Modrzewiowy dworek Wincentego Pola

Dworek Wincentego Pola na Kalinowszczyźnie w Lublinie to jedyne w Polsce muzeum poety i geografa, autora poematu „Mohort”. Wzniesiony został w końcu XVIII wieku, na terenie niewielkiego folwarku Firlejowszczyzna (obecnie ulica Łęczyńska 46 w Lublinie). W latach 1804-1812 majątek był własnością Franciszka Ksawerego Pola, ojca Wincentego. 

Franciszek Ksawery Pohl (Pol), ojciec Wincentego, urodzony na Warmii w Reszlu, w niemieckiej rodzinie wywodzącej swój ród z Anglii, pracował jako urzędnik sądowy  w Lublinie, gdzie w 1800 roku poślubił Eleonorę Longcharnps de Beriet ze spolszczonej francuskiej rodziny kupieckiej ze Lwowa. Tej gorącej patriotce zawdzięczać należy, że w domu niemieckiego urzędnika panowała atmosfera szczeropolska, która w sposób decydujący wpłynęła na kierunek uczuć i wyobrażeń młodego Wincentego.

W 1804 r. małżonkowie nabyli folwark Firlejowszczyznę pod Lublinem. W trzy lata później, w roku 1807, na świat przyszedł Wincenty. Niedługo po jego urodzeniu rodzina Polów przeniosła się do Lwowa, sprzedając dworek w 1812 r.

Po wyjeździe rodziny, folwark często zmieniał właścicieli. W 1860 r. należał do Wilhelma Wilsona. W tym właśnie roku społeczeństwo Lublina odkupiło dworek z folwarkiem  celem darowania ich Wincentemu Polowi, wówczas znanemu poecie i zasłużonemu profesorowi, w dowód pamięci lublinian. Sprzeciw władz carskich wobec darowizny doprowadziły do tego, że całość majątku przekazano córce Wincentego, Julii Pol von Pollenburg. W rodzinie Polów pozostał on do lat 80. XIX w., kiedy to, ze względu na zadłużenie hipoteczne, został wystawiony na licytację. Dopiero dziesięć lat później majątek znalazł nabywcę i stał się własnością Fabryki Portland Cement „Firlej”. Tuż przed wybuchem II wojny światowej przejął go bank, a po 1945 r. dworek znalazł się na terenie znacjonalizowanej Lubelskiej Fabryki Wag.

Wincenty Ferreriusz Jakub Pol, (ur. 20 kwietnia 1807 w Lublinie, zm. 2 grudnia 1872 w Krakowie) – polski poeta, geograf, kawaler Orderu Virtuti Militari. Jego dzieła, zawsze pełne patriotycznego ducha, nie pozwalały tracić nadziei tym, którzy w czasach zaborów z utęsknieniem wyczekiwali zmartwychwstania Rzeczypospolitej (fragm. tekstu pt. Wielcy zapomniani: Wincenty Pol - twórca „Mohorta” – Piotr Czartoryski-Sziler). Oto najważniejsze z nich:

Pieśni Janusza (1835), Przygody [Wypadki] JPana Benedykta Winnickiego w podróży jego z Krakowa do Nieświeża 1766 roku i powrót w dom rodzicielski (1840), Pieśń o ziemi naszej (1843), Historia szewca Jana Kilińskiego (1843), Wachmistrz Dorosz na Litwie (1845), Obrazy z życia i z podróży (1846), Mohort (1855), Z podróży po burzy (1856), Z więzienia (1863), Kilka kart z krwawego rocznika (Lipsk, 1863), Obrazy z życia i natury (1869-70).

Modrzewiowy dworek pozostawał na pierwotnym miejscu do 1969 r., skąd został przeniesiony  na posesję przy ul. Kalinowszczyzna 13, jako pierwszy muzealny obiekt tworzonego w Lublinie skansenu. W setną rocznicę śmierci Wincentego Pola, 2 grudnia 1972 r., dokonano uroczystego otwarcia muzeum, poety i geografa. Po zmianie lokalizacji skansenu, w 1977 r. placówkę przekazano Muzeum Okręgowemu w Lublinie. W latach 1990–1994 dokonano podpiwniczenia budynku, pozyskując dodatkowe pomieszczenia ekspozycyjne i magazynowe. Dworek, po dziś dzień, jest siedzibą Muzeum Biograficznego Wincentego Pola.

Klasycystyczny dworek Wincentego Pola to budowla drewniana na ceglanej podmurówce, wzniesiona na planie prostokąta z dachem naczółkowym, wielodzielna, bez podpiwniczenia. Na osi elewacji głównej posiada ganek dwukolumnowy nakryty  dwuspadowym dachem.

Elewacje dworku są szerokofrontowe, pięcioosiowe o nieregularnym rozplanowaniu osi. Pod okapem dachu budowla posiada gzyms koronujący z profilowanych bali modrzewiowych. Ganek na kolumnach typu toskańskiego z naczółkiem pobitym deskami. Na wysokości głowic kolumn jest listwa drewniana z napisem „Święte jest każde spotkanie, każde obcowanie”.

Od ulicy Kalinowszczyzna na teren filii Muzeum Lubelskiego wchodzi się przez drewnianą furtkę, obok także drewnianej bramy. Nad wejściem znajduje się zadaszony okap z dachówką, którą porasta stary, zielony mech. Wejście to przenosi odwiedzających do pięknego, starego ogrodu. który otacza budynek.

W pomieszczeniach muzealnych znajdują się liczne eksponaty związane z twórczością Wincentego Pola.
W pomieszczeniu położonym w południowo-wschodniej części dworku znajduje się oryginalny kominek ujęty w dwie kolumny. W północno-zachodniej części budowli zlokalizowany jest oryginalny piec z białych kafli, w motywy roślinne. Po za tym uwagę przykuwa między innymi: kolekcja globusów, ponad 100 eksponatów; rękopisy i publikacje dzieł Wincentego Pola; korespondencja poety; jego portrety oraz osób z nim związanych. Są tu meble i wyposażenie XIX-wiecznego dworu, dokumenty rodzinne, księgozbiór, pamiątki i fotografie. Często odbywają się tu także wieczory autorskie, koncerty i odczyty.

Dworek Wincentego Pola na Kalinowszczyźnie to jedna z lubelskich nieodkrytych perełek, którą warto „odkryć”.

Źródła:

  • Pastuszak Z., Dworek Wincentego Pola, Lublin 1987
  • Bałabuch R., Rezydencje magnackie i dwory szlacheckie Lubelszczyzny. Cz. 3, Powiaty: chelmski, krasnostawski, lubelski, świdnicki, Dęblin 2011
  • Czartoryski-Sziler P., Wielcy zapomniani: Wincenty Pol – twórca „Mohorta”, Wielcy zapomniani. Wincenty Pol – twórca „Mohorta, [w:] „Nasz Dziennik” 12 kwietnia 2007 r., ”, tekst dostępny w Internecie z gazety: http://www.lwow.com.pl/naszdziennik/pol.html
  • Dworek Wincentego Pola w Lublinie, oprac. Ł. Fiuta, red. M. Śliwińska, tekst dostępny w Internecie: http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/dworek-wincentego-pola-w-lublinie/
  • Lipska K., Dworek Wincentego Pola. Miejsce z duszą, tekst dostępny w Internecie: https://lubelski.pl/dworek-wincentego-pola-miejsce-z-dusza/

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter