Fundusze unijne

Fundusze na likwidację szkodliwych pestycydów

(Agra Europe 2012, nr 2511, s. 4)

 

Unia Europejska przeznaczyła 6 mln euro na pomoc dla dawnych państw ZSRR przy likwidacji szkodliwych pestycydów, których ogromne ilości są składowane ze szkodą dla środowiska. Na ten sam cel FAO przeznaczyło 1 mln euro. Program będzie realizowany w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, w Mołdowie, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie, Kirgizji, Tadżykistanie, Turkmenii i Uzbekistanie.

W.M.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy w hodowli zwierząt

Wirus Schmallenberg w 2013 r.

(Agra Europe 2012, nr 2519, s. 20)

Według ostatnio ogłoszonego raportu European Food Safety Authority, wirus Schmallenberg w bieżącym roku nie powinien już powodować poważniejszych kłopotów. Od kiedy pojawił się po raz pierwszy w ubiegłym roku w Niemczech wykryto go w 3745 gospodarstwach w ośmiu krajach Unii Europejskiej. Ocenia się, że wytępił on w tych krajach w nie więcej niż 4% stad owiec i 2% stad bydła. Trudno stwierdzić z pewnością, czy wirus przetrwa zimę, ale na podstawie doświadczeń z chorobą niebieskiego języka można oczekiwać, że pojawi się ponownie okresie od kwietnia do maja. Przypadki zachorowań najprawdopodobniej mogą wystąpić na południe i wschód od regionów, gdzie występował w bieżącym roku. Raport potwierdza, że chorobę przenoszą owady kłujące i stwarza zagrożenia dla ludzi.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy w rolnictwie

Mniej miejsc pracy w rolnictwie

(Agra Europe 2012, nr 2519, s. 4)

 

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w 15 dawnych krajach Unii Europejskiej zwiększyła się w latach 1995-2007 z 17 do 22 hektarów. W 12 nowych krajach Unii powierzchnia ta wzrosła w latach 2003-2007 z 5,3 do 6 hektarów. Powierzchnia użytków rolnych we Wspólnocie nie zmienia się, a więc wzrost ten jest wynikiem przejmowania mniejszych gospodarstw przez większe. Liczba gospodarstw zmniejszyła się w latach 1975-2007 o ponad 2,6 mln. Największy spadek nastąpił we Francji i we Włoszech w czasie, kiedy Wspólnota liczyła 15 państw. W omawianym okresie zwiększyła się dochodowość gospodarstw. W przeliczeniu na jedno gospodarstwo wzrosła ona z 18 tys. euro do 28,8 tys. euro. W latach 2000-2009 zatrudnienie w rolnictwie w 27 krajach Unii Europejskiej zmniejszyło się o 25%, co stanowi ekwiwalent 3,7 mln miejsc pracy. W 2007 r. na każdego rolnika w wieku poniżej 35 lat przypadało dziewięciu w wieku ponad 55 lat. Tendencja ta nieco silniej zaznaczona była w dawnych 15 krajach Unii niż w 12 nowych – w Polsce ponad 12% rolników miało mniej niż 35 lat. W dawnych 15 krajach Unii znacznie częściej rolnicy czerpali dochody wyłącznie z rolnictwa niż w nowych krajach Unii, gdzie 76% farmerów jest zatrudnionych również poza rolnictwem.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna i dochody w rolnictwie

Plony roślin uprawnych w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2512, s. 8)

 

Specjaliści pracujący dla Komisji Europejskiej stwierdzili, że plony rzepaku i jęczmienia ozimego będą niższe niż oczekiwano wcześniej. W Niemczech plony rzepaku szacuje się na 3,36 t z 1 ha. Niekorzystnie na nie wpłynęły mrozy zimą, a następnie skąpe opady. Plony w Czechach szacuje się na 2,98 t z 1 ha, we Francji – 3,30 t z 1 ha, w Wielkiej Brytanii – 3,44 t z 1 ha, na Węgrzech – 2,18 t z 1 ha, w Rumunii – 1,59 t z 1 ha, w Polsce – 2,41 t z 1 ha, a w Bułgarii – 2,30 t z 1 ha. Plony jęczmienia ozimego w Niemczech wyniosą 6,27 t z 1 ha, a na Węgrzech – 3,88 t z 1 ha.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna i dochody w rolnictwie

Plony roślin uprawnych w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2512, s. 8)

 

Specjaliści pracujący dla Komisji Europejskiej stwierdzili, że plony rzepaku i jęczmienia ozimego będą niższe niż oczekiwano wcześniej. W Niemczech plony rzepaku szacuje się na 3,36 t z 1 ha. Niekorzystnie na nie wpłynęły mrozy zimą, a następnie skąpe opady. Plony w Czechach szacuje się na 2,98 t z 1 ha, we Francji – 3,30 t z 1 ha, w Wielkiej Brytanii – 3,44 t z 1 ha, na Węgrzech – 2,18 t z 1 ha, w Rumunii – 1,59 t z 1 ha, w Polsce – 2,41 t z 1 ha, a w Bułgarii – 2,30 t z 1 ha. Plony jęczmienia ozimego w Niemczech wyniosą 6,27 t z 1 ha, a na Węgrzech – 3,88 t z 1 ha.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja zwierzęca

Produkcja wieprzowiny na świecie

(Agra Europe 2012, nr 2512, s. 14)

 

Szacuje się, że produkcja wieprzowiny na świecie osiągnie w bieżącym roku 104,4 mln ton, czyli będzie o 2,7 mln ton większa niż przed rokiem. Produkcję tego mięsa w Unii Europejskiej ocenia się na 22,615 mln ton – będzie więc ona o 0,6% mniejsza niż w ubiegłym roku. Eksport wieprzowiny z Unii wyniesie 2,125 mln ton, czyli zmniejszy się o 3% w porównaniu z poprzednim rokiem. Dzięki przystąpieniu Rosji do WTO amerykańscy eksporterzy liczą na większy dostęp do rosyjskiego rynku. Na skutek osłabienia euro i korony duńskiej eksport z krajów Unii na rynki wschodniej Azji może być konkurencyjny dla eksportu z Brazylii i Kanady. Produkcję wieprzowiny w USA w bieżącym roku szacuje się na 10,6 mln ton, a w Chinach – na 51,6 mln ton.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Wzrost eksportu z Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2515, s. 5)

Eksport produktów rolniczych z Unii Europejskiej osiągnął w 2011 r. 105 mld euro, czyli najwyższy notowany dotychczas poziom. Jego wzrost w ciągu roku wyniósł jednak tylko 16%, podczas gdy w 2010 r. osiągnął 21%. W 73% spowodowany był przez wzrost ilości eksportowanych towarów, a w 23% przez zwiększenie się ich cen. Nadwyżka w handlu zagranicznym wyniosła 7 mld euro, czyli była o 770 mln euro większa niż w 2010 r. Całkowicie przetworzone artykuły stanowiły 64% eksportowanych towarów, a częściowo przetworzone – 19%. Zwiększył się głównie eksport do Chin i Hong Kongu. W ubiegłym roku Unia Europejska po raz pierwszy osiągnęła nadwyżkę w handlu zagranicznym z Chinami. Do Chin i Hongkongu eksportowano przede wszystkim wina, wódki, wieprzowinę i artykuły mleczarskie (głównie serwatkę). Eksport do Rosji, kolejnego ważnego rynku dla produktów unijnych, również wzrastał, choć wolniej niż w poprzednim roku. W największym stopniu zwiększył się eksport ziemniaków do Rosji (niemal dwukrotnie), win i wódek (o 60%) i mrożonej wieprzowiny (o 32%). Zwolnienie tempa wzrostu eksportu we 2011 r. było odbiciem ogólnoświatowego trendu. Wina, żywność przetworzona i whisky stanowiły łącznie 13% eksportu produktów rolnych z Unii. Wzrost cen pszenicy spowodował zmniejszenie jej eksportu o 27% (pomijając pszenicę twardą). Eksport mrożonej wieprzowiny zwiększył się o 27%, pszenicy twardej – o 91%, a wołowiny – o 100%. Import produktów rolnych do Unii wzrósł o 16% i wyniósł 98,3 mld euro. Całkowicie przetworzone produkty stanowiły 52% importu, a częściowo przetworzone – 19%. Unia Europejska jest największym na świecie importerem produktów rolnych.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...