Historia chłopów polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Rolniczej

[Feliks Maruszewski]

Uwagi w materyi wydobycia włościan z teraźniejszego ich stanu czyli odpowiedź na punkta podane w tey materyi od Szanownego Komitetu Xięstwa Warszawskiego

W Warszawie

W Drukarni Xięży Piarów, 1815.

 

Jan Ludwik Żukowski

O pansczyznie z dołączeniem uwag, nad moralnym i fizycznym stanem ludu naszego

W Warszawie

w Drukarni KOM: R.W.R. i O.P., 1830

 

Konstanty Leliwa Słotwiński

Katechizm poddanych galicyjskich : o prawach i powinnościach ich względem rządu, dworu i samych siebie

[Lwów], 1832

 

Tomasz Potocki

przez Adama Krzyżtopora [pseud.]

O urządzeniu stosunków rolniczych
w Polsce

Poznań

Nakł. Księgarni Katolickiej, 1851

 

Oskar Milewski-Korwin

Uwagi nad kwestyą włościańską na Litwie

Paryż

W Druk. L. Martinet, 1858

 

Seweryn Uruski

Sprawa włościańska : wyjątki
z nowożytnych polskich ekonomistów

T.1 [Cz.1]

Warszawa

W Druk. S.Orgelbranda, 1858

 

J.K. Kozakowski

O kwestyi włościańskiej w Królestwie Polskiem

Warszawa

Nakł. Gustawa Gebethnera i Spółki, 1860

 

Władysław Grabski

Materjały w sprawie włościańskiej. T.1

Warszawa

Nakład Gebethnera i Wolffa

Kraków

G. Gebethner i S-ka, 1907

 

Leon Biegeleisen

Przewód spadkowo-opiekuńczy a ustrój własności chłopskiej : studyum z zakresu gospodarczo-prawnych stosunków ludności włościańskiej w Galicyi

Lwów

H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende Księgarnia we Lwowie (Hotel George’a), [1914]

 

Ferdynand Kuraś

z przedm. Stefana Żeromskiego

Przez ciernie żywota : przeżycia osobiste i wspomnienia od lat najmłodszych aż po wybuch wielkiej wojny 1914 r.

Częstochowa

Nakł. Księgarni A. Gmachowskiego, 1925

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter