Fundusze unijne

Fundusze na likwidację szkodliwych pestycydów

(Agra Europe 2012, nr 2511, s. 4)

 

Unia Europejska przeznaczyła 6 mln euro na pomoc dla dawnych państw ZSRR przy likwidacji szkodliwych pestycydów, których ogromne ilości są składowane ze szkodą dla środowiska. Na ten sam cel FAO przeznaczyło 1 mln euro. Program będzie realizowany w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, w Mołdowie, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie, Kirgizji, Tadżykistanie, Turkmenii i Uzbekistanie.

W.M.

 

 

 

Fundusze na badania nad wirusem Schmallenberg

(Agra Europe 2012,nr 2514, s. 12)

 

Komisja Europejska przeznaczyła 3 mln euro na badania nad wirusem Schmallenberg. Pokryje ona 50% kosztów badań w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Wyniki badań będą opublikowane w kwietniu 2014 r. Wsparcie uzyska 14 projektów badawczych dotyczących metod zakażenia, sposobów przenoszenia choroby i najlepszych metod testowania na szeroką skalę występowania wirusa. Badania będą prowadzone w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, we Włoszech, w Holandii i w Wielkiej Brytanii. Wspólne prowadzenie badań zapewni naukowcom dostęp do większej ilości danych. Do 16 kwietnia bieżącego roku choroba ta wystąpiła w 3444 stadach owiec i bydła. Największą liczbę przypadków u owiec zanotowano na początku marca i od tej pory nasilenie występowania choroby zmniejsza się. Przypisuje się to końcowi okresu wykotów w krajach, gdzie wirus występuje. U bydła, u którego liczba przypadków choroby jest znacznie niższa, nie stwierdzono obniżenia częstotliwości zachorowań.

W.M.

 

 

Fundusze na badania

(Agra Europe 2012, nr 2515, s. 3)

Komisja Europejska przeznaczyła 3,3 mln euro na badania przyczyn ginięcia pszczół w 17 krajach Wspólnoty. W ostatnich latach zwiększa się śmiertelność pszczół nie tylko w krajach Unii, ale również na całym świecie. Według ostatnich badań sytuację pogarsza stosowanie pestycydów z grupy neonikotynoidów. Unijne fundusze pokryją 70% kosztów badań. Od 30 czerwca badania będą współfinansowane przez kraje, w których będą one prowadzone, czyli Belgię,, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Włochy, Łotwę, Litwę, Polskę, Portugalię, Słowację, Hiszpanię, Szwecję i Wielką Brytanię.

W.M.

 

Subsydia na uprawę ziemniaków

(Agra Europe 2012, nr 2514, s. 3)

Od czerwca bieżącego roku rolnicy bułgarscy uprawiający ziemniaki będą otrzymywać subsydia. Rząd przeznaczył 5 mln lew (2,6 mln euro) na zakup sadzeniaków i nawozy sztuczne.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter