Jerzy Ważny –twórca szkoły naukowej ochrony i konserwacji drewna

Jerzy Ważny urodził się 18 grudnia 1927 roku w Borysławiu. Był absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W trakcie studiów zajmował się głównie zagadnieniami związanymi z patologią i konserwacją drewna. Problemy te zgłębiał pod kierunkiem wybitnego specjalisty z zakresu fitopatologii, profesora Józefa Kochmana. Po uzyskaniu dyplomu podjął decyzję o uzupełnieniu swojego przygotowania specjalistycznego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w zakresie anatomii i cytologii drewna u księdza profesora Józefa Szulety oraz w zakresie mikrobiologii profesora Kazimierza Bassalika. Jednocześnie zajął się organizacją pierwszego w Polsce Zakładu Mykologii Budowlanej w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, gdzie był zatrudniony do 1956 roku. Po przeniesieniu na SGGW pracował początkowo w Katedrze Fitopatologii, a następnie w Zakładzie Fitopatologii Leśnej i Konserwacji Drewna (późniejszym Zakładzie (Katedrze) Ochrony Drewna), którego był twórcą i pierwszym kierownikiem.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...