Produkcja roślinna i dochody w rolnictwie

Plony roślin uprawnych w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2512, s. 8)

 

Specjaliści pracujący dla Komisji Europejskiej stwierdzili, że plony rzepaku i jęczmienia ozimego będą niższe niż oczekiwano wcześniej. W Niemczech plony rzepaku szacuje się na 3,36 t z 1 ha. Niekorzystnie na nie wpłynęły mrozy zimą, a następnie skąpe opady. Plony w Czechach szacuje się na 2,98 t z 1 ha, we Francji – 3,30 t z 1 ha, w Wielkiej Brytanii – 3,44 t z 1 ha, na Węgrzech – 2,18 t z 1 ha, w Rumunii – 1,59 t z 1 ha, w Polsce – 2,41 t z 1 ha, a w Bułgarii – 2,30 t z 1 ha. Plony jęczmienia ozimego w Niemczech wyniosą 6,27 t z 1 ha, a na Węgrzech – 3,88 t z 1 ha.

 

Plony roślin uprawnych w 27 krajach Unii Europejskiej (t z 1 ha)

 

2011

20121

Średnia 5-cio letnia

Zboża ogółem

5,12

5,09

4,99

Pszenica ogółem

- pszenica zwyczajna

- pszenica twarda

5,36

5,58

3,41

5,42

5,68

3,18

5,31

5,57

3,18

Jęczmień ogółem

- jęczmień ozimy

4,34

5,06

4,39

5,15

4,36

5,16

Kukurydza na ziarno

7,50

7,03

6,92

Żyto

3,06

3,26

3,18

Pszenżyto

3,90

3,89

3,98

Inne zboża

2,95

2,95

3,23

Rzepak

2,86

2,88

3,00

Ziemniaki

31,65

30,58

29,76

Buraki cukrowe

71,25

69,23

67,80

Słonecznik

1,99

1,79

1,79

 

1 – dane szacunkowe

W.M.

 

 

Niższe plony w rolnictwie ekologicznym

(Agra Europe 2012, nr 2513, s. 3)

 

Naukowcy kanadyjscy porównywali plony uzyskiwane w rolnictwie konwencjonalnym i ekologicznym. Stwierdzono, że na tym samym terenie w rolnictwie konwencjonalnym można uzyskać plony o 34% wyższe niż w rolnictwie ekologicznym – średnio różnica ta wynosi 25%. Dzięki dobrym praktykom rolniczym, takim jak płodozmian, czy stosowanie różnych odmian roślin, spadek wysokości plonów można zmniejszyć do 13%. W najmniejszym stopniu różnią się plony owoców, a także soi, w największym natomiast – plony warzyw i niektórych zbóż. Krytycy rolnictwa ekologicznego podkreślają, że przy stosowaniu jego zasad należy przeznaczać pod uprawę więcej gruntów niż w przypadku rolnictwa tradycyjnego, co likwiduje korzystne dla środowiska skutki stosowania mniejszej ilości związków chemicznych. Szerokie zastosowanie rolnictwa ekologicznego spowoduje obniżenie produkcji żywności o 1/3, podczas gdy według nawet najostrożniejszych szacunków produkcja żywności na Ziemi powinna wzrosnąć o 50% w ciągu następnych 20 lat.

W.M.

 

 

Produkcja i zużycie zbóż w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2513, s. 8)

 

Komisja Europejska przedstawiła szacunkowe zużycie i produkcję zbóż w 27 krajach Unii Europejskiej w 2012/13 r.

Produkcja i zużycie zbóż w Unii Europejskiej (mln ton)

 

Pszenica zwyczajna

Jęczmień

Zboża ogółem

2011/12

2012/13

2011/12

2012/13

2011/12

2012/13

Zapasy początkowe

10,0

10,8

11,4

9,3

36,5

36,0

Produkcja

128,5

126,7

51,3

55,2

284,5

283,3

Import spoza Unii

5,4

4,4

0,4

0,3

12,9

12,9

Łącznie zaopatrzenie

143,9

141,9

63,1

64,9

333,9

332,1

Spożycie

47,8

47,5

0,4

0,4

65,4

65,7

Nasiona

4,8

4,8

2,2

2,2

9,7

9,7

Przemysł

- alkohol

- biopaliwa

 

brak d.

4,6

 

brak d.

4,8

 

brak d.

0,7

 

brak d.

0,9

 

10,7

9,1

 

11,9

10,3

Pasze

55,0

53,0

36,6

37,5

167,2

168,0

Straty

0,9

0,9

0,4

0,4

2,2

2,2

Eksport poza Unię

14,0

14,0

5,0

5,0

23,9

22,7

Zapasy końcowe

10,8

10,9

9,3

10,0

36,0

33,0

 

 

W.M.

 

Zbiory pszenicy w Bułgarii

(Agra Europe 2012, nr 2519, s. 12)

 

Szacuje się, że zbiory pszenicy w Bułgarii w bieżącym roku wyniosą 3,8-3,9 mln ton. Wcześniej oceniano, że na skutek niespotykanie suchej jesieni straty wyniosą 30%. Jednak sytuacja uległa poprawie dzięki opadom deszczu w maju. Krajowe zapotrzebowanie na pszenicę wynosi 1,5 mln ton, a więc Bułgaria będzie mogła eksportować ziarno. Obecnie ceny pszenicy w Bułgarii wynoszą około 174 euro/tonę i są niższe niż rok wcześniej. Ocenia się, że w 2012 r. ceny pszenicy, ani chleba w Bułgarii nie wzrosną.

W.M.

 

 

Wzrost dochodów rolników w Wielkiej Brytanii

(Agra Europe 2012, nr 2513, s. 17)

 

Ogółem dochody z rolnictwa w Wielkiej Brytanii w 2011 r. osiągnęły 5,693 mld funtów szterlingów, czyli były o 31% większe niż rok wcześniej. Był to rok najwyższych dochodów w rolnictwie w Wielkiej Brytanii od połowy lat 90-tych. Wzrost ten spowodowany był głównie wzrostem cen produktów rolniczych. Wartość produkcji rolniczej zwiększyła się w ciągu roku o 15%. Wartość produkcji roślinnej wzrosła o 21% głównie na skutek wzrostu wartości wyprodukowanej pszenicy, jęczmienia i rzepaku. Wartość produkcji zwierzęcej zwiększyła się o 12% przede wszystkim w wyniku wzrostu wartości bydła i owiec produkowanych na mięso oraz mleka. Wartość pszenicy wyprodukowanej w Wielkiej Brytanii zwiększyła się o 37%, jęczmienia – o 60%, rzepaku – o 65% (wzrost cen, plonów i areału uprawy). W tym samym czasie koszty produkcji zwiększyły się o 10%.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter