Problematyka odmian genetycznie modyfikowanych a Wspólna Polityka Rolna

Problematyka   odmian   genetycznie  modyfikowanych

a  Wspólna Polityka Rolna

 

Dr hab. nauk rolniczych, dr nauk politycznych  Andrzej Gąsowski

 

  • Wstęp

Strategia „Europa 2020” nakreśla  wizję nowoczesnej gospodarki rynkowej dla Europy XXI wieku. Nacisk na nowoczesność w wyżej wymienionej strategii był tak silnie wyrażony, że zabrakło w niej  miejsca na najstarszą, ale w ocenie polityków, którzy zatwierdzili ten dokument, niezbyt nowoczesną politykę czyli Wspólną Politykę Rolną. Interwencja Komisarza ds. Rolnictwa -  Daciana Ciolos’a i lobby rolnego spowodowała, że w poprawionej wersji „Europa 2020”  znalazły się fragmenty podkreślające  udział rolnictwa w kreowaniu nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki unijnej. Jednym z filarów takiej zmodernizowanej  polityki rolnej powinny być nowoczesne technologie oparte na najnowszych osiągnięciach współczesnej nauki. Niewątpliwie do takiej kategorii można zaliczyć  biotechnologię, a w niej inżynierię genetyczną, której zastosowanie  przyniosło rezultaty w postaci wykorzystywanych już w praktyce genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów, roślin i zwierząt.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...