Aktualności

 • WIĘKSZE KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH

Pod koniec marca ruszyły ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa. Zgodnie z regulacjami unijnymi wprowadzonymi w 2010 roku pełna pomoc z budżetu państwa  uruchamiana  na podstawie programów  w  razie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przysługuje tylko tym rolnikom, którzy ubezpieczyli co najmniej połowę upraw lub zwierząt gospodarskich. W tym roku na dopłaty do ubezpieczeń przeznaczonych zostało 630 mln złotych. W 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy z pięcioma zakładami ubezpieczeń:

 • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie
 • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu
 • Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie
 • InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie

Źródło: www.gov.pl

 • GUS O UŻYTKOWANIU GRUNTÓW: WIĘCEJ UGORÓW, MNIEJ UPRAW

Z badań GUS wynika, że w 2018 roku w porównaniu do roku 2017 zmniejszyła się powierzchnia upraw rolnych, a zwiększyła się powierzchnia gruntów ugorowanych. To zmiany wynikające przede wszystkim z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej i z koniunktury w rolnictwie. W 2018 roku liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła ok. 1 425 tys. tj. o 1,4 proc. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Gospodarstw posiadających powierzchnię powyżej 1 ha użytków rolnych było ok. 1 401 tys., w tym ok. 1 180 tys. posiadających powierzchnię zasiewów – czytamy w raporcie GUS. Z danych GUS wynika, że w 2018 roku zmniejszyła się powierzchnia upraw trwałych (o 8,3 proc.), łąk trwałych (o 1,5 proc.) oraz lasów i gruntów leśnych w gospodarstwach rolnych (o 4,5 proc.). Zwiększyła się natomiast powierzchnia gruntów ugorowanych (o 19,6 proc.). Istotne zmiany nastąpiły także w strukturze zasiewów: zmniejszyła się powierzchnia uprawy ziemniaków (o 9,4 proc.) i rzepaku ozimego. Na podobnym poziomie pozostały zasiewy zbóż i rzepaku.

Źródło: Kamila Szałaj , www.agronews.com.pl

 • ZWIĘKSZENIE NADZORU NAD SKUPEM PŁODÓW ROLNYCH

Zwiększenie nadzoru nad rzetelnością skupu produktów rolnych – zakłada projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, który pod koniec lutego trafił do konsultacji publicznych. Projekt przygotowany przez resort rolnictwa jest odpowiedzią na wątpliwości rolników co do rzetelności firm skupujących płody rolne, szczególnie w przypadku, gdy uzasadniają one zapłatę niższych cen jakością dostarczanych produktów. Obecnie nie ma możliwości odwołania się od takiej decyzji, co stawia skupujących w nierównej pozycji wobec rolników.

Źródło: Agro Serwis 2019 nr 5-6

 • KE ZWIĘKSZA WSPARCIE KRAJOWE DLA ROLNIKÓW

Komisja Europejska przyjęła zmienione zasady dotyczące pomocy państwa w sektorze rolnictwa (tzw. pomocy de minimis), zwiększając maksymalną kwotę, którą organy krajowe mogą wykorzystać w celu wsparcia rolników bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody Komisji. Zwiększając maksymalną kwotę pomocy dla rolników, władze krajowe będą miały większą elastyczność i będą mogły szybciej i skuteczniej reagować, by wesprzeć rolników znajdujących się w trudnej sytuacji. maksymalna kwota pomocy, która może zostać przydzielona każdemu gospodarstwu przez okres trzech lat wzrośnie z 15 tys. do 20 tys. euro.

Źródło: Agro Serwis 2019 nr 5-6

 • POSADŹ LAS – WEŹ PIENIĄDZE Z PROW

Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych Agencji od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.

Wsparcie będzie wypłacane w trzech etapach:

 • pierwszy – wsparcie na zalesienie, to jednorazowa płatność, która ma zrekompensować koszty sadzonek oraz ich ochrony. Jej wysokość zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej,
 • drugi - przez 5 lat rolnik będzie otrzymywał również premię pielęgnacyjną
 • trzeci -  przez 12 lat rolnik będzie otrzymywał premię zalesieniową.

Źródło: Agro Serwis 2019 nr 5-6

 • WALORYZACJA EMERYTUR I RENT ROLNICZYCH OD 1 MARCA 2019

Od 1 marca 2019 r. świadczenia emerytalno-rentowe z KRUS-u uległy podwyższeniu o wskaźnik waloryzacyjny wynoszący 102,86 proc. Waloryzacją zostanie objętych 1,15 mln emerytów i rencistów. Podwyżka przysługuje tylko tym osobom, które udokumentowały staż pracy, ale nie uzbierały odpowiednich składek. Dla kobiet ten okres wyniósł 20 lat, dla mężczyzn 25 lat. Waloryzacja nie obejmie zatem 313 tys. emerytów, którzy nadal będą otrzymywać minimalne świadczenia.

Źródło: Agro Serwis 2019 nr 5-6

 

 • UNIJNY EKSPORT WIEPRZOWINY

Komisja Europejska podała, że unijny eksport wieprzowiny w 2018 r. (łącznie z produktami ubocznymi uboju) wyniósł 3,93 mln ton, czyli był o 0,3% większy niż rok wcześniej. Najważniejszym klientem były Chiny, dokąd trafiło 1,35 mln ton, tj. 34,4% całej wieprzowiny wyekspediowanej poza obszar UE.

W ubiegłym roku wzrosły dostawy do innych ważnych klientów. Do Japonii wysłano 455 tys. ton (+1,7%). Natomiast sprzedaż do Korei Płd. zwiększyła się aż o 21,5% do 344,8 tys. ton, a do Stanów Zjednoczonych o 6,7% do 169,3 tys. ton.

Źródło:  Agro Serwis 2019 nr 5-6

WIELKA BRYTANIA – BREXIT – ROLNICTWO

Brytyjscy rolnicy obawiają się negatywnych skutków opuszczenia Unii. Jednym z problemów jest przyszły eksport na terytorium UE. W 2017 r. wyeksportowano np. 31% jagniąt, z czego 94% trafiło na unijny rynek. Z Unii pochodzi niemal 80% brytyjskiego importu żywności. Bez umowy handlowej Londyn musiałby spełnić wymogi Światowej Organizacji Handu (WTO), wprowadzić cła na towary z Unii. Według wyliczeń ekspertów, produkty z UE podrożeją średnio o 22%.

Źródło:  Agro Serwis 2019 nr 5-6

 • PROMOCJA EUROPEJSKIEJ ŻYWNOŚCI W CHINACH

Komisja Europejska rozpoczyna dwuletnią kampanię komunikacyjną promującą europejskie produkty rolno-spożywcze w Chinach. W związku z tym KE zwraca się z prośbą do organizacji branżowych, międzybranżowych i organizacji producentów o przekazywanie informacji nt. planowanych przez nie działań promocyjnych,  w celu synergii kampanii obecnie wdrażanych w Chinach oraz ich promocji za pośrednictwem kont społecznościowych kampanii prowadzonej przez Komisję Europejską. Informacje można przekazywać  na adres
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Celem kampanii jest podniesienie świadomości i zwiększenie wiedzy na temat europejskich produktów spożywczych oraz napojów w Chinach. Główne przesłania kampanii to jakość, bezpieczeństwo i autentyczność europejskich produktów rolno-spożywczych. Główne wydarzenia zaplanowane w 2019 r. obejmują:

 • 7 - 9 maja - rozpoczęcie wydarzeń w Pekinie i Szanghaju
 • 14 - 16 maja - pokaz gotowania podczas SIAL La Cuisine w Szanghaju
 • 29 - 31 maja - seminarium techniczne podczas China Fruit Logistica w Szanghaju
 • 17 - 21 czerwca - profesjonalna degustacja wina, piwa, szynki i sera w Tianjin
 • 24 - 28 czerwca - dzień otwarty w Pekinie
 • 24 - 28 czerwca - wydarzenie promocyjne dot. oznaczeń geograficznych w Pekinie
 • 1 - 28 lipca - promocja w handlu detalicznym
 • 1 lipca - 29 września i 2 - 31 grudnia - promocja na rynkach hurtowych owoców w Guangzhou i Szanghaju
 • 2 - 15 września - promocja Horeca w Guangzhou

Źródło: www.gov.pl

 • KOMISJA EUROPEJSKA PLANUJE ZMIANY W PRZEMIESZCZANIU ŚWIŃ ZE STREF ASF

Komisja Europejska podjęła, pomimo wyraźnego sprzeciwu przedstawiciela Polski, decyzję o skróceniu z 15 do 7 dni, okresu ważności badań próbek krwi od świń, pozwalających na ich przemieszczanie. Jest to poważna zmiana, która dodatkowo może utrudnić przemieszczanie świń ze stref ASF.

Termin ważności próbek pod kątem badania na obecność wirusa ASF, przy przemieszczaniu świń z gospodarstwa, zarówno ze strefy czerwonej, jak i niebieskiej, w obrębie Polski wynosi również 15 dni. Jest to jeden z wymogów, który trzeba spełnić, by w ogóle myśleć o transporcie świń poza wyznaczoną strefę. Przy czym, świnie ze strefy niebieskiej można transportować wyłącznie w celu ich natychmiastowego uboju, w specjalnie zatwierdzonej do tego celu rzeźni. Art. 8 Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r., którego dotyczy zmiana, mówi o „Zakazie wysyłania do innych państw członkowskich i do państw trzecich żywych świń z obszarów wymienionych w załączniku”, przy czym dopuszcza pewne wyjątki, przy zastosowaniu się do wszystkich wymogów wskazanych w przepisach, w tym do przeprowadzania badań krwi zwierząt pod kątem wirusa ASFV. Określa również termin ważności tych próbek, który teraz ma być znacznie skrócony.

Źródło: www.portalspozywczy.pl

ARIMR PRZYPOMINA: WYPALANIE TRAW GROZI UTRATĄ DOPŁAT

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon na wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Jest to proceder, który w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody i niebezpieczny dla człowieka. Zakaz wypalania traw określony został w ustawach o ochronie przyrody oraz o lasach. Za tego rodzaju wykroczenie Kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynieść nawet 5 tys. zł. Jeśli jednak w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie zdrowia lub życia wielu osób albo mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

W 2018 r. odnotowano ponad 48 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, w wyniku których śmierć poniosło 8 osób. Oprócz sankcji karnych za wypalanie traw grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków, który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia płatności o minimum 5 procent. To oznacza, że o tyle mogą być pomniejszone wszystkie płatności bezpośrednie, jeśli rolnikowi udowodni się, że wypalał trawy na którymkolwiek z posiadanych przez niego gruntów: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatność dobrowolna związana z produkcją, a także z PROW 2014-2020 płatności rolnośrodowiskowe, płatność ekologiczna, płatność ONW oraz pomoc na zalesianie gruntów rolnych. Jeszcze surowszą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie wypala grunty rolne. Wówczas całkowita kwota należnych mu płatności może być obniżona nawet o 25 proc., a w zupełnie skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia rozległego i dotkliwego w skutkach wypalania traw, torfowisk ARiMR może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

Źródło: www.arimr.gov.pl

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter