E-usługi i aplikacje w agrobiznesie

E-usługi i aplikacje w agrobiznesie

 

W codziennej pracy rolnicy sięgają coraz częściej po nowe rozwiązania technologiczne. Są to różnego rodzaju programy wspomagające decyzje w rolnictwie oraz aplikacje codziennego użytku. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że aplikacje rolnicze
i e-usługi stały się ulubionym narzędziem wielu rolników.

 image1

 

„Okienko dla rolnika”

Na głównej stronie Gov.pl została uruchomiona dedykowana zakładka „Dla Rolnika” – obok zakładek „Dla Obywatela”, „Dla Przedsiębiorcy” i „Dla Urzędnika”, która zawiera katalog usług i kart informacyjno-formularzowych obejmujących 12 kart usług i trzy e-usługi.

„Okienko dla rolnika” to uruchomiona na portalu Gov.pl podstrona poświęcona działaniom na rzecz rolników, w ramach której dostępne są trzy e-usługi:

 • złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych
 • złóż wniosek o przyznanie płatności obszarowych i PROW
 • Skorzystaj z portalu IRZplus.

Link do strony: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-rolnika

Udostępnione w „Okienku dla rolnika” usługi w formie kart informacyjno-formularzowych dotyczą:

 1. Złożenia wniosku do KRUS o emeryturę rolniczą
 2. Złożenia wniosku do KRUS o rentę rodzinną
 3. Złożenia wniosku do KRUS o zasiłek macierzyński
 4. Złożenia wniosku do KRUS o zasiłek pogrzebowy
 5. Zgłoszenia pomocnika do ubezpieczenia w KRUS
 6. Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników
 7. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
 8. Złożenia wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego
 9. Uzyskania wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
 10. Zgłoszenia ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego do Wykazu ekologicznego materiału siewnego
 11. Uzyskania pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego
  w rolnictwie ekologicznym
 12. Skorzystania z portalu ogłoszeń na platformie eRolnik.

image2Aplikacja INTER-NAW

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wkrótce ukończy prace nad aplikacją INTER-NAW, mającą za zadanie ułatwić rolnikom realizację programu azotanowego. Na program składa się kilka podstawowych modułów pozwalających na opracowanie zaleceń nawozowych dla roślin uprawnych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. W aplikacji znajdują się:

 • plan nawożenia azotem – podstawowy wymóg programu azotanowego
 • maksymalna dawka azotu – jeden z wymogów programu azotanowego
 • plan nawożenia N, P, K, Mg, CaO
 • ewidencja nawożenia azotem
 • bilans N, P, K, Mg – nowoczesne narzędzie pozwalające kontrolować gospodarkę składnikami nawozowymi przez rolnika
 • wapnowanie – najnowsze zalecenia w zakresie wapnowania
 • nawożenie mikroelementami – najnowsze zalecenia w zakresie nawożenia mikroelementami;
 • dobór nawozów
 • wiedza – część poświęcona najnowszym opracowaniom oraz osiągnięciom w zakresie nawozów i nawożenia
 • kontakt z doradcą.

Aplikacje mobilne w praktyce rolniczej

 

W 2021 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu wydał opracowanie pt. „Programy komputerowe i aplikacje mobilne w praktyce rolniczej”, które powstało na podstawie informacji zebranych ze stron internetowych poszczególnych instytucji oraz producentów programów komputerowych. Zawiera opis funkcjonalności wybranych programów komputerowych oraz ocenę użytkowników i praktyczne wskazówki. Prezentujemy wybrane:

 • Aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą” Aplikacja dostępna jest pod adresem: (https://aplikacje.gov.pl/app/susza/) i służy do oszacowania strat spowodowanych przez suszę.
 • Portal eWniosekPlus dostępny na stronie ARiMR (https://ewniosek.arimr.gov.pl/), umożliwia rolnikowi złożenie w formie elektronicznej wniosku o przyznanie płatności na dany rok wraz z wymaganymi załącznikami.
 • image3Portal eWoP, umożliwia rolnikom składanie przez Internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020.
 • Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych (http://www.nawadnianie.inhort.pl/) to opracowany i wdrożony w Instytucie Ogrodnictwa serwis internetowy, którego głównym celem jest poprawa efektywności wykorzystania wody do nawadniania roślin sadowniczych.
 • System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR - http://www.susza.iung.pulawy.pl/), opracowany i stworzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG-PIB, ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach uwzględnionych w „Ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych
  i zwierząt gospodarskich w Polsce”.
 • Elvio to system informatyczny do zarządzania produkcją rolną w gospodarstwach i grupach producentów rolnych. W jego skład aktualnie wchodzą moduły: a) produkcja roślinna, b) trzoda, c) bydło, d) żywienie. Danymi można zarządzać z komputera, jak
  i z aplikacji mobilnej.
 • E-stado to system monitoringu krów mlecznych oparty na technologii inteligentnych biosensorów montowanych na zwierzęciu.
 • GateKeeper jest programem desktopowym do zarządzania produkcją polową. Jest to system zarządzania uprawami, zaprojektowany w taki sposób, aby pomóc rolnikom
  w planowaniu, rejestrowaniu, monitorowaniu prac polowych oraz analizie kosztów poniesionych na uprawy a przede wszystkim osiągniętych zysków.
 • InterHerd+ jest nie tylko rozwiniętym systemem do efektywnego zarządzania stadem bydła mlecznego i mięsnego, umożliwiającym ewidencję produkcji mleka i zdrowia, ale też doskonałym narzędziem do kontroli zdrowotności oraz chorób, dzięki dokładnym analizom.
 • Intelligent Hives, czyli Inteligentne ule - wspierają pszczelarzy w prowadzeniu pasieki m.in. poprzez aplikacje umożliwiające doglądanie pszczół z dowolnego miejsca
  i o dowolnym czasie za pośrednictwem urządzeń mobilnych.
 • image4Serwis internetowy SatAgro (app.satagro.pl) to platforma internetowa przeznaczona dla gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji roślinnej. Rolnicy, korzystając
  z funkcjonalności oferowanych przez SatAgro, mogą na bieżąco monitorować swoje uprawy przy pomocy zdjęć satelitarnych, wdrażać techniki rolnictwa precyzyjnego, prowadzić ewidencje wykonywanych zabiegów, gromadzić i analizować różnorodne dane przestrzenne dotyczące uprawianych pól oraz wykorzystywać dostarczane przez serwis dane meteorologiczne i pochodne indeksy w podejmowaniu różnorodnych decyzji.
 • Stado OnLine (SOL) to internetowy program do zarządzania stadem bydła mlecznego
  i mięsnego. Umożliwia on prowadzenie przejrzystych zapisów dotyczących zdarzeń
  w oborze, a także ułatwia organizację i planowanie pracy czy podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących naszego stada.
 • UNIFORM-Agri jest oprogramowaniem do zarządzania stadem bydła mlecznego, kóz

oraz znajduje zastosowanie w stadach bydła mięsnego.

Bez wątpienia korzystanie z programów komputerowych czy aplikacji mobilnych pozwala na lepszą organizację pracy w gospodarstwie poprzez oszczędność czasu
w prowadzeniu wymaganej dokumentacji. Pomaga również w podejmowaniu decyzji dotyczących stosowania nawozów, środków ochrony roślin. Przynosi rolnikom wymierne korzyści, jak zwiększenie efektywności ekonomicznej produkcji poprzez lepsze wykorzystanie potencjału, precyzyjne wykonanie zabiegów agrotechnicznych czy precyzyjne żywienie i monitoring stada. Skorzystajmy!

Oprac. Aleksandra Szymańska

Na podstawie źródeł:

 • Biuletyn Informacyjny MRiRW 2022/1
 • Programy komputerowe i aplikacje mobilne w praktyce rolniczej, praca zbiorowa, Poznań 2021
 • gov.pl
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter