Bohdan Dobrzański - wybitny polski gleboznawca

Bohdan Dobrzański, syn Stanisława i Zofii Mianowskiej urodził się 3 marca 1909 roku w Strutynce na Ukrainie. Po przedwczesnej śmierci ojca wraz z matką przeniósł się do Puław, gdzie ukończył szkołę średnią. W 1929 roku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej, a pracę dyplomową z zakresu gleboznawstwa wykonaną pod kierunkiem profesora Jana Żółcińskiego, obronił w 1933 roku. Do wybuchu II wojny światowej pracował początkowo jako instruktor rolny Lwowskiej Izby Rolniczej, zaś później jako asystent Katedry Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Politechniki Lwowskiej. W 1939 roku po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych na tejże uczelni, przez trzy lata pełnił funkcję docenta mianowanego. W latach 1941-1944 był zatrudniony w nadleśnictwie na Podolu, a następnie rozpoczął pracę w Rzeszowskiej Izbie Rolniczej, gdzie zajął się organizacją szkolnictwa rolniczego. W roku akademickim 1945/1946 piastował stanowisko adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którą kierował wówczas profesor Arkadiusz Musierowicz.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...