Rynki rolne

Wzrost eksportu z Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2515, s. 5)

Eksport produktów rolniczych z Unii Europejskiej osiągnął w 2011 r. 105 mld euro, czyli najwyższy notowany dotychczas poziom. Jego wzrost w ciągu roku wyniósł jednak tylko 16%, podczas gdy w 2010 r. osiągnął 21%. W 73% spowodowany był przez wzrost ilości eksportowanych towarów, a w 23% przez zwiększenie się ich cen. Nadwyżka w handlu zagranicznym wyniosła 7 mld euro, czyli była o 770 mln euro większa niż w 2010 r. Całkowicie przetworzone artykuły stanowiły 64% eksportowanych towarów, a częściowo przetworzone – 19%. Zwiększył się głównie eksport do Chin i Hong Kongu. W ubiegłym roku Unia Europejska po raz pierwszy osiągnęła nadwyżkę w handlu zagranicznym z Chinami. Do Chin i Hongkongu eksportowano przede wszystkim wina, wódki, wieprzowinę i artykuły mleczarskie (głównie serwatkę). Eksport do Rosji, kolejnego ważnego rynku dla produktów unijnych, również wzrastał, choć wolniej niż w poprzednim roku. W największym stopniu zwiększył się eksport ziemniaków do Rosji (niemal dwukrotnie), win i wódek (o 60%) i mrożonej wieprzowiny (o 32%). Zwolnienie tempa wzrostu eksportu we 2011 r. było odbiciem ogólnoświatowego trendu. Wina, żywność przetworzona i whisky stanowiły łącznie 13% eksportu produktów rolnych z Unii. Wzrost cen pszenicy spowodował zmniejszenie jej eksportu o 27% (pomijając pszenicę twardą). Eksport mrożonej wieprzowiny zwiększył się o 27%, pszenicy twardej – o 91%, a wołowiny – o 100%. Import produktów rolnych do Unii wzrósł o 16% i wyniósł 98,3 mld euro. Całkowicie przetworzone produkty stanowiły 52% importu, a częściowo przetworzone – 19%. Unia Europejska jest największym na świecie importerem produktów rolnych.

 

W.M.

 

Wzrost importu zboża do Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2503, s. 9)

Unia Europejska importowała w 2011 r. 15,737 mln ton zboża, z czego pszenica stanowiła 5,96 mln ton (wzrost o 38%), a kukurydza – 7,038 mln ton (wzrost o 82%). Blisko 4 mln ton zboża (niemal pięć razy więcej niż w 2010 r.) sprowadzono z Ukrainy, która była głównym dostawcą ziarna do Unii w 2011 r. Rok wcześniej wiodącą rolę pod tym względem pełniła Kanada. Rosja dostarczyła na rynki unijne 1,5 mln ton zboża. Eksport ziarna z Kanady do Unii w ubiegłym roku zwiększył się o 12% i wyniósł 2,055 mln ton. Import zboża z USA wzrósł o 60% osiągając 2,643 mln ton. W tym samym czasie eksport zboża z Unii Europejskiej zmniejszył się o 15% i wyniósł 24,110 mln ton, z czego 17,488 mln ton stanowiła pszenica (spadek o 22%). Zboże z Unii eksportowano głównie do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Eksport do Algierii wyniósł 6,538 mln ton i był o 45,8% większy niż rok wcześniej.

W.M.

 

Rosnący eksport wieprzowiny z Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2515, s. 15)

Chiny stają się dla Unii Europejskiej jednym z ważniejszych rynków zbytu wieprzowiny. W pierwszym kwartale bieżącego roku z 27 krajów Unii eksportowano tam 116 tys. ton wieprzowiny oraz tłuszczu i wieprzowych odpadów poubojowych; w tym samym okresie 2011 r. ilość ta wyniosła 55 tys. ton. Zdecydowaną większość z tego stanowią tłuszcze i odpady poubojowe (81,063 tys. ton). W ciągu roku ilość ta wzrosła o 77%. Eksport mrożonej i świeżej wieprzowiny osiągną 34,664 tys. ton, czyli był cztery razy większy niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku. Eksport wieprzowiny, tłuszczy i odpadów poubojowych do Hong Kongu utrzymał się na niezmienionym poziomie (125 tys. ton). Na rynek chiński eksportują głównie producenci z Danii, Hiszpanii, Francji i Niemiec. Eksport wieprzowiny do Rosji w omawianym okresie zwiększył się o 13% i osiągnął 82,945 tys. ton. Jednocześnie sprzedaż żywca wieprzowego do Rosji spadła o 25% na skutek restrykcji nałożonych przez rząd rosyjski. Zwiększył się też eksport wieprzowiny na Ukrainę, Białoruś i do Chorwacji. Spadł natomiast eksport do Korei Południowej, która odbudowuje produkcję krajową po opanowaniu epidemii pryszczycy. Ogółem eksport w pierwszym kwartale 2012 r. wyniósł 794,691 tys. ton

W.M.

 

Import wołowiny do Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2505, s. 13)

W sierpniu 2009 r. w ramach ugody między Unią Europejską a USA ustalono, że do krajów Wspólnoty można będzie eksportować bez opłat celnych 20 tys. ton wysokiej jakości wołowiny pochodzącej od zwierząt, którym nie podawano hormonów. W kolejnych latach zgodnie z międzynarodowymi umowami handlowymi tę kwotę rozdzielono również między Australię (2010 r.), Kanadę (2011 r.), Nową Zelandię (2011 r.) i Urugwaj (2011 r.). Jednak w dalszym ciągu ponad 80% kwoty przypada USA. Z kwoty przyznanej na bieżący rok gospodarczy (lipiec 2011 r. - czerwiec 2012 r.) rozdysponowano 15000 ton. Z tej liczby 12233 ton przypadło USA, 2029 ton – Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie – po 208 ton, a Urugwajowi – nic. Kraje, których udział w eksporcie do Unii jest niski zamierzają zwiększyć go, jeśli, jak się przypuszcza, kwota na kolejny rok będzie wyższa.

W.M.

 

Ceny wieprzowiny w Chinach

(Agra Europe 2012, nr 2506, s. 13)

Ceny świń w Chinach w ubiegłym roku w sierpniu i październiku osiągnęły rekordowo wysoki poziom. Konsekwencją tego był szybki wzrost cen wieprzowiny będącej najwyżej cenionym mięsem w Chinach. Wzrost cen spowodował zwiększenie produkcji. Od stycznia bieżącego roku ceny zaczęły spadać. Ocenia się, że zmniejszą się one o 15-20%.

W.M.

 

 

Spadek cen wieprzowiny w Chinach

(Agra Europe 2012, nr 2514, s. 12)

Ceny wieprzowiny w Chinach spadły do najniższego od 12 miesięcy poziomu. Na początku maja ceny hurtowe wyniosły 2,55 euro/kg. Jest to poziom o 15% niższy niż w styczniu bieżącego roku i o 20% niższy niż w październiku ubiegłego roku. Chiński rząd zamierza podjąć interwencyjny skup wieprzowiny, aby utrzymać jej ceny.

W.M.

Spadek chińskiego importu drobiu

(Agra Europe 2012, nr 2515, s. 16)

Chiński import mrożonych porcjowanych kurcząt i jadalnych drobiowych odpadów poubojowych zmniejszył się z 123732 ton w pierwszym kwartale 2010 r. i 126561 ton w tym samym okresie 2011 r. do 79054 ton w pierwszym kwartale bieżącego roku. Brazylia pozostała największym dostarczycielem porcjowanych kurcząt na rynek chiński, ale import z tego kraju zmniejszył się o połowę (ze 102101 ton do 54125 ton). Spadł również import z Argentyny (z 14266 ton do 9723 ton). USA podwoiły swój eksport do Chin zwiększając go z 5529 ton do 10646 ton. Eksport z Francji, największego europejskiego sprzedawcy drobiu do Chin, spadł z 1411 ton do 497 ton. Polska, która dotychczas nie eksportowała drobiu do Chin, sprzedała na tym rynku 72 tony. Powodem spadku importu jest między innymi spadek spożycia drobiu w Azji będący efektem niskich cen wieprzowiny – mięsa najbardziej cenionego przez chińskich konsumentów.

W.M.

 

Rosnący import kukurydzy i pszenicy do Chin

(Agra Europe 2012, nr 2519, s. 12)

Specjaliści z amerykańskiego ministerstwa rolnictwa szacują, że w 2011/12 roku gospodarczym Chiny sprowadzą 5,5 mln ton kukurydzy, czyli 5 razy więcej niż rok wcześniej. Import pszenicy wzrośnie trzykrotnie i osiągnie 3 mln ton. Ceny kukurydzy w Chinach należą do najwyższych na świecie z powodu wysokiego zapotrzebowania na to ziarno ze strony hodowców i przemysłu, a także ze względu na niską jakość krajowego ziarna, które w wielu wypadkach nie nadaje się do użycia ponieważ zawiera toksyny. Importowana pszenica jest również tańsza niż krajowa. Australia dostarczyła w 2011 r. 50% pszenicy importowanej przez Chiny, a USA – 35%. Import rośnie, podczas gdy krajowa produkcja kukurydzy, pszenicy i ryżu niemal nie zmieniła się. Podobnie będzie w przyszłym roku. W 2012/13 roku import kukurydzy wzrośnie do 7 mln ton, a import pszenicy zmniejszy się do 2,5 mln ton. Pogłowie świń wzrośnie w 2012 r. o 5%, podobnie jak produkcja mięsa drobiu.

W.M.

 

Wzrost eksportu baraniny z Wielkiej Brytanii

(Agra Europe 2012, nr 2503, s.14)

Z Wielkiej Brytanii eksportowano w 2011 r. 98500 ton baraniny, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie import tego mięsa spadł o 13% i wyniósł 88000 ton. Wielka Brytania stała się eksporterem netto baraniny. Jest ona największym producentem tego mięsa w Unii Europejskiej. Na świecie zajmuje trzecie miejsce pod tym względem po Australii i Nowej Zelandii. Wzrost eksportu był wynikiem przede wszystkim wysokiego popytu na to mięso w pozostałych krajach Unii. Eksport do Francji zwiększył się tylko o 3,1% - udział Francji w brytyjskim eksporcie baraniny zmniejszył się w ciągu roku z 66 do 60%. Wzrósł natomiast udział Niemiec i Irlandii w eksporcie baraniny z Wielkiej Brytanii. Eksport do krajów spoza Unii zwiększył się w ciągu roku o 41% i osiągnął 5800 ton. Skierowany był do takich krajów jak Szwajcaria, Norwegia, RPA, Kongo, Hong Kong i inne kraje Dalekiego Wschodu.

W.M.

 

Eksport zboża z Rosji

(Agra Europe 2012, nr 2504, s. 9)

Według rosyjskiego ministra rolnictwa, eksport zbóż z Rosji w 2011/12 r. wzrośnie do 27-28 mln ton, czyli będzie o 12% większy niż rok wcześniej. 1 lipca 2011 r. Rosja zniosła zakaz eksportu zboża, który wprowadzono 15 sierpnia 2010 r. w celu zatrzymania wzrostu cen ziarna w kraju zwiększających się po okresie rekordowej suszy. Ocenia się, że w 2012/13 r. eksport zbóż utrzyma się na poziomie z poprzedniego roku.

W.M.

 

Wzrost cen ziemi w Wielkiej Brytanii

(Agra Europe 2012, nr 2513, s. 17)

Ceny gruntów rolnych w Wielkiej Brytanii stale wzrastają. Notuje się głównie wzrost popytu na duże, przemysłowe gospodarstwa położone na dobrych ziemiach. W pierwszym kwartale bieżącego roku ceny ziemi były o 5% wyższe niż rok wcześniej.

W.M.

 

Sprzedaż żywności ekologicznej w Danii

(Agra Europe 2012, nr 2513, s. 3)

Sprzedaż detaliczna żywności ekologicznej zwiększyła się w Danii w 2011 r. o 7% i osiągnęła 5,5 mld koron duńskich (739 mln euro). Udział żywności ekologicznej na rynku krajowym osiągnął w Danii 7,6%. W porównaniu z 2010 r. nie zmieniła się wartość sprzedanych ekologicznych warzyw i owoców. Wzrosła natomiast wartość ekologicznych produktów mleczarskich i mięsnych. Detaliczna sprzedaż ekologicznego mleka, jaj i sera wzrosła o 10%, a ich wartość osiągnęła w 2011 r.1,92 mld koron duńskich. Sprzedaż ekologicznego mięsa i jego przetworów wzrosła o 12%.

W.M.

 

Spadek światowej nadwyżki cukru

(Agra Europe 2012, nr 2504, s. 9)

Specjaliści szacują, że światowa nadwyżka produkcji cukru w 2011/12 r. osiągnie 9 mln ton. Natomiast w kolejnym 2012/13 r. zmniejszy się ona o ponad 40% i wyniesie 5-7 mln ton.

W.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter