O symbolice chleba w tradycji ludowej

 

O zlepku żytni! Okruszyno marna! Jakże twe dzieje ciekawe dla człeka!

Z twoimi losy jak ścisłe się splata i jasny pałac, i chruściana chata!

Ludwik Kondratowicz

 

Chleb, którego postaci jest tak wiele, spożywamy kilka razy dziennie. Podświadomie starając się, aby się nie zmarnował, aby nie upadł na ziemię, aby nie został wyrzucony na śmietnik, aby nie wbijać w niego noża przed nakreśleniem na nim znaku krzyża …. Szacunek dla chleba jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, oparty na symbolice, zwyczajach i obrzędach. Mogłoby się zdawać, że nieistotny szczegół – chleb - odbija cały światopogląd ludowy. Światopogląd ten nigdy nie został sformułowany; wyrażało go samo życie. Przejawiał się w odziedziczonym po przodkach systemie wartości, obrzędach, wierzeniach, magii; przejawiał się niejako na co dzień – w pieśniach, legendach i opowieściach, w sposobie postrzegania zjawisk naturalnych, wykonywania zwykłych zajęć, w odpoczynku….

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Niezwykła ptasia symbolika

Ptaki od zawsze budziły podziw i fascynację człowieka. Nasi praprzodkowie zazdrościli im sztuki latania, kojarząc ją najczęściej z nieograniczoną wolnością. Zachwyt budził również ptasi śpiew, który był naśladowany, cytowany i przekształcany przez pokolenia muzyków. Nic więc dziwnego, że życie codzienne obfituje w liczne ptasie symbole, które kształtowane przez mity, legendy czy wierzenia religijne, nie zawsze są jednoznacznie interpretowane przez poszczególne narody.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...