Dobre wyniki eksportu rolnego, mimo pandemii

Sprzedaż polskich towarów rolno-spożywczych za granicę w pierwszym półroczu 2020 r. osiągnęła wartość 16,4 mln euro, co daje 7 proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Tę dobrą wiadomość przekazał mediom minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Styczeń i luty br. w eksporcie rolnym wskazywał, że będzie to kolejny rekordowy rok. Marzec i kolejne miesiące, ze względu na wybuch pandemii odnotowały gorsze wyniki. Natomiast od czerwca sytuacja stale się poprawia.

Podczas pandemii najbardziej ucierpiał eksport wołowiny - mniej o 80 proc., drobiu - mniej o 60 proc., a także wieprzowiny i mleka. Straty ponieśli producenci kwiatów. Znacząco podrożał też transport morski.

Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że w tym najtrudniejszym okresie ministerstwo rolnictwa uruchomiło specjalną zakładkę na stronie internetowej o możliwościach eksportu do różnych krajów: „Co było możliwe dzięki zaangażowaniu naszych dyplomatów, do których apelowałem o zbieranie takich informacji z rynków zagranicznych” – przypomniał minister. W tej chwili polską żywnością zainteresowane są m.in. Arabia Saudyjska, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Liban.

Po 6 miesiącach 2020 r. odnotowano dobre wyniki w handlu zagranicznym. Wpływ na wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych w Polsce miały dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w I kwartale oraz ożywienie eksportu w czerwcu. Poza tym do wzrostu eksportu przyczyniła się, mająca miejsce w pierwszym kwartale br. deprecjacja waluty krajowej względem euro i dolara amerykańskiego oraz nadal korzystny dla eksporterów kurs złotego w drugim kwartale br. Sytuacja ta miała pozytywny wpływ na konkurencyjność cenową produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym.

W omawianym okresie największy wzrost eksportu odnotowano w sprzedaży ziarna zbóż i przetworów - o 37 proc., do 2,4 mld euro, w porównaniu z I półroczem 2019 r. Wzrost wartości eksportu odnotowano także w przypadku tytoniu i wyrobów tytoniowych - o 18,5 proc., do 2,1 mld euro, produktów mlecznych - o 2 proc., do 1,2 mld euro, cukru i wyrobów cukierniczych oraz ryb i przetworów - w obu przypadkach o około 3 proc., do 1,1 mld euro. Większa była także wartość wywozu m.in. owoców łącznie z przetworami - wzrost o 5 –proc., do 0,7 mld euro; kawy, herbaty i kakao - o 5 proc., do 0,4 mld euro oraz nasion roślin oleistych i tłuszczy roślinnych - o 14 proc., do 0,3 mld euro. 

Import wyniósł 11,0 mld euro i był o 4,8 proc. wyższy niż w pierwszym półroczu 2019 r.

W I półroczu polskie artykuły rolno-spożywczych były eksportowane głównie na rynek unijny. Dostawy do krajów UE wygenerowały 13  mld euro, co  stanowiło 79 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem. Głównym partnerem handlowym były Niemcy - wzrost eksportu o 11 proc. w porównaniu rokiem poprzednim. Ważnymi odbiorcami naszych towarów były także: Wielka Brytania, Niderlandy, Francja, Włochy oraz Czechy.

Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. o 11,8 proc., do 5,4 mld euro.

Do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw wyeksportowaliśmy towary na kwotę 847 mln euro, czyli o 13 proc więcej niż rok wcześniej. Eksport do pozostałych krajów (nienależących do UE i WNP) wzrósł o 25 proc., do 2,6 mld euro. Znaczącym odbiorcą produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych była Arabia Saudyjska, na rynku której sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 365 mln euro, a także Stany Zjednoczone (przychody na poziomie 247 mln euro) i Republika Południowej Afryki (147 mln euro).

Oprac. Aleksandra Szymańska 

Źródła:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter