Inwestycje

Spadek poziomu wspierania rolnictwa w  krajach OECD

(Agra Europe 2011, nr 2482, s. 1)

W 2010 r. poziom wspierania rolnictwa w krajach OECD był niższy niż kiedykolwiek. Udział wsparcia bezpośredniego i pośredniego w dochodach rolniczych ogółem (współczynnik PSE) spadł do 18%. W Unii Europejskiej na wspieranie rolnictwa w latach 2008-10 przeznaczono 290 mld euro, czyli 0,8% wartości produkcji. Była to ilość mniejsza niż w latach 1986-88 (2,3%), ale wyższa niż średnio w OECD.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy w rolnictwie

Konieczna „zrównoważona intensyfikacja”

(Agra Europe 2011, nr 2492, s. 6)

Według raportu FAO, główne systemy produkcji żywności na świecie są zagrożone na skutek postępującej degradacji gruntów i zanieczyszczenia wód. Około 25% gruntów na świecie jest w wysokim stopniu zdegradowane, a 8% - w nieco mniejszym stopniu. Wysoka degradacja dotyczy Europy Południowej i Afryki Północnej, Indii, Chin, RPA, a także krajów Europy Zachodniej. W znacznej części odpowiedzialne jest za to rolnictwo powodujące erozję gleby oraz zanieczyszczenie wód azotem i fosforem. Ocenia się, że w 2050 r. liczba ludności na ziemi osiągnie 9 mld osób. Aby je wyżywić, produkcja żywności powinna wzrosnąć o 70% (w krajach rozwijających się – o 100%). Oznacza to produkcję dodatkowego miliarda ton zbóż i dodatkowych 200 mln ton produktów zwierzęcych. Ponad 80% tej żywności trzeba będzie produkować na obecnie już użytkowanych rolniczo gruntach. Produkcja będzie więc musiała być zintensyfikowana, ale w tak  zrównoważony sposób, aby nie powodować dalszej degradacji środowiska. W latach 1961-2009 produkcja rolnicza zwiększyła się o 150%, ale później ten wzrost uległ zwolnieniu.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Produkcja i spożycie jabłek w Rosji

(Food News 2011, vol. 39, nr 45, s. 10)

 

W 2010 r. Rosja stała się największym światowym importerem jabłek i gruszek na świecie. Import tych owoców osiągnął 1,52 mln ton, z czego jabłka stanowiły 1,11 mln ton. Spożycie owoców w Rosji wzrosło do 71 kg na osobę rocznie, czyli było o 10% większe niż rok wcześniej. Trend ten utrzymał się w ubiegłym roku. Spożycie owoców jest jednak znacznie niższe niż w wielu innych krajach. W USA wynosi ono 122,5 kg na osobę. W Rosji produkuje się jedynie 1/3 spożywanych tam owoców. Spożycie owoców w Rosji różni się zależnie od regionu. Na terenach wiejskich i w miastach, które zamieszkuje mniej niż 100 tys. osób spożywa się głównie lokalnie produkowane owoce i warzywa. Są one również konserwowane i spożywane poza sezonem. W dużych miastach spożycie owoców, a zwłaszcza importowanych jest znacznie większe. W Moskwie tygodniowe wydatki na zakup żywności wynoszą średnio 3632 ruble (114,29 dolara USA), a w miejscowościach, gdzie liczba ludności nie przekracza 500 tys. – 2809 rubli.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Produkcja i spożycie jabłek w Rosji

(Food News 2011, vol. 39, nr 45, s. 10)

 

W 2010 r. Rosja stała się największym światowym importerem jabłek i gruszek na świecie. Import tych owoców osiągnął 1,52 mln ton, z czego jabłka stanowiły 1,11 mln ton. Spożycie owoców w Rosji wzrosło do 71 kg na osobę rocznie, czyli było o 10% większe niż rok wcześniej. Trend ten utrzymał się w ubiegłym roku. Spożycie owoców jest jednak znacznie niższe niż w wielu innych krajach. W USA wynosi ono 122,5 kg na osobę. W Rosji produkuje się jedynie 1/3 spożywanych tam owoców. Spożycie owoców w Rosji różni się zależnie od regionu. Na terenach wiejskich i w miastach, które zamieszkuje mniej niż 100 tys. osób spożywa się głównie lokalnie produkowane owoce i warzywa. Są one również konserwowane i spożywane poza sezonem. W dużych miastach spożycie owoców, a zwłaszcza importowanych jest znacznie większe. W Moskwie tygodniowe wydatki na zakup żywności wynoszą średnio 3632 ruble (114,29 dolara USA), a w miejscowościach, gdzie liczba ludności nie przekracza 500 tys. – 2809 rubli.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja zwierzęca

Produkcja mięsa drobiu w Chinach

(Agra Europe 2011, nr 2492, s. 16)

Ubój kurcząt w Chinach osiągnął 10,6 mld sztuk w 2009 r. – są to najnowsze dane jakie są dostępne. W porównaniu ze stanem z poprzedniego roku wzrósł on o 43%. Uzyskano ponad 15,95 mln ton mięsa drobiu i jego przetworów. W 1999 r. liczba ta wyniosła 11,15 mln ton, a w 1989 r. – 3,2 mln ton.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Ceny mięsa w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2011, nr 2493, s. 20)

 

Ceny wołowiny, wieprzowiny i baraniny

w krajach Unii Europejskiej (euro/100 kg)1

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...