Chów i zdrowie zwierząt

Spadek zużycia antybiotyków w chowie świń w Danii

(Agra Europe 2011, nr 2452, s. 24)

W Danii stale zmniejsza się zużycie antybiotyków w chowie świń. W 2010 r. ogółem zużycie to spadło o 3,2% w porównaniu z poprzednim rokiem. W drugim półroczu spadek ten osiągnął 14,5%. Było to efektem wystosowania przez służby weterynaryjne listów ostrzegawczych do rolników używających zbyt wiele antybiotyków. Naukowcy duńscy rozpoczęli realizację nowego, czteroletniego projektu mającego na celu ograniczenie stosowania antybiotyków w chowie świń o kolejne 10%. Obejmuje on między innymi demonstracje na farmach promujące utrzymywanie na wysokim poziomie zdrowia zwierząt bez użycia antybiotyków.

W.M.

 

Bakterie odporne na antybiotyki

(Agra Europe 2011, nr 2452, s. 20)

Badania przeprowadzone ostatnio w Kanadzie dowiodły, że w 2/3 próbek mięsa pobranych w sklepach w Toronto i w Montrealu znajdują się bakterie odporne na co najmniej jeden antybiotyk. Były to głównie bakterie Escherichia coli, Salmonella i Campylobacter. Nie są to jedyne badania wskazujące na rosnącą odporność bakterii na antybiotyki. Podobne wyniki uzyskano badając mięso kurcząt w Grecji. Wykryto tu odporność bakterii Escherichia coli na kilka antybiotyków używanych w leczeniu ludzi. W USA wykazano, że 34,4% bakterii znalezionych w mięsie piersi kurcząt i 51% bakterii wykrytych w mielonym mięsie indyczym jest odpornych na wiele leków z trzech lub więcej klas antybiotyków. W latach 2002-07 odpornych bakterii w piersi kurcząt znajdowano 20-34,4%, a w mielonym mięsie indyczym – 20-42,6%.

W.M.

 

Antybiotyki w chowie zwierząt w Holandii

(Agra Europe 2011, nr 2455, s. 23)

W ubiegłym roku zużycie antybiotyków w chowie zwierząt w Holandii zmniejszyło się o 12%. W dalszym ciągu jednak w Holandii zużywa się więcej antybiotyków w chowie zwierząt niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim. Rząd holenderski założył, że do 2013 r. zużycie antybiotyków w tym kraju w chowie zwierząt zmniejszy się o 50%.

W.M.

 

BSE Kanadzie

(Agra Europe 2011, nr 2455, s. 20)

W Kanadzie, w prowincji Alberta, wykryto BSE u sześcioletniej, mlecznej krowy. Jest to pierwszy przypadek tej choroby w Kanadzie wykryty od roku.

W.M.

 

Nowa szczepionka przeciw chorobie Newcastle

(Agra Europe 2011, nr 2447, s. 16)

Amerykańscy naukowcy opracowali nową szczepionkę przeciw chorobie Newcastle. Tę groźną chorobę drobiu charakteryzuje wysoka śmiertelność (90%). Ostatnio, kiedy wystąpiła ona w USA, aby zapobiec epidemii trzeba było ubić 3,4 mln ptaków. Dotychczas używana w USA szczepionka opracowana była na bazie wirusów wyizolowanych w latach czterdziestych. W nowej szczepionce jeden z genów wirusa został zastąpiony genem występującym w obecnie spotykanych szczepach. W efekcie szczepionka nie tylko zmniejsza śmiertelność oraz łagodzi objawy choroby, ale również zmniejsza rozprzestrzenianie się choroby.

W.M.

 

Transgeniczne kurczęta

(Agra Europe 2011, nr 2447, s. 16)

Brytyjscy naukowcy z uniwersytetu w Cambridge oraz uniwersytetu w Edynburgu opracowali metodę zmiany genomu kurcząt tak, aby nie mogły one zarażać innych ptaków, ani ludzi ptasią grypą. Zmiana genomu powoduje zakłócenia w namnażaniu się wirusa. Ptaki chorują na grypę, ale nie przekazują dalej choroby, co zapobiega epidemii.

W.M.

 

Utrzymanie zakazu bateryjnego chowu niosek

(Agra Europe 2011, nr 2448, s. 4)

W styczniu 2008 r. Komisja Europejska potwierdziła, że od 2012 r. w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz chowu niosek w bateriach – dozwolone będą tylko tzw. wzbogacone klatki. Jednak w październiku 2010 r. unijni eksperci stwierdzili, że wielu producentów nie zdąży wprowadzić koniecznych zmian w wyznaczonym terminie. Będzie to dotyczyć około 8 mln sztuk niosek, czyli 20-25% produkowanych w Unii jaj. Stwierdzono też, że w Hiszpanii, Francji i we Włoszech – krajach dostarczających 39% jaj na rynek unijny – zmiany w utrzymaniu niosek są zaawansowane w bardzo niewielkim stopniu. Niektóre kraje członkowskie wnioskowały więc o opóźnienie wprowadzenia zakazu  do 2017 r. Ostatnio jednak zdecydowano, że termin nie zostanie przesunięty.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter