Czy kolektory słoneczne będą obowiązkowe?

Będą!

Od 1 stycznia 2015 r. wszystkie nowe i remontowane budynki będą musiały mieć kolektor słoneczny, wiatrak, pompę cieplną albo fotoogniwo. Tak wynika z zapisu znajdującego się w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Inwestorzy, którzy nie spełnią tych wymogów, nie dostaną pozwolenia na budowę lub użytkowanie. Odpowiednie przepisy znajdą się także w prawie budowlanym. Nad ich przestrzeganiem będą czuwać urzędnicy nadzorów budowlanych. Rzecz w tym, że o tych wymogach nie wszyscy wiedzą.

 

Obowiązek instalacji alternatywnych źródeł energii to efekt dyrektywy unijnej, która zobowiązuje Polskę do zwiększenia jej udziału w bilansie energetycznym. Do roku 2020 około 15 proc. całej produkowanej w kraju energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Aby osiągnąć ten poziom każdy nowy lub remontowany budynek będzie zobowiązany posiadać instalacje, które zapewnią, że źródłem przynajmniej 13 proc. zużywanej przez domowników energii będą zasoby odnawialne.

Problem w tym, że większość ludzi związanych z branżą budowlaną oraz tysiące osób planujących w przyszłości budowę bądź remont domu nic nie wie o nowych wymaganiach. A będą się one wiązały z dodatkowymi wydatkami. Przykładowo cena systemu kolektorów słonecznych do budynku jednorodzinnego to koszt 12-15 tys. zł; a do inwestycji planowanych przez deweloperów to już konieczne będzie 50-120 tys. zł. Taki stan z pewnością wpłynie na wzrost cen mieszkań i domów.

 

Co istotne, że część wydatków można pokryć ze środków Unii Europejskiej. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska można otrzymać wsparcie na 45 proc. kosztów zakupu i montażu solarów. W 2011 r. przeznaczono na ten cel 80 mln zł, co pozwoliło zainstalować w kraju około 250 tys. m2 paneli słonecznych. Według Instytutu Energii odnawialnej jest ich obecnie 900 tys. m2.

 

Po 2015 r. w domach jednorodzinnych mają być także montowane fotoogniwa, gruntowe wymienniki ciepła, pompy ciepła i inne. System kolektorów słonecznych do budynku jednorodzinnego wart 12-15 tys. zł jest w stanie pokryć 70 proc. zapotrzebowania rodziny na ciepłą wodę i obniżyć miesięczne rachunki za energię o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt złotych.  Jednak na zwrot kosztów ekoinwestycji trzeba czekać nawet 10 lat.

Zdaniem niektórych taki zapis w ustawie z pewnością zachęci do budowy energooszczędnych domów, ale spowoduje też podniesienie wartości nieruchomości oraz wielkoobszarowe ograniczenie zużycia tradycyjnie stosowanych paliw kopalnych (gazu, prądu i węgla). Przyczyni się to do znacznej redukcji zanieczyszczenia atmosfery dwutlenkiem węgla. Instytut Energii Odnawialnej widzi w tej dyrektywie szansę głównie dla rozwoju rynku kolektorów słonecznych. Dlatego, że są one najtańsze, wśród dostępnych rozwiązań wykorzystujących alternatywne źródła energii. Najtańsze i najwygodniejsze.

Zespół solarny, składający się z kolektora słonecznego, zasobnika, pompy oraz sterownika elektronicznego, to mikroinstalacja. Jej przewagą, nad ogniwami fotowolaicznymi czy też wiatrakami, jest fakt, że nie tylko produkuje ona, ale także potrafi magazynować (zasobnik) wyprodukowaną energię. Kolejną zaletą jest bardzo łatwy montaż, który zazwyczaj odbywa się w jeden dzień.

Jak mówi prezes firmy Hoven - oferującej nowoczesne zestawy solarne oraz dofinansowanie na kolektory słoneczne z NFOŚiGW dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych – Instalacja solarna nie wymaga zbyt dużych zmian w projekcie architektonicznym domu i może być wykonana praktycznie na każdym dachu, ścianie lub na gruncie”. I rzeczywiście tak jest. Dlatego właśnie począwszy od 2015 roku przewidywany jest najwyższy procent instalacji kolektorów słonecznych pośród wszystkich dostępnych produktów z zakresu energii odnawialnej.

To co budzi kontrowersje w pomyśle resortu gospodarki, to zobowiązanie inwestorów do montowania takich instalacji, co podniesie koszty budowy. Za to na wejściu w życie nowego prawa skorzystają producenci i sprzedawcy odnawialnych źródeł energii.

Są kraje, gdzie istnieje obowiązek budowy domów z kolektorami słonecznymi. Około 10 lat temu tego typu przepisy wprowadzone zostały w Portugalii i w Hiszpanii. W Polsce nie ma jeszcze takich wymogów prawnych, choć i to się zmienia. Szacuje się, że za 7 lat Polska może znaleźć się na piątym miejscu pod względem liczby zainstalowanych baterii słonecznych, wyprzedzając m.in. Grecję, Austrię czy Portugalię. Biorąc pod uwagę obecne zainteresowanie Polaków wykorzystywaniem energii ze słońca, rzeczywiście mamy na to szanse. Z danych NFOŚiGW, który dofinansowuje zakup i montaż kolektorów wynika, że do końca sierpnia 2012 r. Polacy złożyli 28,8 tys. wniosków o dotacje do solarów, z czego tylko we wrześniu wpłynęło ich prawie 2,5 tys. Zainteresowanie jest tak duże, że władze NFOŚiGW zdecydowały się zwiększyć budżet na dopłaty z 300 do 450 mln zł.

 

Resort gospodarki chce, by projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii został przyjęty przez parlament jeszcze w tym roku. Dzięki temu ustawa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2013 r. Resort podał też w uzasadnieniu do projektu, że roczne oszczędności z tytułu zmian systemu wsparcia OZE wyniosą od około 700 mln zł (w roku 2013) do około 1 mld 700 mln zł (w roku 2019), a całkowite oszczędności z wprowadzonych projektem zmian wyniosą do roku 2020 około 8 mld 500 mln zł. Przypomina jednocześnie, że zgodnie z unijnymi zobowiązaniami, w 2020 roku 15,5 proc. energii w Polsce powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych. Obecnie jest to nieco ponad 8 proc.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Źródła:

  • Obowiązkowe kolektory słoneczne na dachach polskich domów? Tekst dostępny w Internecie:http://energocity.pl/artykuly/obowiazkowe-kolektory-sloneczne-na-dachach-polskich-domow
  • Wesołowska E., Woda ze słońca. W każdym domu, [w:] Dziennik Gazeta Prawna nr 127/2012
  • Wesołowska E., Baterie obowiązkowo na każdym dachu, [w:] Dziennik Gazeta Prawna nr 127/2012
  • Wesołowska E., Energia ze słońca na każdym domu, [w:] Dziennik Gazeta Prawna nr 182/2012
  • Wszyscy będą musieli instalować kolektory słoneczne? tekst dostępny w Internecie: http://www.hoven.pl/aktualnosci/wszyscy-beda-musieli-instalowac-kolektory-sloneczne.html
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter