Aktualności

 • PROJEKTOWANE STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2020 R.

30 września 2020 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2020 r. Wynosi on 4,5462 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,3782 zł za 1 EUR).

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2020 r. wyniesie 15,53 mld złotych (o ok. 303 mln zł więcej niż w 2019 r.).

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

 • Jednolita płatność obszarowa 483,79 zł/ha
 • Płatność za zazielenienie 323,85 zł/ha
 • Płatność dla młodego rolnika 256,62 zł/ha
 • Płatność dodatkowa 182,02 zł/ha
 • Płatność do bydła 326,76 zł/szt.
 • Płatność do krów 412,11 zł/szt.
 • Płatność do owiec 111,12 zł/szt.
 • Płatność do kóz 52,57 zł/szt.
 • Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 724,38 zł/ha
 • Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 362,19 zł/ha
 • Płatność do roślin pastewnych 468,05 zł/ha
 • Płatność do chmielu 2 072,01 zł/ha
 • Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 128,24 zł/ha
 • Płatność do buraków cukrowych 1 516,30 zł/ha
 • Płatność do pomidorów 2 575,02 zł/ha
 • Płatność do truskawek 1 204,72 zł/ha
 • Płatność do lnu 492,28 zł/ha
 • Płatność do konopi włóknistych 127,16 zł/ha
 • Płatność do tytoniu - Virginia 3,11 zł/kg
 • Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,19 zł/kg 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/projektowane-stawki-platnosci-bezposrednich-za-2020-r

 • PRZEDŁUŻENIE ZASIŁKU CHOROBOWEGO DLA ROLNIKÓW

28 września br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane pod poz. 1664, rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

Zgodnie z nim przedłużona zostaje możliwość otrzymania zasiłku chorobowego w kwocie 15 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy, trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni, przez ubezpieczonego, jeżeli ta niezdolność jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego oznaczonymi w zaświadczeniu lekarskim zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych, jako U07.1 COVID-19.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przedluzenie-zasilku-chorobowego-dla-rolnikow 

 • REKORDOWE ZBIORY ZBÓŻ W 2020 ROKU 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że od trzech lat nieprzerwanie rosną zbiory zbóż w Polsce. Według najnowszych szacunków GUS polscy rolnicy w 2020 r. zebrali rekordowe 33,3 mln ton zbóż wobec 29 mln ton w roku 2019 (wzrost o 15%).

Wzrost tegorocznych zbiorów uzyskany przez producentów rolnych wynika z lepszych plonów, gdyż powierzchnia zasiewów była zbliżona do notowanej rok wcześniej, tj. około 7,9 mln ha. Do kwietnia występowały niedobory wilgoci w glebie. Opady deszczu, które wystąpiły od końca maja do lipca i nieznaczne straty zimowe zbóż ozimych wpłynęły korzystnie na zwiększenie plonów. Średni plon tych zbóż w Polsce rzeczoznawcy GUS ocenili na 42,3 dt/ha wobec 36,7 dt/ha w 2019 r.

Źródło: https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/zbiory-zboz-w-2020-r-na-rekordowym-poziomie*

 • PRODUKCJA KACZEK W POLSCE ROŚNIE WBREW MIĘDZYNARODOWYM TRENDOM 

W pierwszym półroczu br. roku odnotowano wzrost w produkcji mięsa kaczego w Polsce. Wbrew tendencjom europejskim, gdzie produkcja spadała, w naszym kraju zanotowaliśmy istotne wzrosty, które doprowadziły do tego, że w rankingu największych hodowców kaczek w Unii Europejskiej wyprzedziliśmy Węgry i zajmujemy drugą pozycję za Francją.

Porównanie do roku 2019 pokazuje wzrost o prawie 19 procent, a  zestawienie z rokiem 2018  informuje o zwiększeniu produkcji o rekordowe 85 procent.

Źródło: https://agronews.com.pl/artykul/produkcja-kaczek-w-polsce-rosnie-wbrew-miedzynarodowym-trendom/

 • 300 TYS. ZŁ NA ODTWORZENIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ

Od 15 października do końca 2020 roku rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi tj. powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

Pomoc finansową mogą uzyskać rolnicy, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Źródło: https://agronews.com.pl/artykul/300-tys-zl-na-odtworzenie-potencjalu-produkcji-rolnej/ 

 • ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ DO DNIA 30 LISTOPADA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać za pomocą publicznej  aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” do 30 listopada br. Aplikacja jest dostępna pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/.

Poza tym w aplikacji została uruchomiona dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca wycofanie wniosku lub anulowanie podpisu złożonego na wysłanym wniosku, o ile wniosek ten nie został przetworzony, tzn. nie został wygenerowany protokół oszacowania strat lub kalkulacja z dokonanych przez aplikację wyliczeń.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zglos-szkode-rolnicza-do-dnia-30-listopada

 • DOTACJE NA MAŁE PRZETWÓRSTWO I RHD

Od 26 października 2020 r. ARiMR przyjmuje wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji na przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny. Nabór potrwa do 24 listopada br.

Oferta pomocy, która finansowana jest z budżetu  PROW na lata 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/dotacje-na-male-przetworstwo-i-rhd.html

 • POWSZECHNY SPIS ROLNY - PRZEZ ROZWÓJ PANDEMII RACHMISTRZE NIE ODWIEDZĄ GOSPODARSTW 

Główny Urząd Statystyczny wstrzymał realizację spisowych wywiadów bezpośrednich w gospodarstwach rolnych przez rachmistrzów. Podjął taką decyzję w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań na COVID-19 w naszym kraju.

Trzeba jednak pamiętać, że Powszechny Spis Rolny prowadzony jest ponadto poprzez formularz dostępny na stronie GUS, samospis przez telefon oraz metodami uzupełniającymi, m.in. poprzez wywiad telefoniczny przeprowadzony przez rachmistrza spisowego. Każdy rolnik jest jednak zobowiązany do samospisu internetowego.

W ramach metod uzupełniających z rolnikami mogą kontaktować się telefonicznie rachmistrze spisowi. Wywiady przez telefon będą prowadzić do 30 listopada br.

Źródło: www.agropolska.pl

Oprac. Aleksandra Szymańska 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter