Prezentacja Polskiego Ładu dla polskiej kultury

Prezentacja Polskiego Ładu dla polskiej kultury

 

Polski Ład to kompleksowa strategia przezwyciężenia skutków pandemii oraz gospodarczej odbudowy, która składa się z 10 obszarów i dotyczy najważniejszych aspektów w życiu Polaków. W poprzednim numerze Rolniczego Magazynu Elektronicznego zaprezentowaliśmy Państwu Polski Ład dla polskiej wsi, czyli systemowy plan zmian dla rolnictwa. Dzisiaj zaznajomimy Was z jednym z kolejnych elementów Polskiego Ładu, równie ważnym dla wsi, a mianowicie planem dla kultury pn. Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek

 

Edukacja i kultura to bardzo ważne aspekty życia społeczno-gospodarczego. Od lat państwo kładzie nacisk na rozwój tych dwóch kluczowych filarów. Z programu Dobry Start zainwestowano 4,3 mld zł w rozwój młodych Polaków. Ponad 100 mln zł przeznaczono na dofinansowanie niemal 3 tys. obiektów w ramach Otwartych Stref Aktywności w polskich gminach. Uruchomiono także program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, by szkoły miały dostęp do bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Zwiększono również wydatki na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego. Wdrożenie strategii Polskiego Ładu daje szansę na jeszcze większy rozwój w tym zakresie.

image1

Jako najważniejszy w tej części Polskiego Ładu wskazano Narodowy Edukacyjny Program Wyrównywania Szans po COVID-19. Drugim z kluczowych programów będzie „Zielona szkoła” (1000 zeroemisyjnych szkół), a trzecim „Świetlica” (reforma świetlic). Łączny nakład na filar Polskiego Ładu „Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek” ma w latach 2021-2030 wynieść 64,8 mld zł.

 

Na filar dotyczący kultury składa się również kilkadziesiąt innych programów. Część
z nich związana jest z kulturą i dziedzictwem narodowym, tj.

 

 • AKCJA „POZNAJ POLSKĘ”. Założeniem programu jest edukowanie uczniów poza budynkiem szkolnym. W środkach na realizację programu znajdzie się dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół ponadpodstawowych na Kresy Wschodnie oraz do innych miejsc dziedzictwa I Rzeczpospolitej. Ministerstwo Edukacji i Nauki wesprze finansowo i opracuje merytorycznie programy przykładowych wycieczek edukacyjnych.

 

 • NOWOCZESNY PATRIOTYZM. W ramach programu planowane jest uruchomienie funduszu, umożliwiającego realizację projektów kulturalnych utrwalających dziedzictwo narodowe w nowoczesnej formule. Program ten będzie skierowany szczególnie do organizacji lokalnych (w tym do Kół Gospodyń Wiejskich).

 

 • ŻYWA EDUKACJA. Założeniem tej inicjatywy będą działania na rzecz aktywnego poznawania przez ucznia własnego otoczenia. Wiedzę na temat spraw lokalnych będą przekazywać nie tylko nauczyciele, lecz także regionaliści. Zostanie zaproponowana lista kluczowych regionalnych miejsc wycieczkowych oraz spis lektur, pozwalających lepiej poznać małe ojczyzny. Urozmaicenie edukacji szkolnej w tym obszarze będzie możliwe dzięki wizytom w lokalnych muzeach.

 

 • A TO POLSKA WŁAŚNIE. W ramach tego działania zostaną przetłumaczone na język angielski, francuski, hiszpański i hebrajski najważniejsze książki społeczne
  i historyczne dotyczące Polski. Przekłady będą promowane wśród czytelników w innych krajach, by w ten sposób rozpowszechniać wizerunek Polski na świcie.

image2

Pozostałe inicjatywy w ramach tego filaru Polskiego Ładu to:

 

 • Centrum Dziecka i Rodziny

 • Kompetencje cyfrowe

 • Cyfrowa podstawa programowa

 • Dodatkowy model wsparcia psychologicznego oraz gabinet psychologiczno-pedagogiczny w każdej szkole

 • Przyjazna i dostępna szkoła dla wszystkich

 • Kredyt studencki

 • Fundusz nowoczesnych kompetencji

 • Kadry Przyszłości

 • Lokalne „piaskownice regulacyjne”

 • Oświatowe MBA

 • Fundusz sportowy

 • Silne klastry

 • Szerszy udział rodziców w edukacji i życiu szkoły

 • Więcej historii w programie nauczania

 • Fundusz młodzieżowych rad gmin

 • Zniżki do trzydziestki

 • Ogólnopolskie konsultacje z młodzieżą

 • Polonia+

 • Bank stypendiów i staży

 • Nowe programy stypendialne dla młodych zawodników

 • Edukacyjne pracownie przyszłości

 • Większa transparentność NGO

 • Odzyskiwanie dzieł sztuki zrabowanych Polsce

 • Organizacja siedziby dla Polskiej Opery Królewskiej

 • Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego

 • Ujednolicenie identyfikacji wizualnej instytucji państwa

 • Polski kanon

 • Sieć nowoczesnych muzeów.

Z okazji 550. urodzin Mikołaja Kopernika rok 2023 ma zostać ogłoszony rokiem nauki.
W związku z tym rząd planuje przygotowanie wieloletniego programu finansującego organizację i działania Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej. Myślą przewodnią tego przedsięwzięcia, jest stworzenie sieci efektywnych instytucji naukowych, które dzięki zaangażowaniu międzynarodowych autorytetów, staną się ośrodkiem o znaczącym prestiżu naukowym, a jednocześnie będą silnie oddziaływały w skali globalnej. Inicjatywa zakłada również dbałość o dalszy rozwój takich instytucji jak Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Warszawskie Towarzystwo Naukowe czy Narodowe Centrum Nauki.

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródła:

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2734643,Polski-Lad-648-mld-zl-na-przyjazna-szkole-i-kulture

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter