi ok. 49 tys. zł. Na liście dłużników są jednak „rekordziści”, których zobowiązania znacznie przekraczają tę kwotę.

Przeważająca część rolniczego długu, wynosząca 266 mln zł, to zobowiązania wobec banków, firm windykacyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych. Problemy, z którymi zmagają się zadłużeni rolnicy, wynikają głównie z suszy, ale też z niskich cen skupu niektórych produktów, długich terminów oczekiwania na zapłatę od przetwórców i afrykański pomór świń.

Największa liczba rolników-dłużników, jak wynika z zestawienia, mieszka w województwach: mazowieckim (1358), wielkopolskim (997), śląskim (678), dolnośląskim (671) i łódzkim (588). Najmniej dłużników pochodzi z Podlasia (199) i Świętokrzyskiego (205).

Największe zaległości mają rolnicy z województw: wielkopolskiego (57,3 mln zł), mazowieckiego (52,2 mln zł), śląskiego (37,3 mln zł), dolnośląskiego (34,6 mln zł) i kujawsko-pomorskiego (33,8 mln zł). Najmniej zadłużeni są zaś rolnicy z Podkarpacia (6,8 mln zł) i Podlasia (6,9 mln zł).

Źródło: www.farmer.pl

 • PROMOCJA PRODUKTÓW ROLNYCH – PROGRAMY PROSTE WYBRANE

Komisja Europejska zaakceptowała 4 polskie programy promocyjne. Ich łączny budżet to 11,2 mln euro, współfinansowanie unijne wynosi łącznie ponad 8,5 mln euro, co stanowi 8,8% całkowitej kwoty przeznaczonej na wsparcie programów prostych. Programy promocyjne dotyczą:

 • koszyka produktów obejmującego: mięso wołowe, wieprzowe, drobiowe, owoce, warzywa oraz przetwory tych produktów – złożony przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, o łącznym budżecie 4,92 mln euro, skierowany na rynek Chin, Hongkongu, Japonii, Korei Płd., Wietnamu;
 • jabłek z chronionym oznaczeniem geograficznym – złożony przez Stowarzyszenie Sady Grójeckie, o łącznym budżecie 2,94 mln euro, skierowany na rynek niemiecki, szwedzki i duński;
 • mięsa drobiowego – złożony przez Krajowa Radę Drobiarstwa IG, o łącznym budżecie 1,5 mln euro, skierowany na rynek czeski, niemiecki i polski;
 • owoców – złożony przez Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw Unia Owocowa o łącznym budżecie 1,84 mln euro, skierowany na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W sumie dla całej UE Komisja Europejska zaakceptowała 58 programów prostych o łącznym budżecie ponad 125 mln euro.

Źródło: https://www.gov.pl/rolnictwo/promocja-produktow-rolnych-programy-proste-wybrane

Red. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter