Polska w zbiorach XIX-wiecznych

Joachim Lelewel

Polska odradzająca się czyli dzieje polskie od roku 1795 potocznie opowiedziane

Bruxella : w Druk. P.-J. Vogleta, 1836 

.  

Tomasz Praniewicz

Remarques sur la Pologne en prose et vers, avec vignettes, musique et accompagnement de piano. Vol.2

Inny tytuł: Uwagi nad Polską mową potoczną i wierszem, z rycinami, muzyka do fortepiano

Paris, 1835 

Nowa Polska : dziennik polityczny
i naukowy

 [red. Jan Ludwik Żukowski]

 Warszawa, 1831

 Nr 60 (5 marca 1831) - Nr 195 (22 lipca 1831)

Biblioteka Polska : pamiętnik umiejętnościom, historyi, literaturze
i rzeczom kraiowym poświęcony

Warszawa : W Drukarni N. Glücksberga, 1825

Izys Polska : czyli dziennik umiejętności, wynalazków, kunsztów i rękodzieł, poświęcony kraiowemu przemysłowi, tudzież potrzebie wieyskiego i mieyskiego gospodarstwa

Wydawany przez Gracyana Korwina

W Warszawie : Nakł. wydawcy, 1820-1828

W zbiorach Centralnej Biblioteki Rolniczej znajdują się następujące numery pisma:

T.2 cz.3 nr 7 (1822)      

T.2 cz.3 nr 7 (1820)      

R.2 t.6 cz.4 (1822)        

R.2 t.6 cz.4 (1822)        

R.2 t.6 cz.1 (1821)

T.3 cz.4 nr 12 (1820)    

T.6 cz.1-4 (1822)           

.  

Michał Baliński (1794-1864)

Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. T.3

Warszawa : Nakł. i druk. S. Orgelbranda Księgarza, 1846 

.  

Wacław Aleksander Maciejowski (1792-1883)

Polska i Ruś aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajów i zwyczajów w czterech częściach opisana

Peterzburg, Warszawa : W Księgarniach Eggersa i Sennewalda : W Druk. Piotra Baryckiego, 1842

.  

Marcin Kromer(1512-1589)

Polska czyli o położeniu, obyczajach, urzędach i Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego xiąg dwoje

Wilno : Nakł. i Druk. Józefa Zawadzkiego, 1853 

Walerian Kalinka

Jaką była dawniej Polska / napisał włościanin z nad Wisły [Krypt.] ku nauce i przestrodze braci swoich

W Krakowie : Nakł. Józefa Czecha, 1848 

Emigracja polska od 1831 do 1863 : krótki rys historyczny

Lipsk : E.Ł. Kasprowicz, 1865 

Bronisław Zamorski

Polska od 1807 do 1815 roku : Studjum historyczne

Lwów : Nakł. autora, 1870

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter