PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” SZANSĄ DLA OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE

Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego najważniejszym celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program ten skupia się przede wszystkim na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by produktywnie zarządzać energią.

Program ruszył we wrześniu 2018 r. i ma trwać do 2029 r. Najważniejszym jego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, powstających poprzez ogrzewanie domów jednorodzinnych gorszej jakości paliwem w starych piecach. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program będzie polegał na przyznawaniu dofinansowania na wymianę starych i  nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła tj. kocioł gazowy, węzeł cieplny, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy, kocioł na paliwo stałe (biomasa, węgiel); oraz przeprowadzeniu koniecznych prac termomodernizacyjnych budynku.

Warto przypomnieć, że jedną z głównych przyczyn problemu smogu w Polsce jest uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji. Aby ograniczyć to zjawisko nie wystarczy wymiana systemu ogrzewania. Równie istotna jest odpowiednia izolacja domu, którą należy przeprowadzić, aby nie doprowadzać się do dużych strat ciepła. Ocieplenie nieruchomości połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40 proc.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Do 2029 r. na wymianę, zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację jest do wykorzystania 103 mld zł. Ostateczny termin podpisywania umów to 31.12.2027 r. Warunek podstawowy otrzymania dofinansowania to:

 • dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.
 • dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Beneficjent korzystający z programu może otrzymać zwrot części poniesionych kosztów w formie pożyczki, dotacji i pożyczki, bądź tylko dotacji. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. Dodatkowe koszty będą finansowane w formie pożyczki, której spłata może być rozłożona na 15 lat. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 24 miesiące od daty zawarcia umowy o dofinansowanie. Warto pamiętać, że dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Pożyczka i dotacja mogą być wypłacone zarówno po zrealizowaniu etapu, bądź całości przedsięwzięcia. Kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.  W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Intensywność dofinansowania

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu/osoba (zł)

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

Uzupełnienie do wartości dotacji

Pozostałe koszty kwalifikowane

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601-800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801-1000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1001-1200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1201-1400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1401-1600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

Powyżej 1600

do 30%*

do 70%

do 100%

*od 2019 r. dotacja zawierająca ulgę podatkową.

Program „Czyste Powietrze” można podzielić na kilka etapów, tj.

 • zdobycie wiedzy, czyli zapoznanie się ze szczegółami naboru,
 • zbadanie potrzeb budynku – chodzi tu głównie o ocenę obecnego stanu budynku przed realizacją przedsięwzięcia,
 • wypełnienie i złożenie wniosku o dofinansowanie,
 • po złożeniu wniosku odbędzie się wizytacja przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku,
 • podpisanie umowy o dofinansowanie,
 • złożenie wniosku o płatność,
 • zakończenie przedsięwzięcia potwierdza przedstawiciel WFOŚiGW. Możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości w terminie do 3 lat,
 • rozliczenie przedsięwzięcia, co nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu.

Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowiących koszty kwalifikowane określa załącznik nr 1 „Wymagania techniczne” programu priorytetowego, z którym warto się zapoznać:

http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/czyste_powietrze/materialy/wymagania_techniczne_16.01.2019.pdf

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródła:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter