Problemy w rolnictwie

Konieczna „zrównoważona intensyfikacja”

(Agra Europe 2011, nr 2492, s. 6)

Według raportu FAO, główne systemy produkcji żywności na świecie są zagrożone na skutek postępującej degradacji gruntów i zanieczyszczenia wód. Około 25% gruntów na świecie jest w wysokim stopniu zdegradowane, a 8% - w nieco mniejszym stopniu. Wysoka degradacja dotyczy Europy Południowej i Afryki Północnej, Indii, Chin, RPA, a także krajów Europy Zachodniej. W znacznej części odpowiedzialne jest za to rolnictwo powodujące erozję gleby oraz zanieczyszczenie wód azotem i fosforem. Ocenia się, że w 2050 r. liczba ludności na ziemi osiągnie 9 mld osób. Aby je wyżywić, produkcja żywności powinna wzrosnąć o 70% (w krajach rozwijających się – o 100%). Oznacza to produkcję dodatkowego miliarda ton zbóż i dodatkowych 200 mln ton produktów zwierzęcych. Ponad 80% tej żywności trzeba będzie produkować na obecnie już użytkowanych rolniczo gruntach. Produkcja będzie więc musiała być zintensyfikowana, ale w tak  zrównoważony sposób, aby nie powodować dalszej degradacji środowiska. W latach 1961-2009 produkcja rolnicza zwiększyła się o 150%, ale później ten wzrost uległ zwolnieniu.

W.M.

 

Fundusze na badania

(Agra Europe 2011, nr 2492, s. 4)

Komisja Europejska zamierza przeznaczyć 4,5 mld euro na badania związane z bezpieczeństwem żywności, rozwojem rolnictwa zrównoważonego i badaniem zasobów morskich. Jest to część planu Horizon 2020, który ma być realizowany w latach 2014-2020. Powinien on przyspieszyć wzrost ekonomiczny i wpłynąć na zwiększenie liczby miejsc pracy. Sugeruje się również zamrożenie wydatków na rolnictwo w Unii Europejskiej na poziomie z 2013 r. na siedem lat.

 

 

 

 

W.M.

Wycinanie lasów

(Agra Europe 2011, nr 2492, s. 6)

Zmniejszanie powierzchni lasów w Europie (łącznie z Rosją) w latach 2000-05 było dwukrotnie szybsze niż w latach 1990-2000. W Europie znajduje się  29% lasów na świecie, w Ameryce Płd. – 22%, w Ameryce Płn. – 19%, w Azji – 14%, w Afryce – 13% i w Oceanii – 3%.

 

 

 

 

W.M.

 

Niebezpieczne kurze wątróbki

(Agra Europe 2011, nr 2492, s. 16)

Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że przyczyną ponad 90% zatruć pokarmowych nie spowodowanych przez bakterie było spożycie pasztetu z niedogotowanych kurzych wątróbek. Natomiast bakterie najczęściej powodujące zatrucia pokarmowe to Campylobacter.

W.M.

 

 

 

Choroba niebieskiego języka u bydła importowanego do Rosji

(Agra Europe 2011, nr 2493, s. 19)

 

U bydła importowanego z Niemiec do Rosji przy rutynowym badaniu krwi wykryto nowy serotyp wirusa wywołującego chorobę niebieskiego języka. Wezwano weterynarzy ze służb unijnych, aby pobrali krew zwierzętom i przebadali ją w swoich laboratoriach.  Skutkiem tego może być zakaz importu bydła i być może surowych produktów bydlęcych z Niemiec do Rosji. Zakaz ten może objąć również Polskę, ponieważ importowane zwierzęta przejeżdżały tranzytem przez nasz kraj.

 

 

 

W.M.

 

Spadek zużycia antybiotyków w Danii

(Agra Europe 2011, nr 2484, s. 19)

W 2010 r. rolnicy duńscy  zużyli o 2,1% mniej antybiotyków w chowie zwierząt niż w poprzednim roku. Był to pierwszy od 10 lat spadek zużycia tych leków. Ocenia się, że tendencja ta utrzymała się również w 2011 r. Jest to bardzo ważne ze względu na ograniczenie zwiększania się odporności bakterii na antybiotyki. Szczególnie istotne było dobrowolne zrezygnowanie ze stosowania antybiotyków z grupy cefalosporyn. Ich zużycie w chowie świń zmniejszyło się o 49%. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności zaleca pozostałym krajom Unii zastosowanie metod użytych w Danii.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter