Problemy w hodowli zwierząt

Wirus Schmallenberg w 2013 r.

(Agra Europe 2012, nr 2519, s. 20)

Według ostatnio ogłoszonego raportu European Food Safety Authority, wirus Schmallenberg w bieżącym roku nie powinien już powodować poważniejszych kłopotów. Od kiedy pojawił się po raz pierwszy w ubiegłym roku w Niemczech wykryto go w 3745 gospodarstwach w ośmiu krajach Unii Europejskiej. Ocenia się, że wytępił on w tych krajach w nie więcej niż 4% stad owiec i 2% stad bydła. Trudno stwierdzić z pewnością, czy wirus przetrwa zimę, ale na podstawie doświadczeń z chorobą niebieskiego języka można oczekiwać, że pojawi się ponownie okresie od kwietnia do maja. Przypadki zachorowań najprawdopodobniej mogą wystąpić na południe i wschód od regionów, gdzie występował w bieżącym roku. Raport potwierdza, że chorobę przenoszą owady kłujące i stwarza zagrożenia dla ludzi.

 

W.M.

 

Mleko krowie o niskiej zawartości laktozy

(Agra Europe 2012, nr 2519, s. 3)

Naukowcy chińscy z Inner Mongolia Agricultural University wszczepili zarodkowi krowy rasy Holstein gen warunkujący produkowanie enzymu rozpuszczającego laktozę. W efekcie uzyskano cielę, które za około dwa lata powinno produkować mleko o niskiej zawartości laktozy.

W.M.

BSE w po sześciu latach w USA

(Agra Europe 2012, nr 2512, s. 15)

W Kalifornii, w USA, wykryto BSE u dziesięcioletniej krowy mlecznej. Jest to pierwszy przypadek tej choroby w USA od sześciu lat. Inaczej niż w trzech poprzednich przypadkach, nie zaowocowało to nałożeniem restrykcji związanych z handlem zagranicznym. Chorobę wykryto w ramach powszechnie stosowanych działań nie pozwalających, aby zakażone mięso trafiło do łańcucha żywnościowego. Zarówno Meksyk, Kanada, Japonia, Korea Południowa, jak i Unia Europejska nie zamierzają ograniczać importu z USA. Jedynie Indonezja zakazała importu z USA mięsa z kością, żelatyny, mączki kostnej i odpadów poubojowych.

W.M.

 

Zwalczanie gruźlicy bydła w Wielkiej Brytanii

(Agra Europe 2012, nr 2513, s. 14)

W Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku ubito 26 tys. sztuk bydła zarażonego gruźlicą. Farmerzy za ubite sztuki otrzymali rekompensaty. Jeśli zasięg gruźlicy u bydła nie zmniejszy się w ciągu następnych 10 lat, będzie to kosztować podatników miliard funtów szt. Dlatego też od 1 lipca wprowadza się bardziej restrykcyjne zasady testowania zwierząt i obniża wysokość rekompensat za ubój.

W.M.

Wprowadzanie nowych zasad utrzymania loch

(Agra Europe 2012, nr 2512, s. 6)

Od 1 stycznia przyszłego roku w krajach Unii Europejskiej wchodzi w życie Dyrektywa 2008/120/EC regulująca zasady utrzymania loch. Zabronione będzie utrzymywanie ich w indywidualnych kojcach, przez dwa i pół miesiąca ciąży będą musiały przebywać w grupach. Dotyczy to gospodarstw, gdzie utrzymuje się 10 lub więcej loch. Dotychczas warunki narzucone przez Dyrektywę spełniła jedynie Szwecja, Wielka Brytania i Luksemburg. Irlandia. Belgia i Niemcy spełniały je w 30%. Jaka będzie sytuacja 1 stycznia 2013 r.? Jedynie mięso od loch utrzymywanych według nowych zasad będzie „legalne”. W styczniu bieżącego roku, kiedy weszły w życie nowe zasady utrzymania niosek poprawiające dobrostan ptaków, blisko połowa krajów nie była gotowa na ich wprowadzenie. W efekcie znacznie wzrosły ceny jaj.

W.M.

Afrykański pomór świń w Rosji a produkcja wieprzowiny

(Agra Europe 2012, nr 2506, s. 13)

Według oceny specjalistów z rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, produkcja wieprzowiny w tym kraju wzrośnie w bieżącym roku o 4,4% i wyniesie 2,4 mln ton. Postęp w osiąganiu samowystarczalności w tej dziedzinie byłby jednak większy, gdyby nie afrykański pomór świń, którego zasięg wciąż się zwiększa. W 2011 r. choroba ta występowała od Kaukazu do koła podbiegunowego. Pojawiła się w miejscach, gdzie nie notowano jej wcześniej, takich jak Wołgograd, Murmańsk, Kursk, Iwanowo, Karelia. Ocenia się, że w bieżącym roku pomór rozprzestrzeni się w centrum europejskiej części Rosji. Przyczyną wzrastającego zasięgu choroby są niedopatrzenia lokalnych służb weterynaryjnych – niewłaściwe postępowanie z tuszami ubitych zwierząt, opóźnienia w nakładaniu kwarantanny itd.

W.M.

Finlandia zagrożona afrykańskim pomorem świń

(Agra Europe 2012, nr 2505, s. 15)

Niedawno wykryte przypadki afrykańskiego pomoru świń w Karelii (Rosja) spowodowały zaniepokojenie w Finlandii. Ferma, na której wystąpiła choroba położona jest tylko 160 km od granicy z Finlandią. Władze fińskie rozpoczęły badania świń domowych oraz dzików na występowanie u nich pomoru. Źródłem infekcji w Karelii były prawdopodobnie odpadki żywności ze szpitali i przedszkoli. W Unii Europejskiej zabronione jest żywienie świń takimi odpadkami.

W.M.

 

Zakażenie indyków Salmonellą

(Agra Europe 2012, nr 2511, s. 2)

Zakażone Salmonellą mięso indycze jest co roku przyczyną tysięcy zachorowań na salmonellozę. Częstotliwość jego zakażenia jest mniejsza niż w przypadku wieprzowiny i jaj, ale według oceny European Food Safety Authority niezbędne jest jej zmniejszenie. W 2010 r. na 5,4 mln przypadków salmonellozy 2,4% spowodowało zakażenie mięsa indyków. Pod koniec bieżącego roku wejdą w życie tymczasowe zarządzenia, których celem jest ograniczenie zakażenia indyków Salmonellą do 1%. Obecnie dwa głównie szczepy Salmonelli – S. typhimurium i S. enteritidis – występują u 6,9% indyków w stadach zarodowych i u 12,1% brojlerów indyczych. Ograniczenie ich zakażenia do 1% spowoduje zmniejszenie zachorowań ludzi na salmonellozę powodowaną przez mięso indycze o 80%.

W.M.

Burger King a dobrostan zwierząt

(Agra Europe 2012, nr 2512, s. 14)

Burger King, drugi na świecie producent żywności typu fast food, oznajmił, że zamierza rezygnować z dostawców nie przestrzegających zasad dobrostanu zwierząt. Do 2017r. wszystkie jaja zużywane przez firmę będą pochodzić z ferm nie stosujących baterii klatkowych. Natomiast wieprzowinę będą dostarczać tylko ci rolnicy, którzy będą w stanie przedstawić plany zmiany utrzymania loch w czasie ciąży tak aby poprawić ich dobrostan.

W.M.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter