Etnograficzne nowości w zbiorach Centralnej Biblioteki Rolniczej

Pokropek Marian

Etnografia : materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym

Warszawa 2019

Książka zdobyła nagrodę JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką.

Atrakcyjnie opracowana, znakomita i monumentalna praca profesora Mariana Pokropka, nestora polskiej etnografii, ukazuje odchodzący świat tradycyjnej kultury materialnej, stanowiącej nasze wspólne dziedzictwo narodowe.

Autor omawia rozmaite zagadnienia dotyczące kultury materialnej na tle procesów gospodarczych i społecznych, uwidacznia zachodzące pod ich wpływem przekształcenia, a także zmiany wynikające z postępu technologicznego.

Książka jest przeznaczona dla specjalistów, ale też wszystkich osób zainteresowanych kulturą materialną obszaru Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Znajdą oni w niej syntezę wiedzy o tradycyjnej kulturze materialnej Polski z licznymi odniesieniami do kultur społeczności z obszaru Słowiańszczyzny - efekt systematycznych badań prowadzonych do końca XX wieku oraz dokumentację fotograficzną do przełomu XX i XXI wieku.

 

Tymochowicz Mariola

Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie

Lublin 2019 

Mariola Tymochowicz zebrała tu, publikowane od połowy XIX wieku, ludoznawcze i etnograficzne opisy pożywienia codziennego i obrzędowego. Wykorzystała materiały z badań terenowych, realizowanych przez etnografów po wojnie, na obszarze województwa lubelskiego, dotyczących m. in. pożywienia i przechowywanych w rozlicznych archiwach, sama też prowadziła badania na ten temat. W sposób kompleksowy przedstawiła tradycyjne pożywienie chłopskie Lubelszczyzny. Sposób, w jaki to czyni, powoduje, że ta praca będzie interesująca dla badaczy kultury, zwłaszcza etnologów i antropologów, folklorystów, historyków, również dla lokalnych animatorów kultury.

 

Kurowska-Susdorf Aleksandra

Oswoić śmierć Edukacyjny potencjał kaszubskich rytuałów pogrzebowych

Warszawa 2019

Autorka niniejszej książki podjęła próbę utrwalenia kaszubskich zwyczajów i rytuałów okołopogrzebowych w Polsce oraz w Kanadzie. Praca ta jest ważną inspiracją do myślenia o śmierci, refleksji nad życiem i koniecznością uświadomienia sobie, co jest ważne. Jest znakomitym studium z pogranicza antropologii, pedagogiki kultury i pedagogiki społecznej.

"Autorce udało się osadzić edukację tanatologiczną w kontekście lokalnych rytuałów, ukazując dialektyczne i edukacyjne powiązania jednostki ze środowiskiem życia, z uwzględnieniem środowiska niewidzialnego, wiedzy milczącej i momentów edukacyjnych w procesie autoformacji" - z recenzji prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Jakubiaka.

 

Kalniuk Tomasz

Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we współczesnej Polsce (Strachocina, Stryszawa, Sokółka i Legnica)

Toruń 2019

Monografia stanowi rezultat pogłębionych zainteresowań badawczych autora oscylujących wokół tematyki relacji człowiek–sacrum w kulturze. Autor, w oparciu o zróżnicowany materiał literacki i źródłowy, rozwija refleksję na temat pielgrzymowania, znaczenia miejsc świętych i zdarzeń cudownych. Poprzez wyniki przeprowadzonych badań terenowych ukazuje niesłabnącą żywotność form religijności ludowej. Obserwuje rewitalizację, transformację bądź kreację elementów tradycyjnej pobożności. W oparciu o nadzwyczaj ciekawe relacje zebrane od często zwykłych ludzi – mieszkańców okolic, turystów i pielgrzymów - przedstawia fascynujący obraz życia religijnego.

 

Kultura ludowa Górali Żywieckich pod red. Katarzyny Ceklarz i Barbary Rosiek

Kraków 2018

„Kultura ludowa Górali Żywieckich” jest ósmym tomem serii wydawniczej „Kultura ludowa Górali” wydawanej przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, w ramach Biblioteki Górskiej.

Najnowsza publikacja dokumentuje tradycyjną kulturę Żywiecczyzny ukazując ją w szerokiej gamie aspektów od gospodarki, budownictwa, pożywienia, ubiorów, zwyczajów i obrzędów, wierzeń i medycyny, po sztukę i folklor. Książka zawiera 23 rozdziały napisane przez 18 autorów, specjalizujących się w różnych dziedzinach wiedzy. Oprócz informacji dokumentujących życie górali żywieckich, są również te, dotyczące mieszczan żywieckich.

Red. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter