Problemy w rolnictwie

Straty w uprawach we Włoszech

(Agra Europe 2012, nr 2528, s. 10)

Według organizacji rolników Confagricoltura, straty spowodowane w bieżącym roku we Włoszech przez suszę wynoszą blisko 1 mld euro. Straty w uprawach kukurydzy wynoszą od 30% do całkowitego zniszczenia roślin na nie nawadnianych polach. W uprawach pomidorów straty osiągnęły 20%, a około 50% w uprawach soi i buraków cukrowych. Susza spowodowała też poważne straty pod względem ilości, jak i jakości w uprawach roślin paszowych, słonecznika, owoców i oliwek.

 

W.M.

 

 

Wysokie dochody rolników irlandzkich w 2011 r.

(Agra Europe 2012, nr 2516, s. 15)

W 2011 r. dochody w irlandzkich gospodarstwach rolniczych zwiększyły się średnio o 1/3 i osiągnęły 25 tys. euro. W największym stopniu, bo o 38%, wzrosły w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleczarskiej osiągając 70 tys. euro. Powodem tego był przede wszystkim wzrost cen mleka o 15% (do 0,34 euro/litr). Ocenia się jednak, że w 2012 r. dochody zmniejszą się do poziomu z 2010 r. Ceny uzyskiwane przez producentów będą spadać. Dochody będzie również ograniczać opodatkowanie nałożone za przekroczenie kwoty produkcji mleka. Dochody osiągane przez producentów bydła mięsnego również wzrosły w 2011 r. Ceny wołowiny zwiększyły się o 50%, a baraniny – o 27%. Wzrosły również ceny pszenicy. Spadły natomiast ceny ziemniaków (o 10%). Duży udział w dochodach rolników stanowią w dalszym ciągu subsydia. Średnio wyniosły one 18 tys. euro.

W.M.

 

Spadek zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej w Holandii

(Agra Europe 2012, nr 2512, s. 20)

 

Zużycie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w Holandii w dalszym ciągu spada. Według danych zebranych przez pracowników Uniwersytetu w Wageningen, sprzedaż antybiotyków hodowcom zwierząt zmniejszyła się z 495 ton w 2009 r. do 338 ton w 2011 r. Spadek wyniósł więc 32%, czyli więcej niż zakładał rząd holenderski (20%). Spadek ten wystąpił we wszystkich gałęziach produkcji zwierzęcej. W chowie macior i prosiąt w 82% badanych ferm spadek przekroczył zakładany wcześniej poziom (20%); w chowie tuczników cel ten przekroczono w 71% ferm, a średnie dzienne dawki w ciągu roku zmniejszyły się o połowę. Brojlerom podawano średnio w 2011 r. 16 dziennych dawek antybiotyków, podczas gdy w 2009 r. – 37 dawek. Oznacza to, że średnio każdy ptak otrzymywał antybiotyki przez dwa dni w ciągu 42 dni tuczu. Zużycie antybiotyków w chowie cieląt spadło blisko o 20%. W produkcji mleczarskiej utrzymało się ono na stałym, niskim poziomie.

W.M.

 

Krowa produkująca ludzkie mleko

(Agra Europe 2012, nr 2521, s. 17)

Argentyńscy naukowcy z National Institute of Agribusiness w Buenos Aires, wyhodowali krowę, która wydziela w produkowanym przez siebie mleku dwa związki chemiczne występujące w mleku ludzkim – laktoferynę i lizozym. Są to substancje chroniące noworodki przed bakteriami i wirusami. Po raz pierwszy uzyskano transgeniczną krowę nazwaną Rosita ISA wydzielającą obie te substancje jednocześnie. Dotychczas transgeniczne krowy wytwarzały tylko jedną z nich. Jest jedynie 25% szans, że potomstwo Rosity odziedziczy tę cechę. Produkcja mleka z laktoferyną i lizozymem może być dużą szansą dla dzieci, które nie mogą być karmione przez matki. Jednak, jak twierdzą naukowcy, konieczne są dalsze badania, aby stwierdzić, czy mleko to jest bezpieczne dla ludzi.

W.M.

 

Pomór małych przeżuwaczy w Afryce

(Agra Europe 2012, nr 2521, s. 18)

Pomór małych przeżuwaczy w Demokratycznej Republice Kongo wystąpił u 75 tys. kóz i w najbliższym czasie może wystąpić u kolejnego miliona kóz i 600 tys. owiec. Zaatakowana może więc być ¼ krajowej populacji kóz i 1/3 pogłowia owiec. To najgorsza epidemia w tym kraju od 10 lat. Zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko Kongo, ale również Angoli, Botswany i Zambii.

W.M.

 

Ptasia grypa w Meksyku

(Agra Europe 2012, nr 2523, s. 17)

Od czerwca w Meksyku panuje epidemia ptasia grypy wywołana wirusem H7N3. Aby zahamować rozprzestrzenianie się choroby ubito 2,5 mln ptaków. Władze Meksyku rozpoczęły masowe szczepienia przeciw grypie – przygotowano blisko 90 mln dawek szczepionki.

W.M.

 

Potrzebna poprawka do reguł transportu zwierząt

(Agra Europe 2012, nr 2524, s. 5)

Austria i Holandia żądają zgłoszenia przez Komisję Europejską poprawki do Regulation (EC) No 1/2005 ustalającej zasady transportu zwierząt. Limit czasowy dziennego transportu powinien być ograniczony do ośmiu godzin w wypadku zwierząt rzeźnych; postulowane jest też zmniejszenie zagęszczenia zwierząt w czasie transportu. Komisja Europejska nie zamierza jednak zgłaszać poprawki, argumentując, że nie wszystkie kraje członkowskie podzielają zdanie Austrii i Holandii.

W.M.

 

Dioksyny w mączce rybnej

(Agra Europe 2012, nr 2516, s. 19)

Rosyjskie służby weterynaryjne ogłosiły, że wykryły dioksyny w mączce rybnej sprowadzonej z Łotwy. Oskarżają Łotwę o brak odpowiedniego nadzoru.

W.M.

 

 

Zakup mięsa przez Internet

(La France Agricole 2012, nr 3445, s. 9)

We Francji od dwu miesięcy można kupić mięso przez Internet. Pod adresem www.chronoviandefrance.fr można zamówić mięso pochodzące z Francji, Irlandii, Holandii, Niemiec, Belgii, Hiszpanii i Włoch. Kupowane mięso jest pakowane próżniowo w paczki ważące od 3 do 6 kg. W ciągu pierwszych trzech tygodni zarejestrowało się 1500 klientów.

W.M.

 

 

Przedłużony bezcłowy import wieprzowiny do Korei Płd.

(Agra Europe 2012, nr 2521, s. 18)

 

Rząd Korei Płd. ogłosił, że w drugiej połowie bieżącego roku zezwala na bezcłowy import 50 tys. ton boczku. Przedłużono również bezcłowe kwoty importu 43 innych artykułów rolniczych. Krajowi producenci protestują przeciwko zwolnieniom z ceł, ponieważ utrudnia to im odbudowę krajowego pogłowia świń przetrzebionego na skutek epidemii pryszczycy. Jednak według oceny rządu import taki jest konieczny, żeby ustabilizować ceny.

W.M.

 

 

Subsydiowanie rolnictwa w USA wyższe niż w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2521, s. 3)

Według Momagri SGPA (Globar Suport to Agricultural Production), wspieranie rolnictwa w USA w przeliczeniu na osobę jest trzy razy wyższe niż w Unii Europejskiej. Amerykańskie subsydia liczą 172 mld dolarów (137 mld euro), a w Unii Europejskiej – 76 mld euro. W przeliczeniu na osobę wynoszą one odpowiednio 422 euro i 151 euro.

W.M.

 

Wzrost wartości użytków rolnych w Wielkiej Brytanii

(Agra Europe 2012. nr 2523, s. 14)

W ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku wartość użytków rolnych w Wielkiej Brytanii zwiększyła się o 3,9%. Jest to kolejny, dziesiąty rok wzrostu wartości ziemi w tym kraju. Przewiduje się, że w następnych latach wzrost ten będzie wynosił około 5% rocznie, czyli będzie nieco niższy niż dotychczas. W największym stopniu w ostatnim półroczu wzrosła wartość gruntów ornych we wschodniej Anglii. Ceny zwiększyły się od 8 do 2,9% w centralnej Anglii. W zachodniej Anglii wzrost cen użytków rolnych był mniejszy, ponieważ większość stanowią tam gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej. W Szkocji wartość gruntów ornych zwiększyła się o 2,2% w pierwszym półroczu bieżącego roku - największy wzrost zanotowano w drugim kwartale. W Anglii powierzchnia sprzedanych gruntów zmniejszyła się o 14% w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku, w Szkocji natomiast wzrosła ona o 11%. Połowę nabywców stanowili rolnicy.

W.M.

 

Zdefraudowane fundusze

(Agra Europe 2012, nr 2523, s. 5)

Unia Europejska odzyskała 34 mln euro zdefraudowane w krajach członkowskich. Pochodziły one z funduszy przeznaczonych na wspieranie rolnictwa. W poprzednim roku odzyskano 3 razy mniejszą sumę.

W.M.

 

Włoska mafia zagraża rolnictwu

(Agra Europe 2012, nr 2523, s. 14)

Stowarzyszenie Rolników Włoskich opublikowało raport przedstawiający przestępstwa, które dotknęły 350 tys. rolników włoskich i spowodowały likwidację 25 tys. gospodarstw w ciągu ostatnich 5 lat. Jeszcze niedawno przestępstwa dokonywane przez zorganizowane grupy dotyczyły głównie południa Włoch. Obecnie szerzą się „jak ogień” w całym kraju. Są to głownie kradzieże pojazdów, maszyn i zwierząt, a także wymuszenia, fałszerstwa i przejmowanie kontroli nad łańcuchem pokarmowym od producenta do supermarketu.

W.M.

 

Podział funduszy na ochronę środowiska

(Agra Europe 2012, nr 2524, s. 5)

Na programy związane z ochroną środowiska i zagrożonych gatunków zwierząt w krajach Unii Europejskiej przyznano 268,4 mln euro. Do 12 nowych krajów członkowskich trafi jednak tylko 89 mln euro. Stanowi to jednak 33% całej sumy, podczas gdy w 2011 r. było to 30%. Samej Hiszpanii przyznano 95 mln euro, czyli więcej niż wszystkim nowo przyjętym państwom. Największym beneficjentem spośród nich jest Polska, która otrzyma 39,3 mln euro; kolejne miejsce zajmują Węgry (13,6 mln euro).

W.M.

 

Wzrost cła na eksport biopaliwa z Argentyny

(Agra Europe 2012, nr 2528, s. 3)

Od 11 sierpnia bieżącego roku Argentyna zwiększyła cło na eksportowane biopaliwa z 20 do 32%. Argentyna jest największym na świecie eksporterem biopaliw produkowanych z oleju sojowego. Jest ona również największym na świecie producentem oleju sojowego i śruty sojowej. Największym odbiorcą argentyńskich biopaliw jest Unia Europejska. W pierwszej połowie 2012 r. Unia sprowadziła z Argentyny blisko 900 tys. ton biopaliw wartości 1,03 mln dolarów (834 mln euro).

W.M.

 

Czy chińskiemu rolnictwu zabraknie wody?

(Agra Europe 2012, nr 2528, s. 12)

Specjaliści z Greenpeace ostrzegają, że szybki rozwój przemysłu węglowego może pozbawić krajowe rolnictwo wody. Do 2015 r. w Chinach ma powstać 16 zasilanych węglem elektrowni. Wydobywanie węgla, jego transport i wykorzystanie wymaga zużycia dużej ilości wody i powoduje powstawanie dużej ilości ścieków, które w Chinach często odprowadzane są do rzek. Ocenia się, że w 2015 r. elektrownie węglowe w Chinach będą zużywać 10 mld metrów sześciennych wody. Skutkiem tego dla rolnictwa wody może zabraknąć. Już obecnie Chiny wykupują żyzne grunty uprawne w Australii i Nowej Zelandii.

W.M.

 

Ograniczenie prawa do kupna ziemi w Nowej Zelandii

(Agra Europe 2012, nr 2528, s. 12)

Parlament w Nowej Zelandii debatuje nad ograniczeniem prawa do nabywania ziemi przez cudzoziemców. Zakazane ma być kupno ponad 5 hektarów. Wykupywanie ziemi przez zagraniczne firmy stało się problemem w Australii i Nowej Zelandii.

W.M.

Straty w uprawach we Włoszech

(Agra Europe 2012, nr 2528, s. 10)

Według organizacji rolników Confagricoltura, straty spowodowane w bieżącym roku we Włoszech przez suszę wynoszą blisko 1 mld euro. Straty w uprawach kukurydzy wynoszą od 30% do całkowitego zniszczenia roślin na nie nawadnianych polach. W uprawach pomidorów straty osiągnęły 20%, a około 50% w uprawach soi i buraków cukrowych. Susza spowodowała też poważne straty pod względem ilości, jak i jakości w uprawach roślin paszowych, słonecznika, owoców i oliwek.

W.M.

 

 

Wysokie dochody rolników irlandzkich w 2011 r.

(Agra Europe 2012, nr 2516, s. 15)

W 2011 r. dochody w irlandzkich gospodarstwach rolniczych zwiększyły się średnio o 1/3 i osiągnęły 25 tys. euro. W największym stopniu, bo o 38%, wzrosły w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleczarskiej osiągając 70 tys. euro. Powodem tego był przede wszystkim wzrost cen mleka o 15% (do 0,34 euro/litr). Ocenia się jednak, że w 2012 r. dochody zmniejszą się do poziomu z 2010 r. Ceny uzyskiwane przez producentów będą spadać. Dochody będzie również ograniczać opodatkowanie nałożone za przekroczenie kwoty produkcji mleka. Dochody osiągane przez producentów bydła mięsnego również wzrosły w 2011 r. Ceny wołowiny zwiększyły się o 50%, a baraniny – o 27%. Wzrosły również ceny pszenicy. Spadły natomiast ceny ziemniaków (o 10%). Duży udział w dochodach rolników stanowią w dalszym ciągu subsydia. Średnio wyniosły one 18 tys. euro.

W.M.

 

Spadek zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej w Holandii

(Agra Europe 2012, nr 2512, s. 20)

 

Zużycie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w Holandii w dalszym ciągu spada. Według danych zebranych przez pracowników Uniwersytetu w Wageningen, sprzedaż antybiotyków hodowcom zwierząt zmniejszyła się z 495 ton w 2009 r. do 338 ton w 2011 r. Spadek wyniósł więc 32%, czyli więcej niż zakładał rząd holenderski (20%). Spadek ten wystąpił we wszystkich gałęziach produkcji zwierzęcej. W chowie macior i prosiąt w 82% badanych ferm spadek przekroczył zakładany wcześniej poziom (20%); w chowie tuczników cel ten przekroczono w 71% ferm, a średnie dzienne dawki w ciągu roku zmniejszyły się o połowę. Brojlerom podawano średnio w 2011 r. 16 dziennych dawek antybiotyków, podczas gdy w 2009 r. – 37 dawek. Oznacza to, że średnio każdy ptak otrzymywał antybiotyki przez dwa dni w ciągu 42 dni tuczu. Zużycie antybiotyków w chowie cieląt spadło blisko o 20%. W produkcji mleczarskiej utrzymało się ono na stałym, niskim poziomie.

W.M.

 

Krowa produkująca ludzkie mleko

(Agra Europe 2012, nr 2521, s. 17)

Argentyńscy naukowcy z National Institute of Agribusiness w Buenos Aires, wyhodowali krowę, która wydziela w produkowanym przez siebie mleku dwa związki chemiczne występujące w mleku ludzkim – laktoferynę i lizozym. Są to substancje chroniące noworodki przed bakteriami i wirusami. Po raz pierwszy uzyskano transgeniczną krowę nazwaną Rosita ISA wydzielającą obie te substancje jednocześnie. Dotychczas transgeniczne krowy wytwarzały tylko jedną z nich. Jest jedynie 25% szans, że potomstwo Rosity odziedziczy tę cechę. Produkcja mleka z laktoferyną i lizozymem może być dużą szansą dla dzieci, które nie mogą być karmione przez matki. Jednak, jak twierdzą naukowcy, konieczne są dalsze badania, aby stwierdzić, czy mleko to jest bezpieczne dla ludzi.

W.M.

 

Pomór małych przeżuwaczy w Afryce

(Agra Europe 2012, nr 2521, s. 18)

Pomór małych przeżuwaczy w Demokratycznej Republice Kongo wystąpił u 75 tys. kóz i w najbliższym czasie może wystąpić u kolejnego miliona kóz i 600 tys. owiec. Zaatakowana może więc być ¼ krajowej populacji kóz i 1/3 pogłowia owiec. To najgorsza epidemia w tym kraju od 10 lat. Zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko Kongo, ale również Angoli, Botswany i Zambii.

W.M.

 

Ptasia grypa w Meksyku

(Agra Europe 2012, nr 2523, s. 17)

Od czerwca w Meksyku panuje epidemia ptasia grypy wywołana wirusem H7N3. Aby zahamować rozprzestrzenianie się choroby ubito 2,5 mln ptaków. Władze Meksyku rozpoczęły masowe szczepienia przeciw grypie – przygotowano blisko 90 mln dawek szczepionki.

W.M.

 

Potrzebna poprawka do reguł transportu zwierząt

(Agra Europe 2012, nr 2524, s. 5)

Austria i Holandia żądają zgłoszenia przez Komisję Europejską poprawki do Regulation (EC) No 1/2005 ustalającej zasady transportu zwierząt. Limit czasowy dziennego transportu powinien być ograniczony do ośmiu godzin w wypadku zwierząt rzeźnych; postulowane jest też zmniejszenie zagęszczenia zwierząt w czasie transportu. Komisja Europejska nie zamierza jednak zgłaszać poprawki, argumentując, że nie wszystkie kraje członkowskie podzielają zdanie Austrii i Holandii.

W.M.

 

Dioksyny w mączce rybnej

(Agra Europe 2012, nr 2516, s. 19)

Rosyjskie służby weterynaryjne ogłosiły, że wykryły dioksyny w mączce rybnej sprowadzonej z Łotwy. Oskarżają Łotwę o brak odpowiedniego nadzoru.

W.M.

 

 

Zakup mięsa przez Internet

(La France Agricole 2012, nr 3445, s. 9)

We Francji od dwu miesięcy można kupić mięso przez Internet. Pod adresem www.chronoviandefrance.fr można zamówić mięso pochodzące z Francji, Irlandii, Holandii, Niemiec, Belgii, Hiszpanii i Włoch. Kupowane mięso jest pakowane próżniowo w paczki ważące od 3 do 6 kg. W ciągu pierwszych trzech tygodni zarejestrowało się 1500 klientów.

W.M.

 

 

Przedłużony bezcłowy import wieprzowiny do Korei Płd.

(Agra Europe 2012, nr 2521, s. 18)

 

Rząd Korei Płd. ogłosił, że w drugiej połowie bieżącego roku zezwala na bezcłowy import 50 tys. ton boczku. Przedłużono również bezcłowe kwoty importu 43 innych artykułów rolniczych. Krajowi producenci protestują przeciwko zwolnieniom z ceł, ponieważ utrudnia to im odbudowę krajowego pogłowia świń przetrzebionego na skutek epidemii pryszczycy. Jednak według oceny rządu import taki jest konieczny, żeby ustabilizować ceny.

W.M.

 

 

Subsydiowanie rolnictwa w USA wyższe niż w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2521, s. 3)

Według Momagri SGPA (Globar Suport to Agricultural Production), wspieranie rolnictwa w USA w przeliczeniu na osobę jest trzy razy wyższe niż w Unii Europejskiej. Amerykańskie subsydia liczą 172 mld dolarów (137 mld euro), a w Unii Europejskiej – 76 mld euro. W przeliczeniu na osobę wynoszą one odpowiednio 422 euro i 151 euro.

W.M.

 

Wzrost wartości użytków rolnych w Wielkiej Brytanii

(Agra Europe 2012. nr 2523, s. 14)

W ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku wartość użytków rolnych w Wielkiej Brytanii zwiększyła się o 3,9%. Jest to kolejny, dziesiąty rok wzrostu wartości ziemi w tym kraju. Przewiduje się, że w następnych latach wzrost ten będzie wynosił około 5% rocznie, czyli będzie nieco niższy niż dotychczas. W największym stopniu w ostatnim półroczu wzrosła wartość gruntów ornych we wschodniej Anglii. Ceny zwiększyły się od 8 do 2,9% w centralnej Anglii. W zachodniej Anglii wzrost cen użytków rolnych był mniejszy, ponieważ większość stanowią tam gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej. W Szkocji wartość gruntów ornych zwiększyła się o 2,2% w pierwszym półroczu bieżącego roku - największy wzrost zanotowano w drugim kwartale. W Anglii powierzchnia sprzedanych gruntów zmniejszyła się o 14% w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku, w Szkocji natomiast wzrosła ona o 11%. Połowę nabywców stanowili rolnicy.

W.M.

 

 

 

Zdefraudowane fundusze

(Agra Europe 2012, nr 2523, s. 5)

Unia Europejska odzyskała 34 mln euro zdefraudowane w krajach członkowskich. Pochodziły one z funduszy przeznaczonych na wspieranie rolnictwa. W poprzednim roku odzyskano 3 razy mniejszą sumę.

W.M.

 

Włoska mafia zagraża rolnictwu

(Agra Europe 2012, nr 2523, s. 14)

Stowarzyszenie Rolników Włoskich opublikowało raport przedstawiający przestępstwa, które dotknęły 350 tys. rolników włoskich i spowodowały likwidację 25 tys. gospodarstw w ciągu ostatnich 5 lat. Jeszcze niedawno przestępstwa dokonywane przez zorganizowane grupy dotyczyły głównie południa Włoch. Obecnie szerzą się „jak ogień” w całym kraju. Są to głownie kradzieże pojazdów, maszyn i zwierząt, a także wymuszenia, fałszerstwa i przejmowanie kontroli nad łańcuchem pokarmowym od producenta do supermarketu.

W.M.

 

Podział funduszy na ochronę środowiska

(Agra Europe 2012, nr 2524, s. 5)

Na programy związane z ochroną środowiska i zagrożonych gatunków zwierząt w krajach Unii Europejskiej przyznano 268,4 mln euro. Do 12 nowych krajów członkowskich trafi jednak tylko 89 mln euro. Stanowi to jednak 33% całej sumy, podczas gdy w 2011 r. było to 30%. Samej Hiszpanii przyznano 95 mln euro, czyli więcej niż wszystkim nowo przyjętym państwom. Największym beneficjentem spośród nich jest Polska, która otrzyma 39,3 mln euro; kolejne miejsce zajmują Węgry (13,6 mln euro).

W.M.

 

Wzrost cła na eksport biopaliwa z Argentyny

(Agra Europe 2012, nr 2528, s. 3)

Od 11 sierpnia bieżącego roku Argentyna zwiększyła cło na eksportowane biopaliwa z 20 do 32%. Argentyna jest największym na świecie eksporterem biopaliw produkowanych z oleju sojowego. Jest ona również największym na świecie producentem oleju sojowego i śruty sojowej. Największym odbiorcą argentyńskich biopaliw jest Unia Europejska. W pierwszej połowie 2012 r. Unia sprowadziła z Argentyny blisko 900 tys. ton biopaliw wartości 1,03 mln dolarów (834 mln euro).

W.M.

 

Czy chińskiemu rolnictwu zabraknie wody?

(Agra Europe 2012, nr 2528, s. 12)

Specjaliści z Greenpeace ostrzegają, że szybki rozwój przemysłu węglowego może pozbawić krajowe rolnictwo wody. Do 2015 r. w Chinach ma powstać 16 zasilanych węglem elektrowni. Wydobywanie węgla, jego transport i wykorzystanie wymaga zużycia dużej ilości wody i powoduje powstawanie dużej ilości ścieków, które w Chinach często odprowadzane są do rzek. Ocenia się, że w 2015 r. elektrownie węglowe w Chinach będą zużywać 10 mld metrów sześciennych wody. Skutkiem tego dla rolnictwa wody może zabraknąć. Już obecnie Chiny wykupują żyzne grunty uprawne w Australii i Nowej Zelandii.

W.M.

 

Ograniczenie prawa do kupna ziemi w Nowej Zelandii

(Agra Europe 2012, nr 2528, s. 12)

Parlament w Nowej Zelandii debatuje nad ograniczeniem prawa do nabywania ziemi przez cudzoziemców. Zakazane ma być kupno ponad 5 hektarów. Wykupywanie ziemi przez zagraniczne firmy stało się problemem w Australii i Nowej Zelandii.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter