Folklor zakopiański wiecznie żywy

Zakopane i region Podhala wyróżnia się żywym i stale kultywowanym góralskim folklorem. Istotne jest to, że w przeciwieństwie do innych terenów Polski, które przecież również mają swój folklor, na Podhalu jest on kultywowany na co dzień w miejscowych rodzinach, a nie tylko odświeżany sporadycznie. Bez wątpienia żywy góralski folklor to jedna z największych atrakcji Zakopanego i całego Podhala.

Na powstanie kultury Podhala złożyły się dwa główne czynniki. Pierwszy to wędrówka rolniczej ludności nizinnej na tereny podgórskie, zarówno z północy, jak i z południa. Podstawowa fala migracyjna szła w góry od co najmniej XI w. z ziemi krakowskiej i sandomierskiej, zasiedlając doliny. Tatry w XIV-XV w. dostały się pod wpływ wołoskiej organizacji pasterskiej, któraod XIII w. rozprzestrzeniała się na obszarze Karpat. Oznacza to, że ludność polska uległa przemieszaniu (drugi czynnik) z migrującymi od południa i wschodu, z terenów Siedmiogrodu grupami pasterzy wołoskich. W praktyce byli to Rumuni, przypuszczalnie z domieszkami krwi ludności albańskiej i południowosłowiańskiej. Od końca XIV w. pasterze przechodzili powoli na osadnictwo stałe i ulegali slawizacji na skutek zderzenia z ludnością wiejską. Krzyżowanie się i wzajemne przenikanie mentalności, obyczajów i stylu życia wytworzyły więc w XVIII w. to, co określa się, jako kulturę góralską Podhala. Podobnie powstawały inne grupy góralskie – Huculi, Łemkowie, Bojkowie oraz górale słowaccy. Specyficzna góralska duma wywodzi się z zaznaczania odrębności. Jeszcze do niedawna nazwanie górala „Lachem” (Lach – inaczej Polak, mieszkaniec nizin polskich) było uznawane za obrazę.Jan Stanisław Bystroń utrzymywał, że Podhalanie są grupą najoryginalniejszą, najbardziej charakterystyczną i zarazem wykazującą najwięcej obcych wpływów.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Planety i żywioły – ich znaczenie w dawnej tradycji i obrzędowości ludowej (cz.2

 

 

W dawnej kulturze ludowej magia była jednym z podstawowych narzędzi opisywania i systematyzowania rzeczywistości. Wierzono, że istotny wpływ na los człowieka mają ciała niebieskie i żywioły, które decydują o naszym codziennym bycie, dlatego w ważnych obrzędowo momentach warto pozyskać ich przychylność.

 

Słońce

Chrześcijaństwo widziało w słońcu symbol Chrystusa, nad którego śmiercią płakało wraz z księżycem i gwiazdami. Porównywano do niego Najświętszą Maryję Pannę. Biblijnemu mitowi o oddzieleniu światła od ciemności przypisuje się symboliczną separację dobra od zła. Wędrówka słońca po niebie odzwierciedla odwieczną walkę światła z mrokiem, życia ze śmiercią, ładu z chaosem, i nieustanne zwycięstwo słońca, które podlega permanentnej regeneracji, zarówno w cyklu dobowym, jak i rocznym.

Od niepamiętnych czasów słońce organizowało ziemski czas i przestrzeń, jego ruch po niebie wyznaczał pory dnia i roku. Pełniąc tak ważne funkcje, kreowało rytm wydarzeń obrzędowych. Większość ceremonii świeckich i świąt liturgicznych nawiązywało do cykli słonecznych i miało wyraźny charakter solarny. Boże Narodzenie, Wielkanoc uroczystość Zesłania Ducha Świętego, święto Jana Chrzciciela i Wszystkich Świętych  przypadały właśnie w okresach astronomicznych przesileń.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...