Produkcja roślinna

Wzrost produkcji lawendy we Francji

(La France Agricole 2012, nr 3448, s. 20)

 

Wzrost cen olejku lawendowego spowodował we Francji powrót do uprawy tych roślin. Zbiory lawendy osiągnęły 50 ton (2010 r. – 40 ton). Wzrosła powierzchnia uprawy lawendy z 3800 ha w 2010 r. do 4200 ha obecnie. Odnowione zostało też 40% spośród 16000 ha plantacji mieszańców lawendy kłosowej i lekarskiej.

 

W.M.

 

Zbiory kukurydzy, pszenicy i jęczmienia w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2528, s. 6)

Według ostatnich przewidywań francuskich specjalistów z Strategie Grains, zbiory kukurydzy w Unii Europejskiej w bieżącym roku wyniosły 58,1 mln ton, czyli o 7,1 mln ton mniej niż szacowano w poprzednim miesiącu i o 13% mniej niż zebrano w poprzednim sezonie. Na zbiory niekorzystnie wpłynęła susza w centralnej i południowej Europie. Produkcja na Węgrzech, we Włoszech i w Rumunii, będących największymi producentami kukurydzy w Europie, była o 2 mln ton mniejsza w każdym z tych krajów niż ostatnio przewidywano. O 1,1 mln ton zmniejszyły się ostatnio szacowane zbiory kukurydzy w Grecji, Bułgarii i na Słowacji. Jedynie we Francji i w Hiszpanii zbiory były większe niż oczekiwano. Produkcja kukurydzy na świecie wyniosła 829, mln ton (o 70 mln ton mniej niż oczekiwano wcześniej). Ocenia się, że ceny kukurydzy, które od czerwca wzrosły o 40%, będą zwiększać się w dalszym ciągu. Zbiory pszenicy zwyczajnej ocenia się obecnie na 125,3 mln ton (miesiąc wcześniej – 123,6 mln ton). Wzrost nastąpił głównie dzięki wysokim plonom we Francji, w Niemczech i w Polsce. Zbiory jęczmienia szacuje się na 53,1 mln ton (miesiąc wcześniej – 52,5 mln ton).

W.M.

 

Zbiory pszenicy i kukurydzy na świecie

(Agra Europe 2012, nr 2522, s. 8)

International Grain Council szacuje, że zbiory pszenicy na świecie w bieżącym roku wyniosły 671 mln ton, czyli były o 4,3% niższe niż rok wcześniej. Pod koniec 2012/13 r. światowe zapasy tego ziarna wyniosą najprawdopodobniej 182 mln ton – o 17 mln mniej niż rok wcześniej. Niesprzyjające warunki pogodowe spowodowały, że zbiory pszenicy w Rosji wyniosły 49 mln ton (o 13% mniej niż w 2011/12 r.). Na Ukrainie zbiory tego ziarna szacuje się na 13 mln ton, w Unii Europejskiej – 133,9 mln ton, a w USA – 60,5 mln ton. Zbiory kukurydzy na świecie wyniosły 917 mln ton. W Chinach osiągnęły one 195 mln ton, w Indiach – 22 mln ton, a w USA – 350 mln ton. Światowe zapasy kukurydzy pod koniec 2012/13 r. mogą być o 6 mln ton większe niż rok wcześniej i najprawdopodobniej osiągną 137 mln ton.

W.M.

 

Spadek produkcji zbóż i nasion roślin oleistych w krajach Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2522, s. 8)

Ocenia się, że powierzchnia uprawy zbóż w Unii Europejskiej w bieżącym roku gospodarczym wyniosła 56 281 mln hektarów, czyli była o 1% większa niż rok wcześniej. Z powodu trudnych warunków pogodowych rolnicy musieli ponownie obsiać 1,5 mln hektarów, co sprawiło problemy , ponieważ brakowało ziarna siewnego. Szacuje się, że zbiory zbóż wyniosły 282,1 mln ton – o 4 mln ton mniej niż w 2011/12 r. Powodem tego były niskie plony; spadły one z 5,1 t z 1 ha w ubiegłym roku do 5,0 tony z 1 ha, czyli o 2,4%. Zbiory pszenicy ogółem ocenia się na 133,9 mln ton, w tym 125,7 mln ton pszenicy zwyczajnej (w 2011/12 r. – 136,7 mln ton). Zbiory kukurydzy spadły o 2,2% i wyniosły 66,4 mln ton, a zbiory jęczmienia – 50,9 mln ton (spadek o 0,8%).

Zbiory nasion roślin oleistych w 2012/13 r. w Unii Europejskiej ocenia się na 27,8 mln ton – w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to spadek o 3,2%. Zbiory rzepaku wyniosły 18,3 mln ton, czyli zmniejszyły się o 3,1%, zbiory słonecznika spadły o 3,7% i wyniosły 8,1 mln ton, a zbiory soi zmniejszyły się tylko o 0,6% wynosząc 1,2 mln ton. Zbiory zmniejszyły się głównie na skutek suszy w Portugalii i Hiszpanii oraz mrozów w krajach Europy Środkowej.

W.M.

 

Światowe zbiory rzepaku

(Agra Europe 2012, nr 2522, s. 12)

Według ostatniego raportu Oil World, zbiory rzepaku na świecie osiągnęły 61,6 mln ton w bieżącym roku (w 2011/12 r. – 59,6 mln ton). Zwiększyły się przede wszystkim zbiory w Kanadzie. Wzrosły one z 14,5 do 16,2 mln ton. Produkcja rzepaku w Unii Europejskiej spadła z 19,2 do 18,0 mln ton, a na Ukrainie – z 1,4 do 0,95 mln ton. Światowe spożycie rzepaku szacuje się na 61,2 mln ton (w ubiegłym roku – 60,9 mln ton).

W.M.

 

Zbiory rzepaku na świecie

(Agra Europe 2012, nr 2524, s. 13)

Obecnie szacuje się, że światowe zbiory rzepaku w 2012/13 r. osiągną 61,9 mln ton, podczas gdy w 2011/12 r. wyniosły one 59,63 mln ton. Zbiory we Francji będącej największym producentem rzepaku w Unii ocenia się na 5,2 mln ton (w 2011 r. – 5,37 mln ton), w Niemczech - na 4,7 mln ton (w 2011 r. – 3,87 mln ton), a na Ukrainie – na 1,05 mln ton (w 2011 r. – 1,39mln ton).

W.M.

 

Subsydiowana uprawa ziemniaków

(Agra Europe 2012, nr 2514, s. 3)

Bułgaria przyznała 5 mln lew (2,6 mln euro) na subsydiowanie zakupu sadzeniaków ziemniaków i nawozów sztucznych używanych przy uprawie ziemniaków.

W.M.

 

Plony niektórych roślin uprawnych w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2517, s. 8)

Szacuje się, że plony pszenicy w krajach Unii Europejskiej wyniosą średnio 5,34 t z 1 ha, czyli będą wyższe od średniej pięcioletniej (5,31 t z 1 ha). Plony pszenicy zwyczajnej ocenia się na 5,62 t z 1 ha, a pszenicy twardej – na 3,03 t z 1 ha. Zbiory pszenicy zwyczajnej w Unii Europejskiej wyniosą prawdopodobnie 126,5 mln ton. Największym producentem pszenicy w Unii jest Francja. Tam plony pszenicy wyniosą 7,19 t z 1 ha. W Niemczech – drugim co do wielkości producentem pszenicy w Unii – plony pszenicy szacuje się średnio na 7,26 t z 1 ha. Powierzchnia uprawy pszenicy zmniejszyła się tam w porównaniu z poprzednim rokiem o 9,5% i wyniosła 2,87 mln ha. Zbiory zmniejszą się więc z 22,7 mln ton w 2011 r. do 21,4 mln ton. Plony pszenicy w Bułgarii ocenia się na 3,44 t z 1 ha, a w Rumunii – na 2,95 t z 1 ha. Plony jęczmienia jarego w Unii Europejskiej ocenia się na 4,07 t z 1 ha, a ozimego – na 5,01 t z 1 ha. W Hiszpanii plony jęczmienia jarego wynoszą 3,24 t z 1 ha. Średnio w Unii plony rzepaku szacuje się na 2,9 t z 1 ha. W Niemczech wynoszą one 3,22 t z 1 ha, a we Francji – 3,40 t z 1 ha.

W.M.

 

Spadek areału upraw roślin transgenicznych w Europie

(Agra Europe 2012, nr 2518, s. 13)

Od stycznia do maja bieżącego roku w Unii Europejskiej zgłoszono jedynie 41 aplikacji o zezwolenie na doświadczenia z uprawą roślin transgenicznych. Liczba takich zgłoszeń maleje od 2009 r., kiedy wystosowano 101 aplikacji. W badaniach nad roślinami transgenicznymi przoduje Hiszpania, gdzie w omawianym czasie zgłoszono 30 aplikacji. Jest to jedyny kraj, w którym badania prowadzą wielkie korporacje. Pozostałych 11 aplikacji zgłoszono w Szwecji, Irlandii, Danii, Niemczech, Belgii, Czechach, na Węgrzech i Słowacji.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter