Skarby w zbiorach CBR

Opowiadanie o ubiorach, zwyczajach i obyczajach ludu polskiego. : Z 12 obrazkami kolorowanemi i z 26 drzeworytami

W Krakowie, 1863

Nakładem i drukiem Józefa Bensdorffa

Dzieło Anonimowe

Od autora (Anonim):

Jak świat wielki, tak na nim mieszkają różne narody. Również i naród polski zamieszkuje wielką przestrzeń ziemi. Idź z zachodu na wschód sto sześdziesiąt mil a z południa na północ ze sto dwadzieścia, to wszędzie znajdziesz Polaków, i rozmówisz się z nimi po polsku. Wprawdzie napotkasz w drodze na prosty lud po wsiach, mówiący odmiennie…, czy lud mówiący językiem litewskim. Ale że są to wszyscy dobrzy katolicy, a ich przodkowie zdawien zdawna poślubili bratnią miłość koronie polskiej; przeto i ci nie stanowią żadnej różnicy w jedności narodu….”. 

 

KRAKOWIANIE

„Na tej wielkiej przestrzeni od Karpat i źródeł Wisły, jedną stroną ku bałtyckiemu morzu, drugą ku czarnemu, i znowu zwracając Dnieprem i Dźwiną, rozsiadł się mnogi lud po wsiach i siołach rozłożonych po polach i górach, stepach i lasach który w każdej stronie ma swoje inne obyczaje, zwyczaje, ubiory, zabawy, zatrudnienia stosowanie do tego, jak który mieszka w jakiej okolicy”. 

SKALMIERZAKI I PROSZOWIANIE

GÓRALE

„Gdy nie każden ma sposobność być wszędzie i wszystkiemu się przypatrzyć, przeto opiszę wam te różne okolice, i opowiem jaki to lud w nich żyje, a to wam da wyobrażenie, o mieszkańcach polskiego narodu, tak samo jak gdybym wam opisywał ogród, i znajdującego się w nim, jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, orzechy, i inne drzewa wydające owoc”. 

SANDOMIERZANIE

WIELKOPOLANIE

LITWINI

SZLACHTA I MIESZCZANIE 

„Dzisiaj gdy ubiorem wszyscy do siebie zbliżeni, zacierają się różnice stanów, tem łatwiej, jeżeli dobre wychowanie, jeżeli talent wrodzony pracą rozwinięty, równym być może zaszczytem, niż długi szereg przodków lub majątek”.

                                                                            *  *  *

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter