Produkcja zwierzęca

Produkcja wieprzowiny na świecie

(Agra Europe 2012, nr 2512, s. 14)

 

Szacuje się, że produkcja wieprzowiny na świecie osiągnie w bieżącym roku 104,4 mln ton, czyli będzie o 2,7 mln ton większa niż przed rokiem. Produkcję tego mięsa w Unii Europejskiej ocenia się na 22,615 mln ton – będzie więc ona o 0,6% mniejsza niż w ubiegłym roku. Eksport wieprzowiny z Unii wyniesie 2,125 mln ton, czyli zmniejszy się o 3% w porównaniu z poprzednim rokiem. Dzięki przystąpieniu Rosji do WTO amerykańscy eksporterzy liczą na większy dostęp do rosyjskiego rynku. Na skutek osłabienia euro i korony duńskiej eksport z krajów Unii na rynki wschodniej Azji może być konkurencyjny dla eksportu z Brazylii i Kanady. Produkcję wieprzowiny w USA w bieżącym roku szacuje się na 10,6 mln ton, a w Chinach – na 51,6 mln ton.

 

Światowy eksport wieprzowiny (tys. t)

 

Kraj

2011

20121

USA

2356

2404

UE27

2204

2125

Kanada

1197

1175

Brazylia

584

615

Chiny

244

255

Chile

139

145

Meksyk

86

90

Białoruś

78

80

Australia

41

42

Ukraina

17

15

Wietnam

8

10

Inne kraje

28

29

Świat

6982

6985

 

1 – dane szacunkowe

W.M.

 

 

Produkcja mięsa drobiu w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2504, s. 13)

 

Szacuje się, że w 2012 r. w Unii Europejskiej produkcja mięsa drobiu netto wzrośnie o 0,6% i osiągnie 12,3 mln ton. W 2013 r. produkcja ta wzrośnie do 12,38 mln ton, czyli o 0,7%. Eksport tego mięsa w bieżącym roku zmniejszy się o 1,2%. Tendencja ta utrzyma się również w przyszłym roku. W 2010 r. eksport ten zwiększył się o 24%, a w 2011 r. – o 12%.

Produkcja, handel i spożycie mięsa drobiu w Unii Europejskiej

 

2010

20111

20122

20132

Produkcja (tys. t)

- UE-15

- UE-12

12085

9520

2565

12228

9624

2604

12307

9689

2618

12344

9718

2626

Import żywca (tys. t)

1

1

1

1

Eksport żywca (tys. t)

8

8

8

8

Import mięsa (tys. t)

784

803

803

793

Eksport mięsa (tys. t)

1149

12867

1271

1231

Spożycie (kg/rok/osobę)

23,4

23,3

23,5

23,6

 

1 – dane szacunkowe

2 – dane przewidywane

W.M.

 

 

Produkcja mięsa w Hiszpanii

(Agra Europe 2012, nr 2519, s. 20)

 

W pierwszym kwartale bieżącego roku ubój tuczników w Hiszpanii osiągnął 11,3 mln sztuk, czyli był o 4,8% wyższy niż rok wcześniej. Jednocześnie produkcja wieprzowiny zwiększyła się o 5% i wyniosła 906902 ton. Produkcja baraniny wzrosła o 9% osiągając 31128 ton przy wzroście uboju owiec i jagniąt o 6%. Natomiast produkcja wołowiny w pierwszym kwartale bieżącego roku spadła o 3,8% i wyniosła 137269 ton; zmniejszyła się średnia masa ubojowa zwierząt i jednocześnie o 1,5% spadła liczba ubijanego bydła. Produkcja mięsa drobiu niemal nie zmieniła się i wyniosła 345048 ton; liczba ubitych ptaków nieco spadła, a ich masa ubojowa nieznacznie wzrosła. Produkcja mięsa króliczego wyniosła 17730 ton (spadek o 4%), koziego – 2275 ton (spadek o 9%), a koniny – 2642 (wzrost o 12%).

W.M.

 

 

Pogłowie bydła w Kanadzie nie spada

(Agra Europe 2012, nr 2503, s. 14)

 

Po raz pierwszy od siedmiu lat pogłowie bydła w Kanadzie nie spada. Na początku bieżącego roku wyniosło ono 12,5 mln sztuk i było o 0,5% wyższe niż rok wcześniej.

W.M.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter