Problemy w rolnictwie

Straty w uprawach we Włoszech

(Agra Europe 2012, nr 2528, s. 10)

Według organizacji rolników Confagricoltura, straty spowodowane w bieżącym roku we Włoszech przez suszę wynoszą blisko 1 mld euro. Straty w uprawach kukurydzy wynoszą od 30% do całkowitego zniszczenia roślin na nie nawadnianych polach. W uprawach pomidorów straty osiągnęły 20%, a około 50% w uprawach soi i buraków cukrowych. Susza spowodowała też poważne straty pod względem ilości, jak i jakości w uprawach roślin paszowych, słonecznika, owoców i oliwek.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Wzrost produkcji lawendy we Francji

(La France Agricole 2012, nr 3448, s. 20)

 

Wzrost cen olejku lawendowego spowodował we Francji powrót do uprawy tych roślin. Zbiory lawendy osiągnęły 50 ton (2010 r. – 40 ton). Wzrosła powierzchnia uprawy lawendy z 3800 ha w 2010 r. do 4200 ha obecnie. Odnowione zostało też 40% spośród 16000 ha plantacji mieszańców lawendy kłosowej i lekarskiej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja zwierzęca

Produkcja mięsa w Niemczech

(Agra Europe 2012, nr 2528, s. 13)

Po siedmiu latach nieprzerwanego wzrostu liczby ubijanych tuczników, w pierwszej połowie bieżącego roku liczba ta zmniejszyła się o 0,8% i wyniosła 28,8 mln sztuk. Spadła liczba ubijanych tuczników importowanych, jak i domowego chowu. W efekcie produkcja wieprzowiny zmniejszyła się o 1,1% i wyniosła 2,7 mln ton. Natomiast produkcja mięsa drobiowego wzrosła o 1,8% i osiągnęła 713 tys. ton. Większość stanowiło mięso brojlerów, których udział zwiększył się o 4,2% i wyniósł 432 tys. ton. Ubój bydła zmniejszył się nieznacznie (o 0,2%) i wyniósł 1,8 mln sztuk, a produkcja wołowiny spadła o 0,8% i wyniosła 556 tys. ton. Produkcja jagnięciny wzrosła o 6,4% osiągając 8 tys. ton. Ogółem produkcja mięsa w pierwszej połowie bieżącego roku w Niemczech wyniosła 4 mln ton, czyli zmniejszyła się o 0,8%.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

­Sytuacja na rynku zbóż

(Biuletyn Informacyjny MRiRW 2012 nr 8-9, s. 3-4)

 

Według wstępnego szacunku GUS z końca lipca 2012 r. powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w Polsce w 2012 r. wyniosła blisko 7,2 mln ha. Krajowe zapasy zbóż na początku sezonu 2012/2013 wyniosły blisko 3,9 mln ton, wobec 4,5 mln ton w poprzednim sezonie. Przewiduje się, że zbiory zbóż podstawowych w br. wyniosą 22,8-23,5 mln ton, tj. o 6-3 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Krajowe zapotrzebowanie na zboża podstawowe i kukurydzę w sezonie 2012/2013 może wynieść 26,8 mln ton. W efekcie dalszego zmniejszenia pogłowia trzody chlewnej, przy przewidywanym wzroście produkcji drobiu, spasanie zbóż w br., w porównaniu do poprzedniego, obniży się o około 2 proc. Zakłada się jednocześnie niewielki spadek (o 5 proc.) zużycia przemysłowego, w tym głównie na biopaliwa.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...