Pszczoły

ANATOMIA PSZCZOŁY

OPRAC. MICHAŁ GIRDWOYŃ

PARYŻ, 1875

Michał Girdwoyń polski pszczelarz i ichtiolog, swą pracę pt. „Anatomia pszczoły”, przedstawił na posiedzeniu Królewskiego Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego dnia 4 czerwca 1874 r. Praca ta została zaszczycona przez Towarzystwo medalem pierwszym (srebrnym) cesarsko-austryackim i przez Sąd Międzynarodowy na wystawie powszechnej w Wiedniu medalem zasługi.

 

PSZCZOŁY I PSZCZELNICTWO

NAPISAŁ Z. HLEBOWICZ

Stevens Point, Wis (USA), 1920

Książka omawia: jak i gdzie zakładać pasieki, jak rozdzielać miód, jak postępować z pszczołami, jak poznać pszczoły złodzieje, jak poznać z którego ula rój wyszedł, jak karmić pszczoły jesienią i wiosną,  jakie są choroby i zarazy u pszczół, jakie są rasy pszczół i rodzaje miodu.

 

PSZCZOŁY - ICH ŻYCIE I HODOWLA

NAPISAŁ ANTONI DEMIANOWICZ

Warszawa 1936

Wydanie tej książki podjął Zarząd Główny „Rodziny Kolejowej” w celu przyjścia z pomocą członkom Stowarzyszenia – pszczelarzom w ich dobrych, twórczych pracach, potrzebnych Państwu i Jego wielkiej społeczności.

 

JAK HODOWAĆ PSZCZOŁY BY DAWAŁY DUŻO MIODU

TADEUSZ CIBOROWSKI

Wyd. 2

Łomża, 1937

Od autora: „w celu uprzystępnienia czytelnikowi nauki pszczelniczej i łatwiejszego jej opanowania wydaję niniejszą broszurkę, stawiając wyraźnie określony cel: nauczenia jak hodować pszczoły by zdobyć duże ilości miodu…”.

 

PSZCZOŁY CZYLI NAUKA O PSZCZELIM ŻYCIU I NATURZE

TADEUSZ CIBOROWSKI

134 rysunków w tekście

Wyd. 2

Łomża 1939

Fragment przedmowy Jana Wilczyńskiego, profesora Uniwersytetu Wileńskiego”

„Są książki, że tak się wyrażę, wymęczone, gromadzące zapobiegliwie materjał z dzieł cudzych, trawione w ciężkim znoju pracy. Czyta się je zwykle bez zainteresowania, opanowuje z trudem. Są znowu inne dzieła, zrodzone ze szczerego przywiązania, pisane z zapałem, przepojone doświadczeniem autora. Do tych ostatnich należy rzecz o pszczołach ks. prob. Tadeusza Ciborowskiego. Z każdego rozdziału jej bucha żywy ogień umiłowania, dokładna znajomość przedmiotu, oparta na długoletniej pracy, gruntowna orjentacja co do każdego czynu i kroku Jego pszczół, które z przedmiotu badania stają się szczeremi autora przyjaciółmi!”.

 

PSZCZOŁY – ICH ŻYCIE I PRODUKTY

STANISŁAW MENDRALA

Kraków, 1947

Od autora: „Książka niniejsza zjawia się w okresie powojennej zawieruchy, gdy na półkach księgarskich brak jest świeżo napisanych podręczników pszczelarskich. Niech więc idzie ta książka między Brać pszczelarską jako owoc kilkuletniej pracy, niech jej służy radą i wskazówkami, jak wnikać w tajniki życia pszczelego, oraz zaleceniami, jakie przejawy życia tego owadu należałoby nam zgłębić i rozpatrzeć, bo mogą nam być pomocne przy ocenie jego wartości gospodarczej i wyborze metody naszych prac pasiecznych”.

 

PSZCZOŁY – KSIĄŻKA O BIOLOGII RODZINY PSZCZELEJ I ZDOBYCZACH NAUKI O PSZCZOŁACH

CHALIFMAN I.

Wyd. 2

Warszawa 1954

Książka ta jest opowieścią o życiu pszczół, o ich rozwoju, zwyczajach i pracach. Omawia życie rodziny pszczelej, znaczenie pszczół dla człowieka, ich rolę w przyrodzie, porusza także ciekawe zagadnienia wpływu człowieka na życie pszczół.

 

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter