Rzeźnie rolnicze – nowe rozporządzenie MRiRW

18 lutego 2020 roku weszło w życie rozporządzenie MRiRW określające niektóre wymagania, jakie powinny zostać spełnione w małych ubojniach prowadzonych przy gospodarstwach rolnych. Można w nich ubijać zwierzęta z własnego gospodarstwa oraz podmiotów zlokalizowanych w tym samym i sąsiednich powiatach.

Zdjęcia: pixabay.com

Projekt rozporządzenia „w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw” pojawił się w kwietniu 2019 roku. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, poprawa sytuacji na runku pracy na obszarach wiejskich oraz stworzenie dogodnych warunków do funkcjonowania rzeźni rolniczych, co wiąże się z polepszeniem sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Nowe przepisy stawiają znacznie mniejsze wymagania organizacyjne małym ubojniom niż w przypadku rzeźni o dużych zdolnościach produkcyjnych. Dotyczą one m.in. konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia poszczególnych pomieszczeń.

Podczas konsultacji społecznych poprzedzających opracowanie nowych przepisów, zgłoszono wiele uwag dotyczących wymogów weterynaryjnych i standardów jakości. Wśród proponowanych rozwiązań wzięto pod uwagę następujące kwestie:

 • rozszerzenie obszaru działania rzeźni rolniczej o powiaty przyległe;
 • zwiększenie limitów uboju drobiu i zajęczaków;
 • określenie łącznej maksymalnej liczby zwierząt mogących zostać poddanych ubojowi w ciągu doby, która dotyczy rzeźni zajmujących się ubojem więcej niż jednego gatunku zwierząt.

W rzeźniach rolniczych ubojowi mogą być poddawane zwierzęta utrzymywane we własnym gospodarstwie, jak również zwierzęta innych podmiotów utrzymywane w gospodarstwach położonych w tym samym powiecie, w którym usytuowana jest rzeźnia, lub w powiatach sąsiednich. Możliwe jest również dokonywanie rozbioru mięsa pozyskanego z ubitych zwierząt

Liczba zwierząt poddawanych ubojowi w rzeźni rolniczej w danym dniu jest limitowana i wynosi:

 • 50 szt. dla drobiu lub zajęczaków
 • 1 szt. dla ptaków bezgrzebieniowych;
 • 6 szt. dla świń i owiec od 15 kg i 10 szt. dla prosiąt i owiec poniżej 15 kg;
 • 1 szt. dla bydła lub koni powyżej 3 mies. i 2 szt. dla cieląt i źrebiąt poniżej 3 mies.
 • 3 szt. dla dzikich zwierząt kopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych.

 Limity tę będą mogły być podwyższone za zgodą powiatowego lekarza weterynarii, o ile w całym roku nie zostaną przekroczone założone progi:

 • 18250 szt. drobiu lub zajęczaków;
 • 2190 szt. świń lub owiec od 15 kg oraz 3650 szt. prosiąt i owiec do 15 kg;
 • 365 szt. bydła i koni powyżej 3. miesiąca życia i 730 szt. bydła i koni do 3. miesiąca.

W rozporządzeniu określono również wymogi higieniczne dla ubojni rolniczych. Ich właściciele muszą m.in.:

 • zapewnić toaletę podłączoną do sprawnej kanalizacji, która jednak nie będzie łączyć się bezpośrednio z pomieszczeniem, w którym będzie dokonywany ubój;
 • zapewnić osobne pomieszczenie na zmianę odzieży przez pracowników;
 • zagwarantować odrębne miejsce do przechowywania środków czyszczących i dezynfekcyjnych;
 • zapewnić izolatkę dla zwierząt spoza własnego gospodarstwa;
 • zapewnić system odkażania używanych narzędzi;
 • przygotować umywalkę z ciepłą wodą;
 • posiadać przynajmniej jedną chłodnię zamykaną na klucz;
 • zabezpieczyć zamknięty pojemnik na treść przewodu pokarmowego ubijanych zwierząt;
 • wyznaczyć obszar poza rzeźnią do przechowywania obornika.

W rolniczej rzeźni nakazany jest ubój zwierząt bezpośrednio po ich doprowadzeniu lub przetransportowaniu. Może składać się z jednego pomieszczenia. Rozporządzenie dopuszcza przechowywanie mięsa pakowanego lub niepakowanego w osobnym miejscu lub w miejscu uboju, ale w zamkniętej chłodni.

Pozyskane mięso może zostać wprowadzane na rynek w ramach innych form działalności, jak handel detaliczny, działalność marginalna, lokalna i ograniczona. Również, w ramach innych form działalności, powinny odbywać się czynności takie jak, produkcja mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, produktów mięsnych i wyrobów gotowych.

Oprac. Joanna Radziewicz

Literatura:

 1. Tobojka A.: Już niedługo rzeźnie rolnicze - limity dla uboju zwierząt. Dokument dostępny na: farmer.pl
 2. Od 18 lutego można uruchamiać rzeźnie rolnicze. . Dokument dostępny na: farmer.pl
 3. Janusz-Twardowska P.: W lutym ruszają rolnicze rzeźnie. Dokument dostępny na: topagrar.pl
 4. Od 18 lutego można uruchamiać rzeźnie rolnicze. Dokument dostępny na: wnp.pl
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter