Aktualności

 • RUSZYŁY ROLNICZE UBEZPIECZENIA OD SUSZY

10 lutego ruszyła sprzedaż ubezpieczeń od ryzyka suszy w Concordii Polska Grupa Generali. Z oferty będą mogli skorzystać klienci Concordii, którzy ubezpieczyli swoje uprawy od innych ryzyk w sezonie jesiennym 2019 roku. Ubezpieczenie obejmie zboża ozime na działkach o powierzchni przekraczającej 5 ha.

W 2019 roku Concordia, w ramach programu pilotażowego, ubezpieczyła około 21 tysięcy hektarów pól od ryzyka suszy, niezależnie od warunków glebowych, na jakich znajdowały się uprawy. Ubezpieczenie to było objęte dopłatami budżetu państwa w wysokości 65%.

Ubezpieczyciel planuje zakończyć sprzedaż ubezpieczeń od ryzyka suszy 13 marca br.

Źródło: www.farmer.pl

 • RZĄD PRZYJĄŁ PROJEKT ZAŁOŻEŃ DOT. FINANSOWANIA WSI ZE ŚRODKÓW UE

Rada Ministrów 11 lutego przyjęła założenia Programowania Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Środków Europejskich na lata 2021-2027. Projekt przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dokumencie przedstawiono możliwości finansowania rozwoju wsi i obszarów wiejskich oraz sektora rolno-spożywczego ze środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Polityki Spójności. Przypomniano, że na Wspólną Politykę Rolną (WPR) dla wszystkich krajów członkowskich KE zaproponowała 365 mld euro. Na płatności bezpośrednie i interwencje rynkowe przewidziano 286,2 mld euro, a na rozwój obszarów wiejskich 78,8 mld euro. Proponowane środki dla Polski w ramach WPR na lata 2021-2027 to 30,6 mld euro (w cenach bieżących), a na politykę spójności - to 64,4 mld euro (w cenach z 2018 r.). Dla wszystkich krajów Wspólnoty na Politykę Spójności ma być 330,6 mld euro.

Źródło: www.farmer.pl

 • ROSNĄ CENY ŻYWNOŚCI

W lutym agencja żywnościowa ONZ podała, że światowe ceny żywności wzrosły czwarty miesiąc z rzędu w styczniu, do czego przyczyniły się skoki notowań olejów roślinnych, cukru i pszenicy.

Indeks cen żywności Organizacji Żywności i Rolnictwa (FAO), który mierzy miesięczne zmiany koszyka zbóż, nasion oleistych, produktów mlecznych, mięsa i cukru, osiągnął w styczniu średnio 182,5 punktu, czyli o 0,7% więcej niż w poprzednim miesiącu.

FAO przewiduje również, że produkcja zbóż osiągnie nowy rekord w 2019 r. i będzie o około 2,3% wyższa niż w uprawie w 2018 r. Indeks cen zbóż FAO wzrósł w styczniu o 2,9% miesiąc do miesiąca, osiągając najwyższą wartość od maja 2018 r.

Indeks oleju roślinnego podskoczył w styczniu o 7,0%, osiągając najwyższy poziom od trzech lat, a indeks cen cukru wzrósł o 5,5%, podczas gdy indeks produktów mlecznych wzrósł o 0,9%. Natomiast wskaźnik cen mięsa spadł o 4,0%, kończąc 11 kolejnych miesięcy wzrostu.

Źródło: www.agronews.com

 • ARIMR: ROLNICY MOGĄ SIĘ UBIEGAĆ O DOTACJE DO NAWADNIANIA GOSPODARSTW

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników, zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej. Więcej informacji na stronie Agencji: arimr.gov.pl

Źródło: www.farmer.pl

 • ROSNĄ CENY OLEJU PALMOWEGO

Z sondażu przeprowadzonego przez analityków handlowych wynika, że średnie ceny oleju palmowego wzrosną w 2020 r. o 17,9%, ze względu na zmniejszoną produkcję w pierwszej połowie roku i wyższe zużycie biodiesla u największych producentów w Indonezji i Malezji zaostrzających rynek.

Ceny oleju palmowego wyniosą średnio 2650 ringgitów (650,80 USD) za tonę w 2020 r. w porównaniu do 2248 ringgitów w ubiegłym roku.

Olej palmowy jest stosowany w kosmetykach, biopaliwach oraz wielu innych produktach.

Źródło: www.agronews.com

 • RESORT ROLNICTWA AKTUALIZUJE WYKAZ ODMIAN ZAKAZANEJ KUKURYDZY GMO

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało aktualizację załącznika rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810. W przygotowanej aktualizacji załącznika znalazły się 304 odmiany kukurydzy, podczas gdy w aktualizacji ubiegłorocznej takich odmian było 294. Stosowanie wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 zostało w Polsce zakazane w 2013 roku. Od tego czasu rozporządzenie zakazujące stosowanie tej kukurydzy było co  roku uaktualniane.

Aktualizacja wykazu odmian następuje na początku każdego roku kalendarzowego, przed rozpoczęciem siewów wiosennych.

Źródło: www.farmer.pl

 • PALIWO ROLNICZE – LIMITY ZWROTU I TERMINY

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT potwierdzające zakup. Faktury lub ich kopie muszą być załączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: 100,00 zł

* ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Dwa terminy składania wniosków:

 • od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.
 • od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Źródła: Sławomir Mucha - www.gov.pl

 • PODATEK „CUKROWY” DOPIERO OD 1 LIPCA 2020?

Rząd 4 lutego 2020 roku przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Zakłada on m.in. wprowadzenie opłat od napojów słodzonych i energetycznych. Ma ona część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml w przeliczeniu na litr napoju. Ponadto, skierowany do Sejmu projekt przepisów wprowadza opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml, czyli tzw. małpek.

12 lutego 2020 r. Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało poparcie przesunięcia terminu wejścia w życie nowych regulacji związanych z wprowadzeniem opłat od słodzonych napojów i napojów alkoholowych o kwartał, tj. na 1 lipca 2020 roku. Decyzja ta jest następstwem spotkań MZ z polskimi przedsiębiorcami.

Źródło: PAP, www.portalspozywczy.pl

 • PRODUKCJA DROBIU W POLSCE SPADA PO RAZ PIERWSZY OD 2003 ROKU

Z danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że po jedenastu miesiącach 2019 roku produkcja drobiarska ogółem, liczona w tysiącach sztuk ubijanego drobiu, spadła o 0,6 procent. W tym samym czasie produkcja kurcząt rzeźnych zmniejszyła się o ponad jeden procent.

Jak informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, spadek produkcji drobiarskiej w Polsce jest pierwszym takim zdarzeniem od 17 lat, czyli od początku publikacji polskich danych przez europejski urząd statystyczny.

Dane za ostatni miesiąc 2019 roku pogłębią spadkowe tendencje, na co mogą wskazywać listopadowe wylęgi piskląt oraz sytuacja rynkowa z ostatniego miesiąca 2019 roku kiedy wiele ubojni miało problemy z pozyskaniem żywca.

Warto podkreślić, że tendencja spadkowa spowodowana jest osłabieniem w segmencie kurcząt rzeźnych i nie dotyka wszystkich gatunków drobiu. Hitem ostatnich lat są kaczki. Produkcja mięsa z tych ptaków po listopadzie 2019 roku rosła aż o 19 procent.

Źródło: Adam Tubilewicz, www.portalspozywczy.pl

 • ŚLIMAKI NADZIEWANE Z WARMII NA LIŚCIE PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH

Ślimaki nadziewane 5 lutego 2020 r. zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kuchnia tego regionu charakteryzuje się różnorodnością smaków, a tradycja kulinarna odzwierciedla historię ziem, na których mieszały się wpływy wielu grup etnicznych i kulturowych, których łączyła kuchnia. Jednym z tradycyjnych przysmaków regionu są nadziewane ślimaki. Liczne informacje dotyczące sporządzania potraw z wykorzystaniem ślimaków odnaleźć można w wielu pozycjach.

Do dnia dzisiejszego w regionie Warmii i Mazur, według tradycyjnej receptury przygotowywane są nadziewane ślimaki. Smak ślimaków można poznać przy okazji różnych imprez plenerowych czy degustacyjnych.

Wnioski o wpis produktu na listę składa się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który dokonuje oceny formalnej i merytorycznej oraz zgodności z dziedzictwem kulinarnym regionu. Pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest odpowiedzialny za jej prowadzenie i uaktualnianie. Lista jest publikowana na bieżąco.

Źródło: www.gov.pl

 • BAŁTYCKIE GRANTY ADRESOWANE DO MŁODYCH

Fundusz Wsparcia Projektów Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS PSF) ogłosił pierwszy w edycji na lata 2020-2022 nabór wniosków o wsparcie finansowe projektów rozwijających współpracę międzynarodową w regionie Morza Bałtyckiego.

Priorytetem PSF w tegorocznej edycji jest wsparcie projektów stworzonych przez lub skierowanych do młodych ludzi mieszkających w regionie Morza Bałtyckiego. Grupa docelowa, do której powinny być adresowane projekty, obejmuje osoby w wieku 15-30 lat, od uczniów szkół średnich do młodych profesjonalistów.

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wysokości 90 proc. kosztów projektu. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 65 tys. euro. Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów z państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB, a są to: tożsamość regionalna, zrównoważony i dobrze prosperujący region oraz bezpieczny i stabilny region.

Wnioski można składać od 15 lutego do 31 marca 2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej RPMB: https://www.cbss.org/psf/

Źródło: www.arimr.gov.pl

Oprac. Aleksandra Symańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter