Co czeka polskie rolnictwo w 2021 roku?

Nowy budżet, nowa Wspólna Polityka Rolna, nowy harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020. To tylko niektóre z nowości, jakie czekają polskie rolnictwo w 2021 troku.

Już wkrótce zostanie rozpoczęta i ogłoszona przez Komisję Europejską nowa Wspólna Polityka Rolna na lata 2021 – 2027. Ma być nowocześniej i prościej, ale również oszczędniej i sprawiedliwiej. Tym razem Komisja na rolnictwo planuje przeznaczyć 365 mld euro, w tym 265,2 mld euro na płatności bezpośrednie, 78,8 mld euro na rozwój obszarów wiejskich i 20 mld euro na środki wsparcia rynkowego. Dla polskich rolników na lata 2021–2027 przewidziano na dopłaty i PROW łącznie 30,5 mld euro, z czego na dopłaty 21,2 mld euro, a na PROW – 9,2 mld euro. Jest to o 1,6 mld euro mniej niż w latach 2014-2020.

Według KE nowe ramy WPR przewidują dalsze wyrównanie poziomów płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi, co przyczynia się do zobowiązania Komisji do zapewnienia bardziej sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich. Polscy rolnicy jednak z niego nie skorzystają, ponieważ otrzymują dopłaty bezpośrednie na poziomie wyższym niż 90% średniej unijnej. Wyrównanie może być zastosowane natomiast tylko w tych krajach członkowskich, w których, poziom dopłat jest poniżej 90% średniej unijnej.

W przyszłej WPR ma być położony większy nacisk na mniejsze i średnie gospodarstwa rolne. Z tego względu gospodarstwa, które będą otrzymywały 60 tys. euro i powyżej będą miały ograniczane płatności bezpośrednie, a górna granica płatności na gospodarstwo nie będzie mogła przekroczyć 100 tys. euro. Małe gospodarstwa będą mogły, jak dotychczas, korzystać z uproszczonej formy występowania o płatności bezpośrednie.

Komisja kładzie nacisk na to, by wsparcie trafiało do prawdziwych rolników. Podobnie, jak w przypadku małych gospodarstw, każde państwo członkowskie będzie musiało ustalić swoją definicję takiego rolnika.

Nowa Wspólna Polityka Rolna jeszcze mocniej niż obecna stawia na młodych rolników. Państwa członkowskie mają zarezerwować co najmniej 2% krajowego przydziału na płatności bezpośrednie na wsparcie dla młodych rolników rozpoczynających działalność.

Poza wspieraniem młodych rolników oraz mniejszych i średnich gospodarstw nowa WPR będzie skoncentrowana bardzo silnie na wspieraniu działań na rzecz środowiska i klimatu. Trzy z dziewięciu konkretnych celów przyszłej WPR będą dotyczyły środowiska i klimatu.

Nowa WPR ma uzależnić wsparcie dochodu rolników oraz płatności obszarowych i zwierzęcych z zastosowaniem praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska i klimatu. Każdy kraj członkowski będzie musiał z krajowych przydziałów płatności bezpośrednich realizować tzw. ekoprogramy. Jednakże rolnicy nie będą zobowiązani do przyłączenia się do nich.

Komisja przewiduje również wsparcie rynków rolnych. Proponuje się utrzymanie wsparcia na dotychczasowych zasadach do produkcji. Na wsparcie dochodów powiązanych z produkcją, państwa członkowskie mogą przeznaczyć maksymalnie 10% swoich płatności bezpośrednich. Dodatkowe 2% można przeznaczyć na wsparcie upraw roślin wysokobiałkowych.

Co istotne, państwa członkowskie zostaną zobowiązane do wspierania narzędzi zarządzania ryzykiem w ramach PROW, aby pomóc rolnikom w zarządzaniu ryzykiem związanym z produkcją i dochodami, na które nie mają oni wpływu. Tego rodzaju wsparcie, które będzie miało formę wkładów finansowych do składek na systemy ubezpieczeniowe i fundusze wspólnego inwestowania, obejmujących zarówno ryzyko produkcji, jak i dochodu, będzie obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich.

Sejmowa Komisja Rolnictwa zatwierdziła budżet na rolnictwo 2021 nie umieszczając w nim żadnych poprawek. Wydatki na rolnictwo mają więc wzrosnąć o 11,5% do kwoty 5 mld 159 mln zł. Wydatki na samo rolnictwo mają wynieść w sumie 1 mld 352 mln zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana na:

  • dopłaty do ubezpieczeń rolnych – 400 mln zł
  • szkoły rolnicze – 342 mln zł
  • postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej – 71 mln zł
  • inne zadania ministra z zakresu rolnictwa np. Program Horyzont 2020 – 95,5 mln zł.

Na rozwój wsi przewidziano natomiast 3 mln 764 mln zł, czyli 73 % całego budżetu rolnego. Większość tych środków ma trafić do ARiMR (3,4 mln zł), w tym również na projekty z PROW.

Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 w 2021 r., które będą uzależnione od dostępności środków. W pierwszym kwartale 2021 mają ruszyć głównie nabory w ramach działania Rozwój Gospodarstw:

  • Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie - styczeń 2021 r.
  • Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ bez ASF-operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”  - luty 2021 r.
  • Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników” - luty 2021 r.

Szczegóły i pozostałe nabory pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Harmonogram_2020/A/Harmonogram_naborow_2021_r.pdf

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródła:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter