Aktualności

 • JESZCZE W TYM ROKU DWIE NOWE FORMY POMOCY Z PROW 2014-2020

W zaktualizowanym przez resort rolnictwa harmonogramie tegorocznych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 znalazły się dwie nowości. Jeszcze w tym roku rolnicy będą mogli ubiegać się o pomoc finansową na inwestycje w tzw. małą retencję i rolniczy handel detaliczny. Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

Źródło: Biuletyn Informacyjny 2019 nr 9

 • POMOC NA REGENERACJĘ GLEB

W ramach środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej uruchomiony został program priorytetowy pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Na jego realizację w latach 2019-2023, zostały przeznaczone środki w wysokości 300 mln zł. Beneficjantami końcowymi programu będą rolnicy posiadający użytki rolne o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha, w tym posiadający gleby o odczynie (pH) poniżej lub równym 5,5. Dofinansowanie na wapno nawozowe lub środek wapnujący do danej działki rolnej będzie można uzyskać raz na 4 lata. Kwota dofinansowania wynosi odpowiednio od 100 do 300 zł czystego składnika odkwaszającego.

Źródło: Biuletyn Informacyjny 2019 nr 9

 • ZBIORY ZIEMNIAKÓW BĘDĄ DUŻO WYŻSZE, CENY JUŻ ZACZYNAJĄ SPADAĆ

Zbiory ziemniaka w 2019 r. w Europie Zachodniej będą znacząco wyższe niż w roku 2018. Według szacunków World Potato Markets zbiory tych warzyw w Niemczech w 2019 r. wyniosą prawie 11 mln t i będą o ok. 2,1 mln t (ok. 24 proc.) większe niż w 2018 r. Wzrost ten jest konsekwencją zwiększenia areału uprawy o ponad 10 proc. (do 276,3 tys. ha) i wyższych plonów o ok. 12 proc. (397 dt/ha). We Francji produkcja ziemniaka szacowana jest na 7,1 mln t, wobec 6,7 mln t w ubiegłym roku (wzrost areału o niespełna 3 proc. i plonów o 4 proc.). W Belgii i w Holandii powierzchnia uprawy ziemniaków zwiększyła się o ok. 4 proc.

Jeśli chodzi o Polskę to susza nie wyrządziła aż tak poważnych szkód, bowiem w sierpniu wydatnie poprawiły się warunki wegetacji. Ceny ziemniaków w końcu mijającego sezonu i w pierwszych miesiącach bieżącego roku były rekordowo wysokie. Ale już w końcu sierpnia średnia cena ziemniaków na rynkach hurtowych obniżyła się do 1,80 zł/kg, a w pierwszym tygodniu września do 1,71 zł/kg i była ponad 2-krotnie wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zdaniem ekspertów z każdym tygodniem ceny ziemniaków na polskim rynku powinny się systematycznie obniżać.

Źródło: oprac. Kamila Szałaj, na podst. IERiGŻ, www.agonews.com.pl

 • LISTA ODMIAN BURAKA CUKROWEGO NA NOWY SEZON

Komisja Porozumiewawcza przy Südzucker Polska opublikowała listę odmian rekomendowanych na rok 2020, przedstawia się ona następująco:

 • KHBC (Kujavia, Silezja, Jagienka)
 • KWS (Lavenda KWS, Graciana KWS, Eliska KWS N, Toleranza KWS N, Conviso)
 • Maribo (Milton, Polmar)
 • Sesvanderhave (Tapir, Traper N, Sombrero, Emu, Conviso)
 • Strube (Marinus, Mazur, Artus)
 • DLF Seeds (Julius, Contenta N)
 • WHBC (Marynia)
 • Betaseed (BTS 2160)
 • Florimond Desprez (Candima).

Źródło: www.agonews.com.pl

 • STRATY PO SUSZY. OBIECANE REKOMPENSATY NIE WYSTARCZĄ

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rolnictwa na dzień 12 września susza dotknęła ponad 200 tys. gospodarstw rolnych w całej Polsce, a szacowanie strat miało trwać do końca września. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych podkreśla, że obiecane przez rząd dopłaty 1 tys. zł do hektara w przypadku 70-proc. strat w uprawach tylko w niedużym stopniu pokryją realne straty rolników. Konsumenci powinni się liczyć ze wzrostem cen owoców i warzyw ze względu na niższe plony i niższą podaż.

Źródło: www.agonews.com.pl

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA URATUJE PSZCZOŁY

W Wielkiej Brytanii uruchomiono pierwszą na świecie sieć inteligentnych uli, wykorzystującą sztuczną inteligencję (AI) i chmurę obliczeniową. Projekt ma pomóc w walce z drastycznie malejącą populacją pszczół, co w długofalowej perspektywie może doprowadzić do wyginięcia niektórych roślin i globalnej katastrofy żywieniowej. Warto dodać, że w niektórych krajach Unii Europejskiej w ciągu 25 lat populacja tych owadów skurczyła się aż o 75 proc.

Projekt polega na stworzeniu sieci inteligentnych uli o nazwie The World Bee Project Hive Network. System ma zdalnie zbierać dane, wprowadzać je do chmury obliczeniowej Oracle Cloud, która z kolei wykorzysta narzędzia analityczne, technologię AI i wizualizację danych, aby udostępniać badaczom informacje o relacjach pomiędzy pszczołami miodnymi, a ich środowiskiem. System pozwoli analizować dane akustyczne rejestrowane w ulach oraz ruchy pszczelich skrzydeł. Dzięki tym informacjom badacze będą monitorować kolonie pszczół, wykrywać wzorce i przewidywać zachowania, co pozwoli podejmować odpowiednie działania w celu ochrony całych kolonii.

Źródło: cyfrowa.rp.pl

 • DEROGACJA W ZAKRESIE ZAZIELENIENIA

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z odstępstw od niektórych obowiązków w ramach zazielenienia tj. ugorów i międzyplonów. Ma to związek z dotkliwą suszą, jaka wystąpiła w Polsce i w innych krajach członkowskich w 2019 roku. Odstępstwa mają na celu zwiększenie dostępności pasz na obszarach dotkniętych klęską suszy.

Szczegóły dotyczące derogacji oraz wykaz obszarów dotkniętych w 2019 r. klęską suszy zostaną określone w rozporządzeniach zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów. Projekty ww. rozporządzeń są obecnie na etapie uzgodnień i konsultacji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

 • PRZEJRZYSTY NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ HANDLOWĄ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W praktyce chodzi o ujednolicenie, usprawnienie i zwiększenie efektywności kontroli artykułów rolno-spożywczych w obszarze jakości handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony interesów konsumentów finalnych - przez powierzenie wszystkich kompetencji w tym obszarze Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Regulacja ta jest korzystna dla konsumentów, bo przyczyni się do lepszego nadzoru nad jakością żywności oraz skuteczniejszego eliminowania nieuczciwych praktyk w handlu (np. fałszowania żywności). Znowelizowane przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

 • POMOC DLA OSÓB DOŚWIADCZONYCH UBÓSTWEM

Ponad 76 tys. ton artykułów spożywczych - o łącznej, szacunkowej wartości około 354 mln zł brutto - trafi do osób najbardziej potrzebujących. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), jako beneficjent Operacji I w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, ogłosił przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 rodzajów artykułów spożywczych. Dostawy artykułów spożywczych będą realizowane do 123 magazynów, wskazanych przez organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym. Dostawy do magazynów rozpoczną się od grudnia 2019 r. i potrwają do czerwca 2020 r. Osoby najbardziej potrzebujące będą otrzymywać pomoc żywnościową za pośrednictwem sieci organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych (ok. 2 500 organizacji).

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

 • 23 MLN ZŁOTYCH DOTACJI DLA KGW

Do końca sierpnia 2019 r. ARiMR przyznała ponad 23 mln złotych dotacji dla kół gospodyń wiejskich (KGW). Wysokość dotacji jest uzależniona od liczebności koła. Zgodnie z obowiązującym prawem dotacje mogą wynieść:

 • 3000 zł dla KGW, które ma nie więcej niż 30 członkiń
 • 4000 zł dla KGW, które ma od 31 do 75 członkiń
 • 5000 zł dla KGW, w skład których wchodzi ponad 75 gospodyń.

W 2019 r. maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dotacje dla KGW wyniesie 40 mln zł. Żeby otrzymać dotacje Koło musi być wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR. Termin składania wniosków o dotacje mija 31 października. Z kolei do 31 stycznia 2020 r. Agencja czeka na rozliczenia przyznanego wsparcia.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy 2019 nr 39

 • STAWKI POMOCY SUSZOWEJ OD 125 DO 1000 ZŁ

Ministerstwo rolnictwa ogłosiło stawki pomocy suszowej dla rolników poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy. Najwyższa kwota to 1000 zł do hektara, a najniższa to 125 zł. Nabór rozpoczął się 3 października.

Pomoc dla gospodarstw dotkniętych
w wyniku katastrof będzie przyznawana na każdy hektar upraw rolnych,  w których doszło do szkód. Szkody te muszą być oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę
i wynieść co najmniej 30% uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku. Stawki pomocy wyniosą:

 • 1000 zł/ha - musi być co najmniej 70% szkód danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej.
 • 500 zł/ha - szkody muszą wynieść od 30% do 70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których była odpowiednia obsada zwierząt gospodarskich.
 • 500 zł/ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na których powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej.
 • 250 zł/ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na których powstały szkody obejmujące od 30% do 70% danej uprawy i na których była odpowiednia obsada zwierząt gospodarskich.

Takie stawki są przewidziane dla rolników, którzy mieli wykupione ubezpieczenie na co najmniej połowę powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych. Jeżeli rolnik nie posiadał takiej polisy, stawka pomocy dla niego będzie obniżona o połowę.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy 2019 nr 39

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter