Problemy w rolnictwie

Mniej miejsc pracy w rolnictwie

(Agra Europe 2012, nr 2519, s. 4)

 

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w 15 dawnych krajach Unii Europejskiej zwiększyła się w latach 1995-2007 z 17 do 22 hektarów. W 12 nowych krajach Unii powierzchnia ta wzrosła w latach 2003-2007 z 5,3 do 6 hektarów. Powierzchnia użytków rolnych we Wspólnocie nie zmienia się, a więc wzrost ten jest wynikiem przejmowania mniejszych gospodarstw przez większe. Liczba gospodarstw zmniejszyła się w latach 1975-2007 o ponad 2,6 mln. Największy spadek nastąpił we Francji i we Włoszech w czasie, kiedy Wspólnota liczyła 15 państw. W omawianym okresie zwiększyła się dochodowość gospodarstw. W przeliczeniu na jedno gospodarstwo wzrosła ona z 18 tys. euro do 28,8 tys. euro. W latach 2000-2009 zatrudnienie w rolnictwie w 27 krajach Unii Europejskiej zmniejszyło się o 25%, co stanowi ekwiwalent 3,7 mln miejsc pracy. W 2007 r. na każdego rolnika w wieku poniżej 35 lat przypadało dziewięciu w wieku ponad 55 lat. Tendencja ta nieco silniej zaznaczona była w dawnych 15 krajach Unii niż w 12 nowych – w Polsce ponad 12% rolników miało mniej niż 35 lat. W dawnych 15 krajach Unii znacznie częściej rolnicy czerpali dochody wyłącznie z rolnictwa niż w nowych krajach Unii, gdzie 76% farmerów jest zatrudnionych również poza rolnictwem.

W.M.

 

 

Niedobory siły roboczej w Brazylii

(Agra Europe 2012, nr 2512, s. 15)

Niedobory siły roboczej w Brazylii, a głównie w stanie Parana, gdzie koncentruje się chów i przetwórstwo kurcząt, powodują, że spada produkcja i eksport. Dwie największe firmy zajmujące się przetwórstwem kurcząt oceniają, że mogłyby zatrudnić znacznie więcej pracowników i eksportować o 20% więcej produktów. W większości miast brazylijskich bezrobocie jest bardzo niskie i w związku z tym w ciągu ostatnich kilku lat koszt siły roboczej potroił się. W efekcie Tajlandia oferuje przetworzone kurczęta taniej niż Brazylia. W latach 2008-2010 Brazylia eksportowała rocznie około 170 tys. ton przetworzonych kurcząt. W ubiegłym roku ilość ta wzrosła do 180 tys. ton. Odbiorcami około 140 tys. ton są kraje Unii Europejskiej, głównie Niemcy, Holandia i Wielka Brytania.

W.M.

 

 

Rosnąca podaż i popyt na nawozy sztuczne

(Agra Europe 2012, nr 2519, s. 15)

International Fertiliser Industry Association (IFA) przewiduje, że w 2016 r. nadwyżka w produkcji nawozów azotowych osiągnie 16,6 mln ton. W wypadku nawozów potasowych nadwyżka ta wyniesie 16,2 mln ton, fosforowych – 3,6 mln ton, a siarkowych - 3,7 ml ton. Ze względu na rosnący popyt na nawozy w tej gałęzi przemysłu dokonuje się wiele inwestycji, które przyniosą wkrótce zwiększenie mocy produkcyjnych. Ocenia się, że produkcja przerośnie popyt, co spowoduje obniżenie cen nawozów, szczególnie azotowych. W 2011/12 r. światowy popyt na nawozy (azotowe, fosforowe i potasowe) będzie o 2,8% większy niż rok wcześniej, a w 2012/13 r. – o 2,5% i osiągnie 181 mln ton. W największym stopniu wzrośnie zapotrzebowanie na nawozy w Azji Południowej. Zużycie nawozów potasowych będzie rosło o 3,7% rocznie, fosforowych – o 2,3%, a azotowych – o 1,5%.

W.M.

 

 

Zmiany w spożyciu mięsa w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2519, s. 18)

 

Trudna sytuacja ekonomiczna powoduje, że spożycie mięsa w krajach Unii Europejskiej spada. Sytuacja jednak jest odmienna w wypadku różnych gatunków mięsa. W Wielkiej Brytanii sprzedaż świeżej i mrożonej wołowiny jest obecnie o 5% mniejsza niż rok wcześniej. Do gospodarstw domowych zakupiono o 16% mniej wołowiny na pieczeń i o 9% mniej wołowiny przeznaczonej do smażenia lub grillowania. Ceny mięsa wołowego wzrosły i mniej go oferuje się w promocjach. Powoduje to wzrost zainteresowania konsumentów tańszymi gatunkami mięsa – o 8% wzrosła sprzedaż kurczaków, a świeżej i mrożonej wieprzowiny – o 3%. Natomiast akcje promocyjne spowodowały wzrost sprzedaży jagnięciny w Wielkiej Brytanii o 6%. We Francji sprzedaż wołowiny zmniejszyła się o 3% pod względem ilości, natomiast z powodu wzrostu cen wartość sprzedanego mięsa nie zmieniła się. O 8% spadła sprzedaż cielęciny w tym kraju. Sprzedaż wieprzowiny nie zmieniła się. Wzrosła natomiast sprzedaż jagnięciny. W Hiszpanii mimo trudnej sytuacji ekonomicznej sprzedaż mięsa dla gospodarstw domowych nieco wzrosła. Zwiększyła się ona o 2%. Jedynie sprzedaż jagnięciny spadła o 4%. We Włoszech sprzedaż mięsa spadła o 1%.

W.M.

 

 

Spadek wartości gruntów rolnych

(Agra Europe 2012, nr 2519, s. 3)

W drugim półroczu 2011 r. w Danii gospodarstwa rolne liczące ponad 15 hektarów sprzedawano średnio po 150000 koron duńskich (20185 euro) za 1 hektar. Była to suma o 40% niższa niż w 2008 r., kiedy to ceny były najwyższe.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter