WYKŁADY INSTYTUTU AGRONOMICZNEGO NA MARYMONCIE

WYKŁADY

INSTYTUTU AGRONOMICZNEGO NA MARYMONCIE

w zbiorach

Centralnej Biblioteki Rolniczej

znajdują się rękopisy wykładów wygłoszonych
w Instytucie Agronomicznym na Marymoncie

w latach 1836-1837

Kolekcja zawiera 59 wykładów z takich dziedzin nauki jak:

 • fizyologia (fizjologia ogólna
  i zwierzęca)
 • budownictwo (materiały, konstrukcje, budowa, dachy)
 • mechanika (jako dział fizyki)
 • buhalteryia (o rachunkowości gospodarskiej)
 • chemija
 • botanika
 • weterynaria
 • leśnictwo
 • historia naturalna
 • technologia spożywcza
 • miernictwo (geodezja)
 

Instytut Agronomiczny i Leśniczy to uczelnia rolnicza powołana w 1816 r. we wsi Marymont koło Warszawy (w 1916 r. włączonej do miasta). Pierwsza wyższa szkoła rolnicza na ziemiach polskich i jedna z pierwszych w Europie. Protoplasta dzisiejszej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Inicjatorami jej założenia byli Stanisław Staszic, Tadeusz Mostowski, Stanisław Kostka Potocki, Franciszek Drucki-Lubecki. Siedzibą Instytutu był dawny pałacyk Marii Kazimiery, żony Jana III Sobieskiego. W 1861 w wyniku reorganizacji szkolnictwa Instytut ostatecznie zamknięto przenosząc jego zasoby i wyposażenie do nowo utworzonego Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego
w Puławach (ówczesnej Nowej Aleksandrii).


Tematyka (12) wykładów z Leśnictwa:

 • użytkowanie lasu (łowiectwo)
 • o dostawie drzewa (użytkowanie torfu, założenie torfiarni)
 • o drzewie użytkowym
 • o pozyskiwaniu sadzonek; prawidła ogólne wysiewu;
 • o uprawie przez przesadzanie
 • urządzanie lasów
 • szacowanie lasów
 • choroby drzew
 • przesadzanie drzew; policya leśna
 • zagospodarowanie obrębu niskopiennego
 • o wyborze gatunków drzew ; pozyskiwaniu nasienia .
 

Tematyka (5) wykładów z Weterynaryi:

 • chirurgia weterynaryjna czyli nauka o poznawaniu i leczeniu chorób zewnętrznych
 • o kościach
 • zabiegi lecznicze
 • weterynaria ogólna; nauka o sposobie i formie przepisywania recept
 

Tematyka (5) wykładów
 z Botaniki:

 • rośliny gospodarskie
 • rośliny handlowe
 • nomenklatura (System Linneusza
 • drzewa leśne krajowe
 

Tematyka (3) wykładów z Historii naturalnej:

 • drzewa i krzewy owocowe
 • rośliny ozdobne
 • rośliny gospodarskie (zboża i rośliny pastewne)
 

Tematyka (5) wykładów z Technologii spożywczej:

 • wypalanie wódki
 • warzenie piwa
 • fabrykacja cukru z buraków
 • wyrabianie krochmalu
 • wyrabianie octu
 • robota jabłeczniku, wino, sycenie miodu, fabrykacja cukru
 

Fizyologia                                                                                    Chemija

Buhalteryja (o rachuinkowości gospodarskiej)                     Mechanika

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter