SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW W POLSCE

Rynek ciągników nowych

Sierpień zakończył się na 706 rejestracjach nowych ciągników. To o 120 mniej niż przed miesiącem, kiedy zarejestrowano 826 szt. Ilość rejestracji liczona od początku 2018 roku pozostaje na niższym poziomie niż przed rokiem. Jest to 5521 szt. w stosunku do 5907 szt. rok wcześniej. Zwiększa się różnica pomiędzy poszczególnymi latami. Obecnie jest to już 386 szt. mniej co daje spadek o 6,5%. Miesiąc wcześniej było to 304 szt. mniej (-5,9%).

Najpopularniejsze marki

Po ośmiu miesiącach 2018 roku liderem na rynku, podobnie jak przed miesiącem, jest marka New Holland. Zarejestrowano 1138 maszyny tej marki co daje 20,6% udziałów rynkowych. Jest to jedyna dotychczas marka, która w 2018 roku przekroczyła próg 1000 rejestracji. W samym sierpniu zarejestrowano 144 szt. ciągników marki New Holland – to również najlepszy miesięczny wynik. John Deere zajmuje drugie miejsce w analizie ośmiu miesięcy. Wg statystyk zarejestrowano 939 szt. ciągników tej marki, co stanowi 17 % udziałów rynkowych. Nadal obie wymienione marki mimo spadku rynku notują wzrost w stosunku do zeszłego roku. Na kolejnych miejscach znalazły się: Kubota 609 szt. (11 %), Zetor 491 szt. (8,9%), Case 447 szt. (8,1 %). Tylko Zetor, Claas i Massey Ferguson notują lepszą sprzedaż w sierpniu w stosunku do poprzedniego miesiąca, pozostałe marki zanotowały mniej rejestracji niż miesiąc wcześniej.

Średnia moc

Średnia moc ciągników nowo rejestrowanych w pierwszych ośmiu miesiącach była najwyższa w województwie dolnośląskim 156 KM oraz zachodniopomorskim 151,9 KM. Ciągniki o najniższej mocy rejestruje się w województwie małopolskim (92,3 KM).

Województwa i powiaty

Województwo mazowieckie pozostaje liderem jeżeli chodzi o ilość rejestracji w 2018 roku. Jest to też jedno z nielicznych województw gdzie notuje się wzrost rejestracji w stosunku do poprzedniego roku. Dotychczas w mazowieckim zarejestrowano 1045 nowych ciągników.

Topowe modele

Po pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku liderem sprzedaży jest ciągnik marki John Deere model 6120M (157 szt.). Za nim plasuje się New Holland z modelami TD5.85 (143 szt.) oraz T7.165 (119 szt.). Kubota z modelem L5040 (107 szt.) spadła na piąta pozycję z czwartej przed miesiącem. O jedną pozycje wyżej plasuje się John Deere 6155M (112 szt.). Poniższa tabela prezentuje ranking najpopularniejszych modeli, które zanotowały sprzedaż na poziomie 15 szt. i więcej.

Rejestracje z podziałem na osoby prywatne i firmy

Od stycznia do końca lipca osoby prywatne zarejestrowały 4486 szt. nowych ciągników, co stanowiło 81,2 % wszystkich rejestracji. W zeszłym roku w tym samym czasie osoby prywatne zarejestrowały 4584 szt. ciągników co stanowiło 77,6 % wszystkich rejestracji. O ile ilość rejestracji przez osoby prywatne pozostaje na podobnym poziomie (98 szt. mniej, czyli o 2,3% mniej w stosunku do zeszłego roku) to znaczenie spadała ilość rejestracji przez firmy z 1323 szt. do 1035 szt. (288 szt. mniej i -21,7%). 

Rynek ciągników używanych

Sprzedaż ciągników używanych przekroczyła już 12 tys. szt. Od początku roku sprzedano 12 274 szt. ciągników używanych w porównaniu do 11 476 szt. w ubiegłym roku. Daje to wzrost o 6,9 %. Najwięcej ciągników używanych sprzedaje się tych najstarszych, w kat. powyżej 20 lat. Liderem w tej kategorii jest marka Massey Ferguson (16,6%), co z uwagi na liczną kategorię przekłada się również na pierwsze miejsce w całym rynku ciągników używanych (13,9%). We wszystkich pozostałych kategoriach wiekowych lideruje John Deere, co daje mu w sumie druga pozycję w rynku ciągników używanych w udziałami 13,3%. Najwięcej ciągników używanych w okresie styczeń - sierpień 2018 rejestrowanych jest podobnie jak przed rokiem w woj. mazowieckim, lubelskim, wielkopolskim i podlaskim.

Red. A.S.

Na podst.
Sprzedaż ciągników rolniczych w Polsce wg danych CEPiK
(Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców),
sierpień 2018
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i urządzeń Rolniczych

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Platforma żywnościowa – sprzedaż polskiej żywności przez Internet

Uruchomienie elektronicznego systemu sprzedaży pod nazwą Platforma żywnościowa umożliwi koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych poprzez tworzenie dużych, jednorodnych partii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w oparciu o wystandaryzowane umowy i produkty, ograniczone zostaną koszty transakcyjne, ryzyko handlowe i ryzyko cenowe.

Projekt strategiczny Platforma żywnościowa znalazł się na liście rankingowej  pozytywnie zaopiniowanych wniosków, rekomendowanych do wsparcia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Dofinansowanie jest realizowane w ramach I Konkursu na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – program GOSPOSTRATEG.

Podstawowym założeniem projektu Platforma żywnościowa jest zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów sektora rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim oraz światowym. Tworzony model gospodarczy ma uzupełnić funkcjonujące dotychczas kanały dystrybucji towarów rolno-spożywczych poprzez:

 • Tworzenie dużych, jednolitych partii towarów;
 • Standaryzację umów handlowych, skonstruowanych w sposób atrakcyjny i przejrzysty dla potencjalnych kontrahentów krajowych i zagranicznych;
 • Ograniczenie kosztów transakcyjnych;
 • Eliminację lub wyraźne ograniczenie ryzyka cenowego oraz różnego rodzaju zagrożeń związanych z nieterminowym dostarczeniem towaru, obniżeniem jego jakości czy opóźnieniami w zapłacie;
 • Możliwość efektywnej prezentacji polskich towarów oraz ich promocji na rynku europejskim i światowym.

Uruchomienie Platformy żywnościowej ma wpłynąć na poprawę handlu żywnością poprzez wzrost dochodowości rolników, a także bardziej sprawiedliwy i przejrzysty podział wartości dodanej w łańcuchu dostaw żywności oparty na zasadzie partnerstwa. Jej członkiem może zostać każdy zainteresowany rolnik. Dokonując sprzedaży swojego towaru uzyska on gwarancję bezpiecznej i pewnej transakcji.  Będzie to możliwe dzięki funkcjonowaniu:

 • Izby Rozliczeniowej – instytucji sprawującej nadzór nad prawidłowym oraz terminowym rozliczeniem fizycznym i finansowym transakcji zawartych na Platformie żywnościowej,
 • Jednostki Kontrolnej – podmiotu dokonującego kontroli autoryzacyjnej magazynów i działających przy nich laboratoriów oceny jakości towarów,
 • Akredytowanego Laboratorium – podmiotu oceniającego jakość towarów w przypadku wystąpienia kwestii spornych,
 • Autoryzowanych magazynów – podmiotów oceniających jakość przechowywanych towarów, przechowujących towar i pełniących nadzór nad ich przyjęciem i wydaniem .

Projekt Platforma żywnościowa został uruchomiony 1 czerwca 2018 roku. Nad jego wdrażaniem i realizacją czuwa specjalnie do tego celu powołane konsorcjum, w którego skład wchodzą: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – lider projektu, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. 

Projekt obejmuje 7 zadań szczegółowych:

 1. Analizy rynkowe;
 2. Przygotowanie studium wykonalności projektu;
 3. Opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem projektu;
 4. Przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych;
 5. Uruchomienie programu pilotażowego;
 6. Działania promocyjne, informacyjne skierowane do potencjalnych użytkowników platformy;
 7. Organizacja spotkań informacyjnych, szkoleniowych, konferencji i seminariów.

W pierwszym etapie platforma będzie działać w formule rynku SPOT, którego pilotażowe uruchomienie  dla wybranego produktu jest planowane na drugą połowę 2019 roku. W toku dalszych prac zostanie dodany komplementarny rynek terminowy. Przyjęte rozwiązania zapewnią bezpieczną i  kompleksową obsługę transakcji handlowych.

Oprac. Joanna Radziewicz

Literatura:

 1. Skrobiszewski A., Czarnocka-Kapłan G.: KOWR dla innowacji w rolnictwie. Biuletyn Informacyjny KOWR 2018 nr 2, s. 2-4.
 2. Ploplis E.: Dzięki Platformie żywnościowej sprzedasz produkty rolno-spożywcze przez internet. Dokument dostępny w Word Wide Web: agrofakt.pl
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Krajowa Lista Produktów Tradycyjnych 2018

Krajowa Lista Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stale się powiększa, do końca września 2018 roku wpisano na nią prawie 80 produktów. Najwięcej w lubelskim, małopolskim i mazowieckim. Dziś produktów wpisanych na  ministerialną Listę jest już ponad 1800, a wnioski o wpis kolejnych stale napływają do MRiRW.

Ministerialna Lista Produktów Tradycyjnych została utworzona na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Na Listę wpisywany jest produkt, którego jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji.

Za tradycyjne uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Produkt ubiegający się o taki wpis powinien ponadto stanowić element tożsamości społeczności lokalnej i należeć do dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi.

Głównym celem powstania tej listy była promocja i rozpowszechnianie informacji o produktach wyrabianych tradycyjnymi i historycznie ugruntowanymi metodami na terenie Polski, po to, by móc skuteczniej promować  je także za granicą. Pierwszym produktem umieszczonym na Liście - w lipcu 2005 roku - był pierekaczewnik - pieróg z Podlasia, który jest specjalnością mieszkających na tych ziemiach Tatarów.

Liczba wpisów na Listę produktów tradycyjnych według województw, stan na 1 października 2018:

Dolnośląskie - 49

Kujawsko-pomorskie - 82

Lubelskie - 204

Lubuskie - 73

Łódzkie - 139

Małopolskie - 213

Mazowieckie - 132

Opolskie - 62

Podkarpackie - 228

Podlaskie - 67

Pomorskie - 178

Śląskie - 145

Świętokrzyskie - 92

Warmińsko-mazurskie - 32

Wielkopolskie - 93

Zachodniopomorskie - 52

 

 

W 2018 roku 12 województw wprowadziło na Listę nowe produkty, są to:

Kujawsko-pomorskie, wpisane w 2018:

 1. Kujawska parzybroda - to klarowna, gęsta zupa składająca się z rozdrobnionych, ugotowanych do miękkości warzyw.
 2. Kujawska zupa z jajek - zwana również zupą jajową, to zupa o jednorodnej i kremowej barwie z widocznymi, całymi, zanurzonymi w niej jajkami.
 3. Mięta pieprzowa unisławska - całe lub rozdrobnione suszone liście i ulistnione pędy mięty pieprzowej.

Lubelskie, wpisane w 2018:

 1. Popiołek z Krupego - ser w popiele. Ser podpuszczkowy o porowatej strukturze, na zewnątrz warstwa popiołu.
 2. Maślanka naturalna z Bychawy
 3. Świnia rasy wielkiej białej polskiej (wbp)
 4. Świnia rasy polskiej białej zwisłouchej (pbz)
 5. Jabłko józefowskie
 6. Ciastka z cukrem z Perkowic - ciastka najczęściej w formie gwiazdek i kwiatków o powierzchni chropowatej z widocznymi kryształkami cukru.
 7. Racuchy drożdżowe z jabłkami z Dokudowa
 8. Pączki staropolskie z Ostrowa Lubelskiego
 9. Pierogi perkowickie
 10. Barszcz czereśniowy - od najdawniejszych czasów był ulubioną potrawą mieszkańców regionu Lubelszczyzny.
 11. Kołacz z jagłami z Perkowic - znany i wytwarzany na terenie Perkowic od ponad 50 lat.
 12. Parowańce/wareniki - kluski gotowane na parze z Bubel Granny
 13. Dziędziuchy - placki z gotowanych ziemniaków z Dokudowa
 14. Karczmiski barszcz biały
 15. Golasy z kaszy gryczanej z serem z Łobaczewa Małego - owalne placki formowane z masy z kaszy gryczanej i sera białego, na przekroju widoczna kasza gryczana i biały ser.
 16. Sok z pigwowca z Końskowoli
 17. Sok jabłkowo-buraczkowy z Wandalina
 18. Herbatka różana z ziołami z Wandalina
 19. Domowa nalewka z porzeczek i agrestu z Opola Lubelskiego
 20. Chełmski makaron jajeczny - do produkcji makaronu wykorzystuje się mąkę oraz świeże jaja kurze lub przepiórcze, dzięki którym makaron kojarzy się z naturą i ma smak makaronu wyrabianego ręcznie.

Lubuskie, wpisane w 2018:

 1. Powidła śliwkowe z węgierek
 2. Babka ucierana - puszyste ciasto babkowe posypane cukrem pudrem. Na przekroju widoczna porowata struktura ciasta.
 3. Ciastka kręcone z maszynki - smalcówki
 4. Drożdżowiec - puszyste ciasto drożdżowe, na nim warstwa sezonowych owoców lub powidła śliwkowe z węgierek, całość posypana kruszonką. Na przekroju porowata struktura ciasta.
 5. Masło sławskie
 6. Miód wielokwiatowy z doliny Warty
 7. Wołowina z karmelizowanej cebuli.

Łódzkie, wpisane w 2018:

 1. Tworóg z Dionizowa
 2. Zsiadłe mleko z Dionizowa
 3. Wędzonki z Księżych Młynów
 4. Wędzonki z Księżych Młynów
 5. Cepeliny z Nagawek - podłużne, elipsoidalne kluski, na przekroju widoczne mięsne nadzienie.
 6. Nalewka dereniówka
 7. Napój „jałowiec” z Piotrkowa Trybunalskiego - produkowany jest według niezmienionej receptury od ponad pięćdziesięciu lat z naturalnych składników i według tej samej receptury.

Małopolskie, wpisane w 2018:

 1. Kiełbasa wiejska z Czernichowa
 2. Kiełbasa schabowa tradycyjna z Czernichowa
 3. Polędwica tradycyjna z Czernichowa
 4. Szynka tradycyjna z Czernichowa
 5. Boczek tradycyjny z Czernichowa
 6. Kiełbasa tradycyjnie wyrabiana
 7. Grulownik - twaroźnik spiski - wklęsły dysk wykonany z ciasta chlebowego wypełniony farszem.
 8. Miód ze spadzi iglastej z Harbutowic
 9. Święconka (święcelina) spiska na ciepło.

Mazowieckie, wpisane w 2018:

 1. Ser kozi młodziak
 2. Kaczka z jabłkami z chojnowskiego dworu
 3. Węgorz marynowany z rzeki Rawki
 4. Kozienicki ogórek kiszony
 5. Sos dynio-ziołowy
 6. Rejbak kurpiowski - placek ziemniaczany z chropowatą skórką oraz widocznymi skwarkami na przekroju
 7. Blaszak - placek z tartych ziemniaków z dodatkiem boczku i kiełbasy.
 8. Grzyby smażone gostynińskie
 9. Bugaj gruduski - danie z tartych ziemniaków, na zewnątrz przypieczona skórka, na przekroju widoczne kawałki boczku i kiełbasy.
 10. Nalewka staropolska na pędach sosny z Łomianek
 11. Nalewki staropolskie wiśniowe z Łomianek.

Podkarpackie, wpisane w 2018:

 1. Ser bieszczadzki wędzony
 2. Ser krowi dojrzewający Wólczan
 3. Ser podpuszczkowy z nutą leśną
 4. Kiełbasa sielska
 5. Konserwy tradycyjne mięsne
 6. Karp wędzony z Rudy Różanieckiej
 7. Tort z fasoli Piękny Jaś
 8. Pamuła weryńska – średnio gęsta zupa.

Podlaskie, wpisane w 2018:

 1. Buza/boza - mętny płyn z osadem na dnie naczynia. Buza to napój z kaszy jaglanej, z dodatkiem rodzynek, cytryny i cukru. Buza delikatnie buzuje zarówno w butelkach, jak i podczas konsumpcji na skutek dodatku drożdży, stąd zapewne jej rodzima nazwa.
 2. Kwas buraczany (sok z kiszonego buraka).

Pomorskie, wpisane w 2018:

 1. Twaróg żuławski z Marzęcina

Śląskie, wpisane w 2018:

 1. Kołocz/kołacz międzyrzecki - ciasto drożdżowe z nadzieniem serowo-makowym. Górę kołacza zdobi misternie ułożona dwukolorowa kruszonka, posypana cukrem pudrem

Warmińsko-mazurskie, wpisane w 2018:

 1. Anielskie ruchańce - słodkie racuchy ze wsi Aniołowo koło Pasłęka

Wielkopolskie, wpisane w 2018:

 1. Piernik z Krzywinia - figurka Św. Mikołaja

Zachodniopomorskie, wpisane w 2018:

 1. Wędzony udziec wieprzowy z Przelewic
 2. Powidła Radziszewskie
 3. Serca kaziukowe/kaziukowe serducha
 4. Miody ze Wzgórz Świeszewskich
 5. Miody Pojezierza Drawskiego
 6. Miód pitny trójniak cedyński
 7. Piwo szczecińskie. 

Lista Produktów Tradycyjnych jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra (raz w roku) oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (na bieżąco). Na listę trafić mogą produkty mięsne (w tym rybne), mleczne, warzywa, owoce, wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze, miody, napoje, dania gotowe i inne produkty.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródła:

 • Kuzicka, Tradycyjne wyroby regionalne z mleka owczego i koziego jako element dziedzictwa kulturowego wsi, [w:] „Przegląd Mleczarski” 2017 nr 7
 • Lista produktów tradycyjnych 2005-2007, Warszawa 2007
 • Mańkowska, Dolnośląskie produkty tradycyjne, [w:] „Biuletyn Informacyjny. Agencja Rynku Rolnego” 2015 nr 5
 • Zin i in., Tradycyjne produkty mięsne Podkarpacia, [w:] „Gospodarka Mięsna” 2018 nr 8
 • http://www.produkty-tradycyjne.pl
 • https://www.gov.pl/rolnictwo/
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter