Wsparcie dla rolników

Wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 / Justyna Kryger

(Wieś Kujawsko-Pomorska 2020 nr 9, s. 27) 

24 lipca 2020 r. Rada Ministrów zaakceptowała zmiany w Programie  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 spowodowanej wystąpieniem COVID-19. Nowe działanie to „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i  MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID 19”. Przeznaczono na nie 273,4 mln euro. Ta jednorazowa pomoc ma dotyczyć tylko tych gospodarstw, które zanotowały straty – przede wszystkim zajmujące się produkcją zwierzęcą, uzależnioną od eksportu.

Wsparcie będzie uzależnione od minimalnej skali produkcji w gospodarstwie. Rolnikom przyznawany zostanie numer identyfikacyjny na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i rolników. Wsparcie jest przyznawane na podstawie stanu na dzień 1 marca 2020, rolnikowi który był posiadaczem oznakowanych lub zarejestrowanych zwierząt gospodarskich w zarejestrowanych i oznakowanych stadach  tych zwierząt. Kwoty te wąchają się od 1000 do 5100 zł.

Większa skala produkcji będzie wspierana wyższą kwotą, w formie ryczałtu sumy z poszczególnych sektorów nie przekraczając jednak kwoty 7000 euro. Wypłaty będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Opr. Martyna Niewiadomska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Uprawa i nawożenie roślin

Sprawdzone odmiany – wyższe plony / Andrzej Bartosik

(Rada 2020 nr 9 wrzesień 2020 s. 38-39)

W gospodarstwach ekologicznych odnotowuje się niskie plony zbóż – 1,5-3 t/ha, wpływa na to ma ich niewykorzystany potencjał produkcyjny oraz ekstensywna uprawa. W Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa prowadzone są badania w ramach systemu Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego, gdzie oceniane są najnowsze odmiany ozimych pszenic, pszenżyta i żyta. Doświadczenia prowadzone są na terenie całego kraju w 10  gospodarstwach ekologicznych.

Ocenie poddano 16 odmian pszenicy ozimej, uprawianych na glebach pszenno-żytnich z przedplonem - groch , rzepak. Plony uzyskane były w granicach 4,13-8,53 t/ha.

Doświadczenia na pszenżycie ozimym prowadzono na 12 odmianach, na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Plony mieściły się w przedziale 5,38-7,92 t/ha. Podwyższony wynik plonów był spowodowany niewielkimi zmianami wilgotności oraz mniejszym porażeniem chorobami grzybowymi. Zachwaszczenie  na większości stanowisk wynosiło 1-1,25 proc.

Żyto ozime oceniano na podstawie 12 odmian. Średni plon był notowany poziomie 4,98-7,52 t/ha. Najlepsze wyniki uzyskały odmiany mieszańcowe, zauważono jednak, że w okresach wzmożonych opadów atmosferycznych mogą one wykazywać się słabszą odpornością na choroby grzybowe, a zatem dawać niższe plony. Niewielkie zachwaszczenie nie wpłynęło na wysokość plonów.

Oprac. Martyna Niewiadomska

O czym pamiętać podczas nawożenia zbóż? / Aleksander Wróbel

(Wieś Kujawsko-Pomorska 2020 nr 9, s. 10)

Nawożenie przedsiewne zbóż decyduje o 40 proc. plonów jakie można pozyskać  z ich uprawy.  Kiełkujące rośliny mają słaby system korzeniowy, co przy wahaniach temperatur skutkuje znacznym obniżeniem ich możliwości pobrania  składników pokarmowych z gleby. Dopiero w fazie krzewienia, pojawiają się systemy korzeni przybyszowych, które przyspieszają ten proces. Nawożone zboże lepiej się ukorzenia na jesieni, co w dalszej konsekwencji powoduje lepsze zimowanie, a w okresie wiosennym szybszy wzrost  i lepsze przyswajanie azotu. Stosowanie nawozów fosforowych i potasowych pogłównie na glebach ubogich, powoduje powierzchniowe ukorzenianie się zbóż. Rośliny takie szybko zamierają i zmniejszają znacznie plon. Zbilansowane nawożenie wieloskładnikowe z uwzględnieniem potrzeb roślin, gleby i wielkości plonu, dają najlepszy efekt. Nawozy wieloskładnikowe stosuje się  od 10 do 14 dni przedsiewnie. Należy je wymieszać z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawozy azotowe jesienią powinno się stosować ostrożnie, w zależności od stanowisk i uprawionych wcześniej roślin. Dawki wahają się od 30- 100 kg N/ha. Podstawowe nawożenie tym minerałem należy podzielić na 2-3 dawki.

Oprac. Martyna Niewiadomska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Rośliny uprawne

Poplony – dodatkowa pasza / Łukasz Piotrkowski, Magdalena Łydzińska (Wieś Kujawsko-Pomorska 2020 nr 8, s. 13) 

Poplony to rośliny uprawiane pomiędzy dwoma plonami głównymi. Wykorzystywane  zarówno jako nawóz zielony jak i pasza.  Ich odpowiedni dobór poprawia żyzność i strukturę gleby.  Jako poplon wybieramy rośliny o krótszej wegetacji, niewymagające, o dużej zielonej masie, nadające się na zielonkę.

Po roślinach szybko schodzących z pola takich jak żyto, jęczmień ozimy czy rzepak wysiewamy poplon ścierniskowy. Zgodnie z przepisami granicznym terminem siewu jest 20 sierpnia, jednak przyspieszony termin (01.08)   zwiększa możliwość doboru gatunków bardziej wartościowych, jak: groch pastewny, słonecznik, wyka jara czy saradela. Należy jednak zwrócić uwagę na dalsze przeznaczanie tych roślin, termin zbioru oraz okres wegetacji. Nie bez znaczenia jest też cena nasion i normy wysiewu.

Międzyplon ozimy ma nie tylko zastosowanie fitosanitarne, ale może dostarczyć również wczesnej zielonki w okresie wczesnowiosennym.  Zazieleniamy więc , a poplon musi zostać na polu co najmniej do 15 lutego. Można rozważyć wcześniejszy wysiew z wykorzystaniem roślin ozimych, w celu ochrony gleby przed erozją wodną czy wietrzną.

Dzięki poplonom zyskujemy dodatkową paszę, co wpływa na wydajność zwierząt przy obniżonych kosztach ich żywienia czy wytwarzania dodatkowej karmy w okresach zimowych.

Oprac. Martyna Niewiadomska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Rośliny ozdobne

Krzewy o niezwykłych owocach / Magdalena Balcerek

(Wieś Kujawsko-Pomorska, 2020 nr 9, s.45 )

Jesień w ogrodach, może mienić się wieloma barwami, dzięki pięknym i kolorowym owocom. Pięknotka Bodiniara (Callicarpa boidnieri)  to 2-3 m. krzew o fioletowych błyszczących owocach, pochodzących z Chin. Należy do rodziny werbenowatych, kwitnie na przełomie lipca i sierpnia obsypując się drobnymi  kwiatami o fioletowej barwie. Owoce, czyli małe intensywne fioletowe kulki,   dojrzewają na przełomie września i października. Wymagają słonecznego stanowiska, osłoniętego od wiatru oraz żyznej gleby. Należy okrywać je na zimę, podstawę obsypać ziemią a górną część okryć słomianymi matami lub agrowłókniną.

Pielęgnowanie rośliny polega głownie na odpowiednim cięciu, którym zagęszczamy i nadajemy jej ładniejszy kształt. Nie należny zapomnieć o nawożeniu – wiosną wieloskładnikowym nawozem, natomiast latem nawozem potasowo-fosforowym, który wspomaga kwitnienie oraz prawidłowy rozwój owoców. Pięknotka nie nadaje się na żywopłot, jest krzewem raczej rabatowym i należy ją sadzić w grupach.

Równie pięknie w okresie jesiennym prezentuje się dławisz okrągłolistny (Celastraceae). Wieloletnie, dwupienne pnącze, potrafiące dorosnąć 12 m., pochodzi z południo-wschodniej Azji. Jego owoce są niejadalne, pomimo niezwykle intensywnego czerwonego koloru. Liście zaokrąglone, karbowane, kwiaty niepozorne, pojawiają się od maja do czerwca. Jest bardzo łatwy w uprawie,  z niewielkimi wymaganiami. Toleruje stanowiska słoneczne lub półcieniste. Nie wymaga bardzo żyznej gleby. Jest mrozoodporny.  Nadaje się do miejskich ogrodów, ponieważ świetnie znosi zanieczyszczone powietrze, co często wykorzystuje się do tworzenia ekranów dźwiękoszczelnych przy autostradach.

Oprac. Martyna Niewiadomska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Rolniczy świat

Nowe stawki podatku VAT dla rolników / Paulina Cholewińska

(Wieś Kujawsko-Pomorska 2020 nr 9, s. 29wrzesień 2020, str. 29)

Nowa matryca stawek VAT 2020, spowodowana jest zmianą klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT, czyli rezygnacją ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na: Nomenklaturę scaloną (CN) lub Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziedzinie towarów, a także obowiązującej - Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w temacie usług.

Nowe stawki oznaczają zmianę zawartości załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których znaleźć można towary i usługi opodatkowane według stawek: 5 proc. i 8 proc. Kłopotliwe wydaje się podniesienie stawki VAT na nasienie samców zwierząt gospodarskich z 8 proc. na 23 proc., czy rzepak ozimy jako środek spożywczy objęty jest 5 proc. podatkiem,  natomiast do produkcji przemysłowej już 8 proc. 

Załącznik nr 3 z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, zawiera listę towarów i usług opodatkowanych stawką 7 proc. która została tymczasowo podwyższona do  8 proc. Obejmuje on następujące towary: zwierzęta żywe, drzewa żywe i pozostałe rośliny, nasiona i owoce, bez względu na CN – nawozy i środki ochrony roślin; sznurek do maszyn rolniczych, ziemię ogrodniczą. Jeśli chodzi o usługi są to: usługi związane chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, krojone i zapakowane owoce i warzywa, usługi weterynaryjne, usługi związane z gospodarowaniem terenów zieleni, oraz badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonanych przez lekarzy weterynarii. 

Załącznik nr 10 zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 5 proc., który obejmuje produkty spożywcze.

Opr. Martyna Niewiadomska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Polityka rolna

Zasady obrotu i stosowania środków ochrony roślin

(Biuletyn Informacyjny MRiRW, 2020 nr 9, str. 15)

Parlament Europejski wraz z Radą Wspólnoty Europejskiej regulują, rozporządzeniem, dopuszczenie do obrotu i stosowania środki ochrony roślin. Komisja Europejska ocenia i zatwierdza substancje czynne środków ochrony, natomiast państwa członkowskie decydują o wprowadzeniu ich do obrotu na terenie swojego kraju. Po procedurze rejestracji, preparaty zostają poddane ocenie naukowo-technicznej pod względem ich negatywnego działania  na otoczenie. W zezwoleniu wydanym przez MRiRW w formie etykiet, zawarte są wszelkie informację dotyczące uprawy, terminów stosowania, ilości zabiegów oraz karencji.

Po ponownych badaniach, termin stosowania Gilofastu, został wydłużony do 15 czerwca 2022 roku. Wykluczona została również  kwestia rakotwórczego działania tego preparatu. Jeżeli jednak badania wykażą szkodliwość substancji, RP podejmie działania w kierunku ograniczenia i w konsekwencji wycofania jej z rynku preparatów ochrony roślin.

Oprac. Martyna Niewiadomska 

Chroniąc rośliny, chronisz życie

(Gazeta Sołecka 2020 nr 8, str. 35) 

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Rośliny mają ogromne znaczenie dla życia na naszej planecie. Stanowią 80 proc. naszej diety, wytwarzając aż 98 proc. tlenu. Pochłaniają przy tym znaczne ilości dwutlenku węgla. Niestety są bardzo wrażliwe, zarówno na warunki pogodowe, jak i szkodniki czy choroby, które potrafią zniszczyć około 40 proc. światowych plonów. Ponadto z powodu ożywionego obrotu handlowego,  pojawiło się szereg nowych agrofagów.

Celem obchodów Roku Zdrowia Roślin, jest przypomnienie, że rośliny są niezwykle ważne i niezbędne dla naszego życia. Przeciwdziałają negatywnym zmianom klimatu, jak brak wody czy erozja gruntów, przyczyniając się eliminacji przyczyn głodu i ubóstwa.  Zapobieganie chorobom roślin jest bardziej skuteczne, niż ich zwalczanie. Dlatego należy przestrzegać kwestii bezpieczeństwa dotyczących obrotu oraz przewozu materiałów roślinnych. Gwarancją bezpieczeństwa roślin importowanych jest świadectwo fitosanitarne, w granicach krajów UE – paszport roślin.

W naszym kraju koordynatorem wydarzeń związanych z Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Uruchomiona została również specjalna strona www.RokRoslin.pl, na której znajdują się informacje z zakresu zdrowotności roślin.

Oprac. Martyna Niewiadomska

Lokalne Partnerstwo Wodne

(Biuletyn Informacyjny MRiRW 2020 nr 9, str. 21-22)

Prawidłowe gospodarowanie zasobami wodnymi ma coraz większe znaczenie dla rozwoju rolnictwa. W tym celu utworzono Lokalne Partnerstwa Wodne (LWP), których celem jest aktywizacja i integracja środowisk lokalnych, diagnoza w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, wypracowanie wspólnych rozwiązań poprawiających racjonalną gospodarkę wodną oraz stworzenie ram organizacyjno-prawnych dla struktur LWP. W tym roku zakłada się utworzenie jednostek LWP w każdym województwie, a w dalszej perspektywie w każdym powiecie. CDR we współpracy MRiRW oraz PGW Wody Polskie, zajmie się szkoleniem koordynatorów dla poszczególnych jednostek oraz wyznaczeniem doradców do spraw wody. Zadaniem ODR jest identyfikacja wszystkich podmiotów na poziomie powiatów, mających wpływ na zasoby wodne, analiza problemów w danym regionie oraz koordynacja  pracy  LWP.

Oprac. Martyna Niewiadomska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Hodowla zwierząt gospodarskich

Program ochrony zasobów genetycznych świń / Anita Maj-Kałdońska

(Rada 2020 nr 9, s. 21-22) 

Rasy rodzime trzody chlewnej: puławska, złotnicka biała czy złotnicka pstra,  nie są atrakcyjne dla hodowców, mimo ich dobrej adaptacji do krajowych warunków środowiskowych, odporności na stres czy wysokiej plenności. Podjęto więc kroki mające na celu zmniejszenie ryzyka ich wyginięcia. Objęto je programem ochrony zasobów genetycznych, przyznając dofinansowanie w wysokości 1140zł/szt./rok  w zależności od ilości loch. Warunkiem przyznania środków jest prowadzenie ksiąg hodowlanych.

Rasa puławska ma czarno białe umaszczenie,  łagodny charakter, wcześnie dojrzewa i charakteryzuje się wysoką płodnością. Jej cechy użytkowe powodują, że świetnie nadaje się na komponent matczyny.

Świnie rasy złotnickiej białej są średniej wielkości, w typie mięsnym, późno dojrzewają i charakteryzuje je średnie tempo wzrostu.

Osobniki rasy złotnickiej pstrej, również są średniej wielkości, o umaszczeniu łaciatym czarno-białym, późno dojrzewają.  Knury są  bardzo plenne, a lochy sprawdzają się jako bardzo opiekuńcze matki. Świnie te są w typie mięsno-słoninowym, w kierunku mięsnym.

Oprac. Martyna Niewiadomska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter