Aktualności

 • PDO 2018: SOJA DAŁA DOBRY PLON – KTÓRE ODMIANY

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych udostępnił w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniki plonowania soi. Okazuje się, że gatunek ten całkiem dobrze poradził sobie z trudnymi warunkami pogodowymi. Plon wzorca w 2018 był wyższy niż w dwóch wcześniejszych latach. Konkretnie wyniósł on w tym roku 37,6 dt/ha, kiedy w roku 2017 wynosił 34,4 dt/ha, a w 2016 – 31,8 dt/ha. Liczba dni od siewu do dojrzałości żniwnej była z kolei krótsza, ponieważ w 2018 r. wyniosła – 130 dni (9 września), w 2017 r. – 135 dni (18 września), a w 2016 r. – 132 dni (11 września). Najwyższą wydajność (powyżej plonu wzorca) najczęściej osiągały odmiany późne i bardzo późne.

Źródła: www.farmer.pl

 • USTAWA O KOŁACH GOSPODYŃ WIEJSKICH Z PODPISEM PREZYDENTA

Prezydent RP podpisał ustawę określającą zasady tworzenia Koła gospodyń wiejskich. Ma to być dobrowolna społeczna organizacja mieszkańców wsi, aktywnie działająca na rzecz środowisk wiejskich. Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.

Źródła: www.farmer.pl

 • PRODUKCJA ŻYWNOŚCI NA MAŁĄ SKALĘ Z PODPISEM PREZYDENTA

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą ułatwienia dla firm rozpoczynających produkcję żywności na niewielką skalę. Na zmianach mają skorzystać rolnicy oraz mali, lokalni przedsiębiorcy. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 4 października 2018 r., której celem jest wprowadzenie ułatwień w zakresie procedur administracyjnych, związanych z rozpoczynaniem działalności przez podmioty prowadzące produkcję żywności na niewielką skalę.

Podano, że zmiana wprowadzana do ustawy polega na rezygnacji z obowiązku zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu, w procedurze umożliwiającej rozpoczęcie działalności polegającej na sprzedaży bezpośredniej i tzw. działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Źródła: Agro Serwis 2018 nr 21-22

 • 5 MLD ZŁ DOPŁAT NA KONTACH

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że do 5 listopada 2018 r. przekazała na konta 907 tys. rolników 4,5 mld zł tytułem zaliczki płatności bezpośrednich. O dopłaty te ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do końca listopada otrzymali ok. 10 mln zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie.

ARiMR wypłaciła też z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie blisko 520 mln zł.

Źródła: Agro Serwis 2018 nr 21-22

 • MLEKO NA SERY

W 2018 r. znaczną część mleka dostarczonego do unijnych zakładów przeznaczono do produkcji serów. Według analityków Komisji Europejskiej, zwiększy się ona w porównaniu z rokiem 2017 o ok. 200 tys. ton do rekordowej ilości 10,42 mln ton. Na 2019 r. Komisja zapowiada dalszy wzrost: o 1,5% d 10,58 mln ton.

Źródła: Agro Serwis 2018 nr 21-22

W 2020 R. BĘDZIEMY LIDEREM W EUROPIE

Eksperci Eurostatu potwierdzają, że do 2020 r. Polska może stać się największym producentem mięsa indyczego w UE, pokonując Niemcy. Do tej pory rodzimym producentom udało się wyprzedzić Francuzów. W pierwszych miesiącach 2018 r. Polska utrzymała drugie miejsce w Europie z wynikiem 128 tys. ton, czyli o 15 ton większym niż Francja i o 31 ton większym niż Włochy.

Źródła: Agro Serwis 2018 nr 21-22

 • COP W KATOWICACH

W dniach 3-14 grudnia 2018 r. odbył się w Katowicach Szczyt klimatyczny ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) - globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie była ich gospodarzem - w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. W ramach tegorocznego szczytu odbyły się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). W wydarzeniu uczestniczyło: około 20 tysięcy osób ze 190 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

Źródło: https://www.gov.pl

 • NARODOWA WYSTAWA ROLNICZA W POZNANIU

W dniach 30.11-02.12.2018 r. w Poznaniu odbyła się Narodowa Wystawa Rolniczą, zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie to było doskonałą okazją do przypomnienia historii, tradycji i polskiego dziedzictwa, a także przedstawienia koncepcji współczesnej wsi charakteryzującej się nowoczesnością i szybkim rozwojem. Zdaniem ministra rolnictwa: Narodowa Wystawa Rolnicza to ważne, a może najważniejsze wydarzenie rolnicze w 2018 r. Wystawę uświetniła wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz obecność byłych ministrów rolnictwa. Wystawę odwiedziło prawie 36 tys. osób. Historia przeplatała się tu z nowoczesnością. Tradycja z postępem. Prezentowane były wszystkie obszary aktywności wiejskiej.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl

 • ODSTRZAŁ DZIKÓW

Resort rolnictwa poinformował, że od stycznia 2017 r. do tej pory zlikwidowano ponad 25 tysięcy dzików.

Już od czterech lat hodowcy trzody chlewnej domagają się zwiększenia depopulacji dzików, które są wektorem wirusa ASF. Do tej pory odstrzelono ponad 25 tys. tych zwierząt. W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie likwidacji dzików w celu skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniającego się na terenie kraju wirusa ASF, ministerstwo wymieniło całą listę podejmowanych działań. Na terenie całego kraju podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie populacji dzików (odstrzał sanitarny) oraz ograniczenie szerzenia się choroby w populacji dzików (zbieranie dzików padłych, zamykanie przepustów pod autostradami). Działania te prowadzone są we współpracy z Ministrem Środowiska oraz Polskim Związkiem Łowieckim.

Źródło: www.agronews.com

 • INTERNET W KAŻDEJ OBORZE? NIEKONIECZNIE. POLSKA WIEŚ W OGONIE EUROPY

Liczba Polaków o co najmniej podstawowych umiejętnościach cyfrowych rośnie. Z Internetu przynajmniej raz w tygodniu korzysta 67 proc. osób, ale na wsiach jest ich mniej niż 60 proc.

W publikowanym corocznie przez KE indeksie gospodarki i społeczeństwa cyfrowego (DESI) Polska zajęła 24. pozycję spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Na niską pozycję wpływa m.in. zasięg stałych łączy szerokopasmowych (87 proc.) i rozwój stałych łączy szerokopasmowych (61 proc.). Choć z danych CBOS wynika, że 67 proc. dorosłych Polaków przynajmniej raz w tygodniu korzysta z Internetu, a wśród mieszkańców dużych miast ten odsetek sięga 80 proc., to w przypadku mieszkańców wsi odsetek jest dużo niższy i wynosi 59 proc. Pracownie Orange, które działają w małych miasteczkach i wsiach, mają pomóc to zmienić.

Źródło: www.agronews.com

 • POMOC DE MINIMIS WSTRZYMANA – LIMIT WYCZERPANY!

Z końcem października ARIMR wstrzymała dopłaty do kredytów preferencyjnych stosowanych jako pomoc de minimis w rolnictwie. Dotyczy to m.in. kredytów klęskowych na wznowienie produkcji po wystąpieniu szkód wynoszących do 30% czy kredytów na zakup użytków rolnych. Pomoc została wstrzymana ze względu wykorzystanie limitu. Górny limit krajowy określony w rozporządzeniu tj. w przypadku Polski 225 700 000 euro. Udzielanie pomocy w formule de minimis będzie mogło zostać wznowione po 1 stycznia 2019 r.

Źródło: Pomorskie Wieści Rolnicze 2018 nr 12

 • ŚLIWKI SPRZEDAWANE „ZA BEZCEN”

Produkcja śliwek w 2018 r. była ponad dwukrotnie wyższa niż w roku 2017. Według IERiGŻ-PIB w 2018 r. za śliwki do mrożenia płacono w zakładach przetwórczych i chłodniach 0,60-0,85 zł/kg. Ceny skupu w stosunku do roku poprzedniego obniżyły się blisko 3-krotnie. W wielu sadach, wyjątkowy urodzaj, niskie ceny i wysokie koszty robocizny zmusiły producentów do zaprzestania zbioru tych owoców ze względu na niską opłacalność produkcji.

Źródło: Sad Nowoczesny 2018 nr 12

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter